Info za uporabnike

Kartice

Vrednostna kartica Urbana

Je rumene barve, nadomešča žetone in gotovino. Je brez imena in je prenosna. Nanjo je mogoče naložiti dobroimetje v vrednosti do 50 €. Najmanjša vrednost polnitve na Urbanomatih je 0,05 €, na drugih prodajnih mestih pa 0,10 €. V Potniški blagajni LPP na Slovenski cesti 56 v Ljubljani in na Avtobusni postaji Ljubljana ni omejitve najnižje vrednosti polnitve. Vrednostna kartica Urbana, rumene barve, se lahko uporablja tudi kot članska izkaznica Mestne knjižnice Ljubljana. V tem primeru v enotah Mestne knjižnice Ljubljana nanjo natisnejo ime in priimek ter številko članske izkaznice uporabnika. Po zapisu imena in priimka člana Mestne knjižnice Ljubljana, lahko uporabniki vrednostno kartico Urbana, rumene barve, z nalaganjem dobroimetja še naprej uporabljajo kot prenosljivo. V kolikor pa uporabniki nanjo naložijo terminsko vozovnico, pa se ob kontroli vozovnic zahteva osebni dokument. 

Terminska kartica Urbana

Je zelene barve, nadomešča vse vrste mesečnih vozovnic. Izdana je na ime in ni prenosljiva. Omogoča neomejeno število voženj v celotni mreži linij LPP. Terminsko kartico je mogoče dobiti v Potniškem centru LPP na Slovenski cesti 56, Ljubljana, na Avtobusni postaji Ljubljana, ter v turistični poslovalnici PAV d.o.o., Vrhnika. Na terminsko kartico zapišemo pravico do uporabe posamezne vrste mesečne vozovnice. Polnjenje terminske kartice pa je mogoče na Urbanomatih in vseh drugih prodajnih mestih, kjer se veljavnost kartice za izbrani mesec podaljša s plačilom izbrane mesečne vozovnice.

Poleg ali namesto mesečne vozovnice lahko na terminsko kartico naložite tudi izbrano vrednost dobroimetja (do 50 €), ki ga lahko uporabite tudi za plačilo drugih storitev, ki so vključene v sistem enotne mestne kartice.

Če imate na terminski kartici naloženo veljavno mesečno vozovnico, vam sistem le to upošteva in ne trga sredstev, če pa bo sistem zaznal, da na kartici ni naložene veljavne mesečne vozovnice, samodejno s kartice odšteje vrednost vožnje.

Kartica Urbana zelene barve je lahko na podlagi sklepa izdajatelja tudi prenosljiva v izjemnih primerih, vendar na kartici ne smeta biti zapisana ime in priimek ter ne sme imeti zapisane pravice za terminsko vozovnico oziroma statusa terminske vozovnice.

Kartica Urbana zelene barve se lahko uporablja tudi kot članska izkaznica Mestne knjižnice Ljubljana. Zapis številke članske izkaznice se opravi v enotah Mestne knjižnice Ljubljana.

Zastaranje obeh vrst kartic

Vrednostna ali terminska kartica Urbana je trajno uporabna v primeru, da opravlja potnik s kartico plačilo voznine ali polnjenje dobroimetja na Urbani ali pa večkrat preverja stanje dobroimetja na Urbani, brez daljših prekinitev.

V primeru, da pri uporabi vrednostne ali terminske kartice 36 mesecev ne pride do nobene v prejšnjem odstavku navedene aktivnosti, prevoznik kartico registrira v bazi neaktivnih kartic, dobroimetje na kartici pa postane last izdajatelja kartice, t.j. LPP d.o.o. Samo kartico je možno ponovno aktivirati s polnjenjem dobroimetja ali nakupom terminske vozovnice, če to storimo v roku 24 mesecev od dneva, ko je prevoznik kartico registriral v bazi neaktivnih kartic. Če tega ne storimo, bo kartica po skupno 60 mesecih (36 + 24 mesecev), postala trajno neaktivna. Ta omejitev je pričela veljati z dnem, 23.10.2015 (prvo brisanje dobroimetja ob neuporabi kartice se bo pričelo izvajati od 23.10.2018 dalje).

Od 1. januarja 2016  LPP d.o.o. upošteva tudi splošni zastaralni rok v skladu s 346. členom Obligacijskega zakonika (OZ-UPB 1, Ur. L. RS, št. 97/2007): iz vseh kartic, ki niso bile uporabljane več kot pet let, se dobroimetje prenese med prihodke LPP d.o.o., kartica pa po petih letih neuporabe postane trajno neaktivna. Zastaranje kartic, ki niso bile uporabljane, se prične s 15. januarjem 2016, od istega dne dalje pa tudi brisanje dobroimetja s kartice.

 

S prijavo na e- novice soglašate, da Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Osebne podatke o posamezniku/ici bo Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.