Oblačno
  • -2 °C
  • Oblačno
Reported on:
17. December 2017 - 12:00

080 18 88

Na to številko lahko posredujete svoje mnenja, vprašate za spremembe linij, obvoze in vozne rede, tehnične preglede, homologacije ali tahografe...

080 18 88

Na to številko lahko posredujete svoje mnenja, vprašate za spremembe linij, obvoze in vozne rede, tehnične preglede, homologacije ali tahografe...

Navodila za zložljiva kolesa

Od leta 2015 dalje lahko z zložljivim kolesom potujete na vseh avtobusih Ljubljanskega potniškega prometa.

Navodila za ravnanje z zložljivimi kolesi na LPP avtobusih

Ker so vsi mestni avtobusi nizkopodni in z nagibno tehniko vam to omogoča lahek in hiter vstop in izstop tako pri prvih vratih kot pri sredinskih vratih. Zložljivo kolo naj bo ob vstopu na avtobus zloženo in zaščiteno.

Kdaj lahko potujete in kolikšna je dovoljena velikost zložljivega kolesa?

Z zložljivim kolesom lahko potujete v izvenkoničnem času: ob delavnikih, med 9.00 in 13.00 uro in od 18.00 ure dalje, ter neomejeno ob praznikih in vikendih. Izven navedenih časov preceni voznik ali potnik z zložljivim kolesom lahko vstopi ali ne. Zložljivo kolo ne sme presegati velikosti osebne prtljage (110 cm X 70 cm X 30 cm) določene s Splošnimi prevoznimi pogoji LPP in ne sme biti težje od 15 kg. Kolo pred vstopom na avtobus zaščitimo s primerno prevleko, torbo ali vrečo za shranjevanje.

Kje na avtobusu je "parkirno mesto" za zložljivo kolo?

Zložljivo kolo je potnik dolžan odložiti na prostor, ki je rezerviran za otroške in invalidske vozičke ter ga vedno s homologiranim pripenjalnim trakom pripeti na vertikalni oprijemalni drog. V primeru, da potnik na zložljivo kolo ne namesti zaščite, odgovarja ob izrednem dogodku za škodo po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti.

Kdo ima prednost pred potnikom z zložljivim kolesom?

Prednost pred potniki z zložljivimi kolesi imajo ostali potniki, potniki na invalidskih vozičkih in mame ter očetje z otroškimi vozički.

Pomembno:
- Kadar potujete z zložljivim kolesom vedno mislite na svojo varnost in varnost sopotnikov, zato kolo ustrezno zložite, zaščitite, namestite in pritrdite. V prometu so razmere vedno nepredvidljive .
- Če je prostor, ki je namenjenen gibalno oviranim, zaseden, naj potnik z zložljivim kolesom počaka naslednji prevoz, da bo lahko kolo ustrezno namestil in pritrdil.
- En potnik lahko na avtobus prinese samo eno zložljivo kolo. Potnik razen kolesa ne sme imeti ob sebi živali in istočasno dodatne osebne prtljage (razen nahrbtnika), saj mu to sicer onemogoča ustrezno varno gibanje.

Kaj upoštevati pri potovanju z zložljivim kolesom in kako ravnati z le tem na avtobusu je opisano tudi v Splošnih prevoznih pogojih.

*

Ljubljanski potniški promet je sodeloval skupaj z evropskimi partnerji v evropskem projektu Bike Intermodal, znotraj katerega se je iskalo najbolj varna in praktična zložljiva kolesa ter načine, kako zapeljati potnike na javnih prevoznih sredstvih. Končni cilj je bil sinergija intermodalnosti med javnim potniškim prometom in kolesarjenjem do meje, kjer prestopa teorija v uporabno prakso. Razen potovanja z zložljivimi kolesi, bo LPP kmalu omogočil tudi potovanja z navadnimi kolesi - tokrat na medkrajevnih avtobusih LPP.

1 |
+ -
Prikaži več Prikaži manj