Pretežno oblačno
  • 0 °C
  • Pretežno oblačno
Reported on:
21. Februar 2017 - 3:30

080 18 88

Na to številko lahko posredujete svoje mnenja, vprašate za spremembe linij, obvoze in vozne rede, tehnične preglede, homologacije ali tahografe...

080 18 88

Na to številko lahko posredujete svoje mnenja, vprašate za spremembe linij, obvoze in vozne rede, tehnične preglede, homologacije ali tahografe...

Navodila za zložljiva kolesa

Vedno več potnikov Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) sledi trendom, ki v večjih mestih narekujejo intermodalno potovanje, med drugimi oblikami potovanja je lahko to tudi potovanje z avtobusom in istočasno z zložljivim kolesom. Zložljivo kolo je po mnenju strokovnjakov primerno za intermodalno potovanje, njegova uporaba je učinkovita tako na kratke kot tudi na dolge razdalje, kar pomeni, da ga lahko uporabljamo dnevno za uspešno potovanje v službo ali pa za izletništvo ob koncu tedna.

Navodila za ravnanje z zložljivimi kolesi na LPP avtobusih

Zložljivo kolo lahko vzamete s seboj na vse mestne linije. Več kot 90% nizkopodnih avtobusov v voznem parku LPP vam omogoča lahek in hiter vstop in izstop, katerega lahko izvedete tako pri prvih vratih kot pri sredinskih vratih.

Kdaj lahko potujete in kolikšna je dovoljena velikost zložljivega kolesa?

Z zložljivim kolesom lahko potujete v izvenkoničnem času: ob delavnikih, med 9.00 in 13.00 uro in od 18.00 ure dalje, ter neomejeno ob praznikih in vikendih. Izven navedenih časov lahko v izjemnih primerih preceni voznik ali lahko potnik z zložljivim kolesom vstopi ali ne. Zložljivo kolo ne sme presegati velikosti osebne prtljage (110 cm X 70 cm X 30 cm) določene s Splošnimi prevoznimi pogoji LPP in ne sme biti težje od 15 kg.

Kje na avtobusu je "parkirno mesto" za zložljivo kolo?

Da bi ne oviral ostalih potnikov, je potnik z zloženim kolesom, ki je zavarovan s primerno prevleko, torbo ali vrečo za shranjevanje, dolžan takoj po vstopu odložiti kolo na tla, na prostor, ki je rezerviran za otroške vozičke oz. ga položiti na tla avtobusa ob sedežu ali stojišču potnika, ki ga prevaža in ga s homologiranim pripenjalnim trakom pripeti na vertikalni oprijemalni drog. V primeru, da potnik na zložljivo kolo ne namesti zaščite, odgovarja za škodo po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti.

Kdo ima prednost pred potnikom z zložljivim kolesom?

Prednost pred potniki z zložljivimi kolesi imajo ostali potniki, potniki na invalidskih vozičkih in mame ter očetje z otroškimi vozički.

Pomembno:
- Z zložljivimi kolesi lahko potujeta največ dva potnika naenkrat, če v avtobusu ni gibalno oviranih oseb.
- Če se na avtobusu nahajata otroški voziček in zložljivo kolo, drugi potnik z zložljivim kolesom ne more več vstopiti.
- En potnik lahko na avtobusu odloži le eno zložljivo kolo.
- Potnik razen kolesa ne sme imeti ob sebi živali in istočasno dodatne osebne prtljage (razen nahrbtnika).

Kaj upoštevati pri potovanju z zložljivim kolesom in kako ravnati z le tem na avtobusu je opisano tudi v Splošnih prevoznih pogojih.

*

Namen evropskega projekta Bike Intermodal, v katerem sodeluje LPP skupaj z evropskimi partnerji, je razviti kolo, ki ga bo, ko bo zloženo, mogoče prevažati na javnih prevoznih sredstvih, ker bo varno, lahko in praktično za veliko število potnikov. Končni cilj je sinergija intermodalnosti med javnim potniškim prometom in kolesarjenjem do meje, kjer prestopa teorija v uporabno prakso.