Oblačno
 • 0 °C
 • Oblačno
Reported on:
14. December 2017 - 4:00

080 18 88

Na to številko lahko posredujete svoje mnenja, vprašate za spremembe linij, obvoze in vozne rede, tehnične preglede, homologacije ali tahografe...

080 18 88

Na to številko lahko posredujete svoje mnenja, vprašate za spremembe linij, obvoze in vozne rede, tehnične preglede, homologacije ali tahografe...

Vozni redi - redni

VOZNI REDI MEDKRAJEVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA - REDNI

 

LINIJA PDF HTML
Območje Ig
Ig ig_zapotok.pdf ig_zapotok.html
Zapotok ig_zapotok.pdf ig_zapotok.html
     
Območje Vrhnika
Vrhnika vrhnika.pdf vrhnika.html
Breg vrhnika_lokalno.pdf vrhnika_lokalno.html
Smrečje vrhnika_lokalno.pdf vrhnika_lokalno.html
Blatna Brezovica blatna_brezovica.pdf blatna_brezovica.html
Borovnica vrhnika_lokalno.pdf vrhnika_lokalno.html
Logatec logatec.pdf logatec.html
Preserje preserje_rakitna.pdf preserje_rakitna.html
Rakitna preserje_rakitna.pdf preserje_rakitna.html
Žiri ziri.pdf ziri.html
     
Območje Dobrova - Polhov Gradec
Ljubljana-Dobrova-Polhov Gradec Linija51.pdf Linija51.html
Polhov Gradec-Črni vrh Linija51.pdf Linija51.html
Ljubljana-Dobrova-Vrzdenec-Šentjošt Linija56.pdf Linija56.html
     
Območje Grosuplje
Avtobusna postaja-Zdravstveni dom Linija31.pdf Linija31.html
Grosuplje Linija03G.pdf Linija03G.html
Luče grosuplje_lokalno.pdf grosuplje_lokalno.html
Polica grosuplje_lokalno.pdf grosuplje_lokalno.html
Škocjan grosuplje_lokalno.pdf grosuplje_lokalno.html
Ivančna Gorica sentvid_pri_sticni.pdf sentvid_pri_sticni.html
Valična vas - Breg pri Zagradcu - Ivančna Gorica zagradec.pdf zagradec.html
Kompolje/Dobrepolju - Hočevje - Ivančna Gorica hocevje.pdf hocevje.html
Šentvid pri Stični sentvid_pri_sticni.pdf sentvid_pri_sticni.html
Ambrus sentvid_pri_sticni.pdf sentvid_pri_sticni.html
Videm videm.pdf videm.html
     
Območje Škofljica
Škofljica skofljica.pdf skofljica.html
     
Območje Vodice
Medvode - Vodice (od ponedeljka do petka) Linija30.pdf Linija30.html
Ljubljana - Vodice - Polje (od ponedeljka do petka) Linija60.pdf Linija60.html
Vodice - Polje - Vodice (od ponedeljka do petka) Linija61.pdf Linija61.html
Brnik brnik.pdf brnik.html

Zadnje spremembe:

 • od srede, 1. novembra 2017, spremembe nekaterih odhodov na posameznih linijah
 • od ponedeljka, 11. septembra 2017, spremenjeni vozni redi na liniji Rakitna - Preserje - Notranje Gorice
 • od petka, 1. septembra 2017, veljajo zimski vozni redi
 • od ponedeljka, 26. junija 2016, veljajo poletni vozni redi
 • od četrtka, 1. junija 2017, spremenjeni vozni redi na liniji Videm
 • od torka, 1. novembra 2016, spremenjeni vozni redi na področju Polhov Gradec in Zapotok
 • od četrtka, 1. septembra 2016, veljajo zimski vozni redi
 • od nedelje, 26. junija 2016, veljajo poletni vozni redi
 • od srede, 1. junija 2016, spremenjeni vozni redi na linijah Ig_Strahomer, Vrhnika in Logatec
 • od petka, 1. januarja 2016, spremenjen vozni red za linijo 72 Polica - Grosuplje
 • od torka, 1. decembra 2015, spremenjeni nekateri vozni redi v območjih Ig, Vrhnika in Grosuplje
 • od torka, 1. septembra 2015, veljajo redni vozni redi, nekatere spremembe poteka linij po Slovenski cesti
 • od petka, 26. junija 2015, veljajo poletni vozni redi
 • od nedelje, 1. marca 2015, sprememba voznega reda na liniji Žiri-Smrečje-Vrhnika-Ljubljana
 • od sobote, 1. novembra 2014, spremenjena vozna reda grosuplje_lokalno in Linija60
 • od srede, 1, oktobra 2014, podaljšana linija 46 (Vrhnika - Smrečje - Žiri)
 • od ponedeljka, 1. septembra 2014, veljajo redni vozni redi
 • od četrtka, 26. junija 2014, veljajo poletni vozni redi
 • od četrtka, 1. maja 2014, spremenjeni vozni redi na področjih Ig-Zapotok, Preserje, Rakitna, Dobrova-Polhov Gradec in Ivančna Gorica. Prav tako pa so ob sobotah in nedeljah dodani odhodi avtobusov na linijah 51, 52 in 56
 • od nedelje, 1. decembra 2013, sprememba voznega reda na liniji 60, Grosuplje - lokalno in Logatec
 • od nedelje, 1. septembra 2013, redni vozni redi na vseh linijah medkrajevnega potniškega prometa
 • od ponedeljka, 1. julija 2013, poletni vozni redi na vseh linijah medkrajevnega potniškega prometa
 • od ponedeljka, 3. junija 2013, spremembe voznega reda na linijah 56, Šentvid pri Stični in Ig Zapotok ter združitev linije 55 z linijo 56
 • od ponedeljka, 4. marca 2013, uvedene integralne linije 51, 52, 53, 55 in 56 na območju Polhov Gradec
 • od petka, 1. marca 2013, spremenjen vozni red na liniji Grosuplje
 • od petka, 1. februarja 2013, spremembe na liniji 60 Ljubljana - Vodice - Polje in spremenjen vozni red na liniji Videm
 • od ponedeljka, 3. decembra 2012, spremenjen vozni red na liniji Ig
 • od sobote, 1. decembra 2012, spremenjen vozni red na lniji 3G
 • od ponedeljka, 5. novembra 2012, nova linija 30, podaljšana linija 15, spremenjena linija 60, ukinjena linija 62, ukinjeno Območje Smlednik - Linija Brnik prestavljena v Območje Vodice
 • od ponedeljka, 1. oktobra 2012, spremenjen vozni red na liniji Ig - Zapotok
 • od sobote, 1. septembra 2012, veljajo redni vozni redi in uvedba novih linij 60, 61 in 62 ter sprememba trase na liniji 3G
 • od nedelje, 1. julija 2012, veljajo poletni vozni redi
 • od ponedeljka, 23. aprila 2012, spremenjen vozni redi na področju Notranje Gorice-Preserje-Rakitna
 • od srede, 1. februarja 2012, spremenjeni vozni redi na področjih Ig-Zapotok, Rakitna-Preserje-Notranje Gorice, Videm-Ljubljana, Zapoge-Vodice-Ljubljana
 • od torka, 1. novembra 2011, spremenjeni vozni redi na območju Iga
 • od sobote, 1. oktobra 2011, spremenjeni vozni redi na območju Iga
 • od četrtka, 1. septembra 2011, veljajo redni vozni redi
 • od ponedeljka, 29. avgusta 2011,
 • od ponedeljka, 29. avgusta 2011, Integrirani potniški liniji 3G in 19 I. Vozni redi so objavljeni v Vozni redi mestnega potniškega prometa - redni.
 • od petka, 1. julija 2011, veljajo poletni vozni redi
 • od ponedeljka, 1. maja 2011, veljajo spremenjeni vozni redi na področjih Logatec, Šentvid pri Stični in Videm Dobrepolje
 • od torka, 1. marca 2011, veljajo spremenjeni vozni redi na področjih Črni vrh, Grosuplje, Grosuplje-lokalno, Ig-Zapotok, Logatec, Preserje-Borovnica, Šentjošt, Šentvid pri Stični, Videm, Vodice, Vrhnika, Vrhnika-lokalno
 • od srede, 1. septembra 2010, veljajo redni vozni redi
 • od četrtka, 1. julija 2010, veljajo poletni vozni redi
 • od sobote, 1. maja 2010, spremenjeni vozni redi na področjih Črni vrh, Grosuplje, Logatec, Preserje - Borovnica, Šentjošt, Šentvid pri Stični, Videm in Vrhnika
 • od ponedeljka, 1. marca 2010, spremenjeni vozni redi na območjih Vrhnika, Smlednik in Grosuplje
 • od četrtka, 1. oktobra 2009, spremenjeni vozni redi na linijah Črni vrh, Ig Zapotok, Logatec in Želimlje
 • od torka, 1. septembra 2009, veljajo redni vozni redi
 • od srede, 1. julija 2009, veljajo poletni vozni redi
 • od petka, 1. maja 2009, sta vozna reda za Mali Lipoglav in Tuji Grm prestavljena v vozne rede mestnega prometa kot Linija 28 in Linija 29.
 • od petka, 1. maja 2009, veljajo spremenjeni vozni redi na linijah Šentvid pri Stični, Vodice, Vrhnika-lokalno, Zagradec in Želimlje
 • od ponedeljka, 1. septembra 2008, veljajo redni vozni redi
 • od torka, 1. julija 2008, veljajo poletni vozni redi
 • od nedelje, 1. junija 2008, veljajo spremenjeni vozni redi na območju Iga in Vrhnike
 • od ponedeljka, 7. aprila 2008, spremenjen vozni red na območju Grosuplje - Temenica
 • od sobote, 1. marca 2008, spremembe voznih redov na več območjih
 • od sobote, 1. septembra 2007, veljajo redni vozni redi
 • od nedelje, 1. julija 2007, veljajo poletni vozni redi
 • od petka, 1. junija 2007, je spremenjen vozni red na območju Vrhnike - Logatec
 • od torka, 1. maja 2007, veljajo nekateri spremenjeni vozni redi na območju Iga in Vrhnike
 • od petka, 1. septembra 2006, veljajo redni vozni redi, oblikovna sprememba - namesto voznih redov v XLS formatu so sedaj vozni redi v HTML formatu
 • od sobote, 1. julija 2006, veljajo poletni vozni redi
 • od nedelje, 1. januarja 2006, veljajo spremenjeni vozni redi na območju Grosuplje: Luče, Polica, Sp. Slivnica, Škocjan in Valična vas- Breg pri Zagradcu - Ivančna gorica
 • od četrtka, 1. septembra 2005, veljajo spremenjeni vozni redi
1 |
+ -
Prikaži več Prikaži manj