Jasno
 • -2 °C
 • Jasno
Reported on:
21. Januar 2017 - 13:00

090 72 20
Napoved prihodov avtobusov cena klica

Cena za klicatelje iz omrežja Telekoma Slovenije je 1,0519 EUR z DDV, ceno za klice iz ostalih omrežij določajo drugi operaterji.

090 72 20
Napoved prihodov avtobusov cena klica

Cena za klicatelje iz omrežja Telekoma Slovenije je 1,0519 EUR z DDV, ceno za klice iz ostalih omrežij določajo drugi operaterji.

Vozni redi - redni

VOZNI REDI MEDKRAJEVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA - REDNI

LINIJA PDF HTML
Območje Ig
Ig ig_zapotok.pdf ig_zapotok.html
Zapotok ig_zapotok.pdf ig_zapotok.html
     
Območje Vrhnika
Vrhnika vrhnika.pdf vrhnika.html
Breg vrhnika_lokalno.pdf vrhnika_lokalno.html
Smrečje vrhnika_lokalno.pdf vrhnika_lokalno.html
Blatna Brezovica blatna_brezovica.pdf blatna_brezovica.html
Borovnica vrhnika_lokalno.pdf vrhnika_lokalno.html
Logatec logatec.pdf logatec.html
Preserje preserje_rakitna.pdf preserje_rakitna.html
Rakitna preserje_rakitna.pdf preserje_rakitna.html
Žiri ziri.pdf ziri.html
     
Območje Dobrova - Polhov Gradec
Ljubljana-Dobrova-Polhov Gradec Linija51.pdf Linija51.html
Polhov Gradec-Črni vrh Linija51.pdf Linija51.html
Ljubljana-Dobrova-Vrzdenec-Šentjošt Linija56.pdf Linija56.html
     
Območje Grosuplje
Grosuplje Linija03G.pdf Linija03G.html
Luče grosuplje_lokalno.pdf grosuplje_lokalno.html
Polica grosuplje_lokalno.pdf grosuplje_lokalno.html
Škocjan grosuplje_lokalno.pdf grosuplje_lokalno.html
Ivančna Gorica sentvid_pri_sticni.pdf sentvid_pri_sticni.html
Valična vas - Breg pri Zagradcu - Ivančna Gorica zagradec.pdf zagradec.html
Kompolje/Dobrepolju - Hočevje - Ivančna Gorica hocevje.pdf hocevje.html
Šentvid pri Stični sentvid_pri_sticni.pdf sentvid_pri_sticni.html
Temenica sentvid_pri_sticni.pdf sentvid_pri_sticni.html
Ambrus sentvid_pri_sticni.pdf sentvid_pri_sticni.html
Videm videm.pdf videm.html
     
Območje Škofljica
Škofljica skofljica.pdf skofljica.html
     
Območje Vodice
Medvode - Vodice (od ponedeljka do petka) Linija30.pdf Linija30.html
Ljubljana - Vodice - Polje (od ponedeljka do petka) Linija60.pdf Linija60.html
Vodice - Polje - Vodice (od ponedeljka do petka) Linija61.pdf Linija61.html
Brnik brnik.pdf brnik.html

Zadnje spremembe:

 • od četrtka, 1. septembra 2016, veljajo zimski vozni redi
 • od nedelje, 26. junija 2016, veljajo poletni vozni redi
 • od srede, 1. junija 2016, spremenjeni vozni redi na linijah Ig_Strahomer, Vrhnika in Logatec
 • od petka, 1. januarja 2016, spremenjen vozni red za linijo 72 Polica - Grosuplje
 • od torka, 1. decembra 2015, spremenjeni nekateri vozni redi v območjih Ig, Vrhnika in Grosuplje
 • od torka, 1. septembra 2015, veljajo redni vozni redi, nekatere spremembe poteka linij po Slovenski cesti
 • od petka, 26. junija 2015, veljajo poletni vozni redi
 • od nedelje, 1. marca 2015, sprememba voznega reda na liniji Žiri-Smrečje-Vrhnika-Ljubljana
 • od sobote, 1. novembra 2014, spremenjena vozna reda grosuplje_lokalno in Linija60
 • od srede, 1, oktobra 2014, podaljšana linija 46 (Vrhnika - Smrečje - Žiri)
 • od ponedeljka, 1. septembra 2014, veljajo redni vozni redi
 • od četrtka, 26. junija 2014, veljajo poletni vozni redi
 • od četrtka, 1. maja 2014, spremenjeni vozni redi na področjih Ig-Zapotok, Preserje, Rakitna, Dobrova-Polhov Gradec in Ivančna Gorica. Prav tako pa so ob sobotah in nedeljah dodani odhodi avtobusov na linijah 51, 52 in 56
 • od nedelje, 1. decembra 2013, sprememba voznega reda na liniji 60, Grosuplje - lokalno in Logatec
 • od nedelje, 1. septembra 2013, redni vozni redi na vseh linijah medkrajevnega potniškega prometa
 • od ponedeljka, 1. julija 2013, poletni vozni redi na vseh linijah medkrajevnega potniškega prometa
 • od ponedeljka, 3. junija 2013, spremembe voznega reda na linijah 56, Šentvid pri Stični in Ig Zapotok ter združitev linije 55 z linijo 56
 • od ponedeljka, 4. marca 2013, uvedene integralne linije 51, 52, 53, 55 in 56 na območju Polhov Gradec
 • od petka, 1. marca 2013, spremenjen vozni red na liniji Grosuplje
 • od petka, 1. februarja 2013, spremembe na liniji 60 Ljubljana - Vodice - Polje in spremenjen vozni red na liniji Videm
 • od ponedeljka, 3. decembra 2012, spremenjen vozni red na liniji Ig
 • od sobote, 1. decembra 2012, spremenjen vozni red na lniji 3G
 • od ponedeljka, 5. novembra 2012, nova linija 30, podaljšana linija 15, spremenjena linija 60, ukinjena linija 62, ukinjeno Območje Smlednik - Linija Brnik prestavljena v Območje Vodice
 • od ponedeljka, 1. oktobra 2012, spremenjen vozni red na liniji Ig - Zapotok
 • od sobote, 1. septembra 2012, veljajo redni vozni redi in uvedba novih linij 60, 61 in 62 ter sprememba trase na liniji 3G
 • od nedelje, 1. julija 2012, veljajo poletni vozni redi
 • od ponedeljka, 23. aprila 2012, spremenjen vozni redi na področju Notranje Gorice-Preserje-Rakitna
 • od srede, 1. februarja 2012, spremenjeni vozni redi na področjih Ig-Zapotok, Rakitna-Preserje-Notranje Gorice, Videm-Ljubljana, Zapoge-Vodice-Ljubljana
 • od torka, 1. novembra 2011, spremenjeni vozni redi na območju Iga
 • od sobote, 1. oktobra 2011, spremenjeni vozni redi na območju Iga
 • od četrtka, 1. septembra 2011, veljajo redni vozni redi
 • od ponedeljka, 29. avgusta 2011,
 • od ponedeljka, 29. avgusta 2011, Integrirani potniški liniji 3G in 19 I. Vozni redi so objavljeni v Vozni redi mestnega potniškega prometa - redni.
 • od petka, 1. julija 2011, veljajo poletni vozni redi
 • od ponedeljka, 1. maja 2011, veljajo spremenjeni vozni redi na področjih Logatec, Šentvid pri Stični in Videm Dobrepolje
 • od torka, 1. marca 2011, veljajo spremenjeni vozni redi na področjih Črni vrh, Grosuplje, Grosuplje-lokalno, Ig-Zapotok, Logatec, Preserje-Borovnica, Šentjošt, Šentvid pri Stični, Videm, Vodice, Vrhnika, Vrhnika-lokalno
 • od srede, 1. septembra 2010, veljajo redni vozni redi
 • od četrtka, 1. julija 2010, veljajo poletni vozni redi
 • od sobote, 1. maja 2010, spremenjeni vozni redi na področjih Črni vrh, Grosuplje, Logatec, Preserje - Borovnica, Šentjošt, Šentvid pri Stični, Videm in Vrhnika
 • od ponedeljka, 1. marca 2010, spremenjeni vozni redi na območjih Vrhnika, Smlednik in Grosuplje
 • od četrtka, 1. oktobra 2009, spremenjeni vozni redi na linijah Črni vrh, Ig Zapotok, Logatec in Želimlje
 • od torka, 1. septembra 2009, veljajo redni vozni redi
 • od srede, 1. julija 2009, veljajo poletni vozni redi
 • od petka, 1. maja 2009, sta vozna reda za Mali Lipoglav in Tuji Grm prestavljena v vozne rede mestnega prometa kot Linija 28 in Linija 29.
 • od petka, 1. maja 2009, veljajo spremenjeni vozni redi na linijah Šentvid pri Stični, Vodice, Vrhnika-lokalno, Zagradec in Želimlje
 • od ponedeljka, 1. septembra 2008, veljajo redni vozni redi
 • od torka, 1. julija 2008, veljajo poletni vozni redi
 • od nedelje, 1. junija 2008, veljajo spremenjeni vozni redi na območju Iga in Vrhnike
 • od ponedeljka, 7. aprila 2008, spremenjen vozni red na območju Grosuplje - Temenica
 • od sobote, 1. marca 2008, spremembe voznih redov na več območjih
 • od sobote, 1. septembra 2007, veljajo redni vozni redi
 • od nedelje, 1. julija 2007, veljajo poletni vozni redi
 • od petka, 1. junija 2007, je spremenjen vozni red na območju Vrhnike - Logatec
 • od torka, 1. maja 2007, veljajo nekateri spremenjeni vozni redi na območju Iga in Vrhnike
 • od petka, 1. septembra 2006, veljajo redni vozni redi, oblikovna sprememba - namesto voznih redov v XLS formatu so sedaj vozni redi v HTML formatu
 • od sobote, 1. julija 2006, veljajo poletni vozni redi
 • od nedelje, 1. januarja 2006, veljajo spremenjeni vozni redi na območju Grosuplje: Luče, Polica, Sp. Slivnica, Škocjan in Valična vas- Breg pri Zagradcu - Ivančna gorica
 • od četrtka, 1. septembra 2005, veljajo spremenjeni vozni redi