Oblačno
  • 6 °C
  • Oblačno
Reported on:
19. Januar 2018 - 5:30

080 18 88

Na to številko lahko posredujete svoje mnenja, vprašate za spremembe linij, obvoze in vozne rede, tehnične preglede, homologacije ali tahografe...

080 18 88

Na to številko lahko posredujete svoje mnenja, vprašate za spremembe linij, obvoze in vozne rede, tehnične preglede, homologacije ali tahografe...

Osebna izkaznica

Firma: Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o.
Skrajšana firma: LPP d.o.o.
Sedež: Celovška cesta 160, Ljubljana
Telefon:

Brezplačna številka za vse vrste informacij

 

+386 1 582 24 60 (centrala)

+386 1 582 25 01 (tajništvo)

Telefaks: +386 1 582 25 50
E-pošta: mail@lpp.si
Spletna stran: www.lpp.si
Številka vpisa v sodni register: 1/09817/00
Matična številka: 5222966000
ID za DDV: SI66742790
Transakcijski račun: 03100-1005605502 pri SKB d.d.
Šifra dejavnosti: 49.310
Osnovni kapital: 18.155.600,00 EUR