Jasno
  • 6 °C
  • Jasno
Reported on:
24. November 2017 - 17:00

080 18 88

Na to številko lahko posredujete svoje mnenja, vprašate za spremembe linij, obvoze in vozne rede, tehnične preglede, homologacije ali tahografe...

080 18 88

Na to številko lahko posredujete svoje mnenja, vprašate za spremembe linij, obvoze in vozne rede, tehnične preglede, homologacije ali tahografe...

Pravno obvestilo

Vse pravice so pridržane. Obvestilo se nanaša na začetno stran in vse podstrani spletnega portala www.lpp.si. Informacije in gradiva na elektronskem naslovu www.lpp.si so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine družbe Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o., v nadaljevanju LPP.

Omejitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva na www.lpp.si so informativne narave. LPP se bo trudil za najboljše možno delovanje www.lpp.si, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo www.lpp.si. Vsi uporabniki uporabljajo www.lpp.si na lastno odgovornost. Niti LPP niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi www.lpp.si ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na www.lpp.si ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. LPP tudi ne more biti odgovorna za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. LPP ne more biti odgovorna za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe www.lpp.si.

LPP se bo trudil za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih na teh straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti.

LPP lahko te strani spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko naložite z mreže za vašo osebno domačo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na www.lpp.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa www.lpp.si za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.

LPP ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane z www.lpp.si. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost LPP za vse primere izključena.

To pravno obvestilo lahko LPP kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe spremljate na teh straneh. Z uporabo te strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate.

Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

1 |
+ -
Prikaži več Prikaži manj