Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o.
Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana
http://www.lpp.si
Vozni red linij št.: 19I Tomačevo - Iška vas19B Tomačevo - Jezero
Delavniški
Odhodi avtobusov IZ TOMAČEVEGA v smeri IŠKE VASI:
Aj4.06 Aj4.42 5.00 5.30 Aj5.38 Aj6.10 6.18 6.46 7.12 7.26 *7.55 8.05
*8.15 *8.40 9.00 10.05 A*10.35 11.05 11.50 12.34 13.12 13.42 14.12 14.42
14.58 15.20 15.52 16.20 16.54 17.30 18.20 19.12 19.55 20.40 21.25 22.05
22.45


Odhodi avtobusov iz TOMAČEVEGA v smeri JEZERA:
Aj4.25 Aj5.02 5.15 5.48 6.04 6.32 7.00 7.42 8.30 9.35 10.35 11.30
12.12 12.55 13.28 13.58 14.28 15.10 15.36 16.04 16.38 17.12 17.55 18.45
19.35 20.15 21.05 21.45 22.30


Odhodi avtobusov iz IŠKE VASI:
4.40 5.15 5.50 6.12 6.26 6.48 7.10 7.36 Ig*7.55 8.10 *8.25 9.05
10.00 11.00 12.00 12.58 13.32 14.20 14.55 15.22 15.48 16.02 *16.30 *17.02
17.22 17.58 18.38 *19.15 20.13 20.52 21.37 *22.12 *22.52 *23.32

Odhodi avtobusov z JEZERA:
4.58 5.35 6.05 6.40 7.00 7.25 7.55 8.40 9.35 10.30 11.35 12.32
13.18 13.58 14.40 15.10 15.35 16.18 16.40 17.00 17.40 18.18 19.02 19.45
20.33 21.13 21.58 *22.30 *23.12


Sobotni
Odhodi avtobusov IZ TOMAČEVEGA v smeri IŠKE VASI:
A4.12 4.55 6.35 8.25 10.25 12.25 14.25 16.25 18.25 20.25 21.20 22.45
Odhodi avtobusov iz TOMAČEVEGA v smeri JEZERA:
5.50 7.30 9.25 11.25 13.25 15.25 17.25 19.25 22.15


Odhodi avtobusov iz IŠKE VASI:
4.50 5.45 7.30 9.25 11.25 13.25 15.25 17.25 19.25 21.25 22.10 *23.30
Odhodi avtobusov z JEZERA:
6.40 8.25 10.25 12.25 14.25 16.25 18.25 20.27 *23.00


Nedeljski - velja tudi ob praznikih
Odhodi avtobusov IZ TOMAČEVEGA v smeri IŠKE VASI:
A5.12 6.40 8.40 10.40 12.40 14.40 16.40 18.40 20.40 21.40

Odhodi avtobusov iz TOMAČEVEGA v smeri JEZERA:
5.50 7.40 9.40 11.40 13.40 15.40 17.40 19.40 22.30


Odhodi avtobusov iz IŠKE VASI:
5.50 7.35 9.35 11.35 13.35 15.35 17.35 19.35 21.42 22.30

Odhodi avtobusov z JEZERA:
6.45 8.40 10.40 12.40 14.40 16.40 18.40 20.37 *23.12


OPOMBE:
A- predviden čas prihoda na postajališče Astra v smeri centra, ob izvozu iz garaže.
A*- predviden čas prihoda avtobusa na postajališče Astra v smeri centra,

ob izvozu iz garaže, kateri pelje le do postaje Ig AP.
Aj- predviden čas prihoda na postajališče Ajdovščina v smeri Iške vasi, ob izvozu iz garaže.
Ig*- pomeni odhod s postaje Ig-AP v garažo na Celovški cesti.
* - pomeni odhod s končne postaje v garažo na Celovški cesti.
VOZNI RED VELJA OD: 06.01.2014