Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o.
Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana
http://www.lpp.si
Izvleček voznega reda velja od 01.09.2018 do 25.06.2019
LINIJA: 73 GROSUPLJE - SP.SLIVNICA - ŠT.JURIJ - ŠKOCJAN

DEL P DEL Š Š DEL+P DEL DEL Š Š Š Š P DEL DEL+P
Postajališča 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Grosuplje 5:05 5:30 6:20 6:30 7:30 10:40 11:40 12:30 13:12 13:15 14:05 14:12 14:30 15:10 15:55
Sp.Slivnica - - 6:25 - - - 11:45 - - 13:20 14:10 - - 15:15 -
Št. Jurij 5:15 5:40 - 6:45 7:40 10:50 - 12:40 13:27 - - 14:27 14:40 15:25 16:05
Škocjan 5:25 5:50 - 6:55 7:50 11:00 - 12:50 13:37 - - 14:38 14:50 - 16:15

prihod


DEL DEL DELPostajališča 16 17 18Grosuplje 17:05 19:30 21:10Sp.Slivnica 17:10 19:35 21:15Št. Jurij 17:20 19:45 21:25Škocjan 17:30 - 21:35
prihod

LINIJA: 73 ŠKOCJAN - ŠT.JURIJ - SP.SLIVNICA - GROSUPLJEDEL P DEL Š Š Š Š DEL+P DEL DEL Š Š P DEL DEL+P
Postajališča 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Škocjan 5:25 5:50 - 6:55 - 7:50 - 11:00 - 12:50 13:50 14:38 14:50 - 16:10
Št. Jurij 5:35 6:00 - 7:05 - 8:00 - 11:10 - 13:00 14:00 14:47 15:00 15:25 16:20
Sp.Slivnica 5:45 - 6:25 - 7:17 - 8:12 - 11:45 - - - - - -
Grosuplje 5:50 6:10 6:30 7:30 7:22 8:20 8:17 11:20 11:50 13:10 14:15 15:00 15:10 15:35 16:30

prihod


DEL DEL DELPostajališča 34 35 36Škocjan 17:30 - 21:35Št. Jurij 17:40 19:45 21:45Sp.Slivnica - - -Grosuplje 17:50 19:55 21:55
prihod

DEL – vozi ob delavnikih od od ponedeljka do petka, vendar ne v času novoletnih in prvomajskih šolskih počitnic.
DEL+P – vozi ob delavnikih od ponedeljka do petka.
P – vozi ob delavnikih od ponedeljka do petka, vendar samo v času novoletnih in prvomajskih šolskih počitnic.
Š – vozi v dneh šolskega pouka.
Izvleček voznega reda velja od 01.09.2018 do 25.06.2019
LINIJA: 72 GROSUPLJE - POLICA

DEL P Š Š DEL+P Š Š P DEL DEL DELPostajališča 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Grosuplje 5:30 6:10 6:50 7:40 11:20 13:20 14:05 15:10 15:35 16:30 20:30Peč 5:45 6:25 - - 11:35 13:38 14:19 15:27 15:52 - -Troščine - - 7:07 7:57 - - - - - 16:42 20:42Polica 5:50 6:30 7:12 8:02 11:39 13:43 14:23 15:29 15:54 16:49 20:49
prihod

LINIJA: 72 POLICA - GROSUPLJE

DEL P Š Š DEL+P Š Š P DEL DEL DELPostajališča 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22Polica 5:50 6:30 7:12 8:02 11:40 13:43 14:23 15:30 15:54 16:50 20:50Troščine 5:55 6:35 - - 11:45 13:48 14:28 15:35 15:58 - -Peč - - 7:17 8:07 - - - - - 16:55 20:55Grosuplje 6:10 6:49 7:30 8:20 11:59 14:00 14:40 15:49 16:13 17:05 21:10
prihod

DEL – vozi ob delavnikih od od ponedeljka do petka, vendar ne v času novoletnih in prvomajskih šolskih počitnic.
DEL+P – vozi ob delavnikih od ponedeljka do petka.
P – vozi ob delavnikih od ponedeljka do petka, vendar samo v času novoletnih in prvomajskih šolskih počitnic.
Š – vozi v dneh šolskega pouka.
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o.
Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana
http://www.lpp.si
Izvleček voznega reda velja od 01.09.2018 do 25.06.2019
LINIJA: 71 GROSUPLJE - LUČE - GROSUPLJE

DEL Š Š DEL+P Š Š DEL DEL DEL

Postajališča 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Grosuplje 5:50 6:40 7:30 12:00 13:27 14:20 15:10 18:00 20:00

Luče 6:03 6:55 7:50 12:13 13:51 14:47 15:23 18:13 20:13

Grosuplje 6:18 7:18 8:10 12:27 14:05 14:55 15:35 18:27 20:27


prihod

DEL – vozi ob delavnikih od od ponedeljka do petka, vendar ne v času novoletnih in prvomajskih šolskih počitnic.
DEL+P – vozi ob delavnikih od ponedeljka do petka.
Š – vozi v dneh šolskega pouka.
Izvleček voznega reda velja od 01.09.2018 do 25.06.2019
LINIJA: 75 BREZJE - GROSUPLJE

Š Š Š Š


Postajališča 1 2 3 4


Brezje 7:20 8:10 13:23 14:16


Grosuplje 7:23 8:13 13:20 14:13


OŠ L.A. Tovarn. 7:24 8:14 13:18 14:11


OŠ Brinje 7:26 8:16 13:15 14:08


OŠ L.A. Adam. 7:28 8:18 13:17 14:10prihod

Š – vozi v dneh šolskega pouka.
Izvleček voznega reda velja od 01.09.2018 do 25.06.2019
LINIJA: 74 GROSUPLJE - SP. BLATO-GATINA - SP.DUPLICE - GROSUPLJE

Š Š Š Š


Postajališča 1 2 3 4


Grosuplje 13:38 14:23 7:32 8:23


OŠ Brinje 13:40 14:25 7:29 8:20


Gatina 13:53 14:38 7:25 8:16


Sp.Duplice 13:48 14:33 7:20 8:11


Sp.Blato 13:45 14:30 7:17 8:14


Praproče 13:43 14:28 7:15 8:08


Grosuplje 14:57 14:42 7:12 8:05prihod
odhodŠ – vozi v dneh šolskega pouka.
Izvleček voznega reda velja od 01.09.2018 do 25.06.2019
LINIJA: 76 PRILESJE - ILOVA GORA - ČUŠPERK - GROSUPLJE

Š Š Š Š


Postajališča 1 2 3 4


Prilesje 6:40 7:35 13:51 14:46


M.Ilova Gora 6:49 7:44 13:46 14:41


Čušperk 6:54 7:49 13:41 14:36


M.Mlačevo 7:07 8:02 13:28 14:23


Žalna 7:13 8:08 13:22 14:17


Grosuplje 7:18 8:13 13:17 14:12


OŠ L.Adamiča 7:22 8:18 13:15 14:10prihod
odhodŠ – vozi v dneh šolskega pouka.