Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet, d.o.o.
Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana
http://www.lpp.si


Izvleček voznega reda velja od 01.11.2017 do 25.06.2018


LINIJA: ŽIRI-ROVTE-LOGATEC-VRHNIKA-LJUBLJANA-ŠKOFLJICA-ŽELIMLJENEPŠ1
Postajališča 1
Žiri 19:00
Log/Zavratec 19:15
Rovte 19:22
Petkovec 19:28
Logatec Krpan 19:40
Vrhnika 19:51
Ljubljana 20:20
Škofljica žaga 20:40
Pijava Gorica 20:44
Želimlje 20:51

prihod


LINIJA: ŽELIMLJE-ŠKOFLJICA-LJUBLJANA-VRHNIKA-LOGATEC-ROVTE-ŽIRIPEPŠ1
Postajališča 2
Želimlje 14:05
Pijava Gorica 14:12
Škofljica žaga 14:16
Ljubljana 14:32
Vrhnika 14:58
Logatec Krpan 15:09
Petkovec 15:21
Rovte 15:27
Log/Zavratec 15:34
Žiri 15:49

prihod


NEPŠ1 - Vozi ob nedeljah in zadnji dan praznikov. Vozi če je naslednji dan šolski pouk (območje iz
5. odstavka 8. člena pravilnika o šolskem koledarju). Vozi tudi 31.08.
PEPŠ1 - Vozi ob petkih in dan pred praznikom. Vozi če je bil ta dan šolski pouk (območje iz
5. odstavka 8. člena pravilnika o šolskem koledarju).