Jasno
  • 8 °C
  • Jasno
Reported on:
24. November 2017 - 17:30

080 18 88

Na to številko lahko posredujete svoje mnenja, vprašate za spremembe linij, obvoze in vozne rede, tehnične preglede, homologacije ali tahografe...

080 18 88

Na to številko lahko posredujete svoje mnenja, vprašate za spremembe linij, obvoze in vozne rede, tehnične preglede, homologacije ali tahografe...

Evidentiranje sprememb na vozilu

Nekatere spremembe na vozilu, ki jih opravi pooblaščeni servis proizvajalca vozila, ne spadajo med predelave, za katere je predpisan postopek posamične odobritve, pač pa se opravi zgolj evidentiranje teh sprememb. Kot določa 2. točka 35. člena Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil, gre za vgradnjo spodaj naštetih sestavnih delov, ki so bili predhodno homologirani oziroma odobreni za tip (varianto oziroma izvedenko) vozila, na katerega se vgrajujejo:

  • pnevmatik,
  • platišč,
  • izpušnih sistemov,
  • vlečnih naprav za vozila kategorije M1 in N1 in
  • spojlerjev.

Da je posamezen del homologiran oziroma odobren za tip (varianto oziroma izvedenko) vozila, mora biti razvidno iz homologacijskega certifikata in homologacijske oznake na delu (za izpušne sisteme, vlečne naprave) oz. iz certifikata o odobritvi dela po nacionalnih predpisih (npr. TÜV certifikat za spojlerje). Za pnevmatike in platišča to velja, če so njihove mere in oznake navedene v potrdilu o skladnosti vozila ali v navodilu za uporabo, ki ga je izdal proizvajalec vozila. Evidentiranje v tem primeru torej pride v poštev le, če s strani proizvajalca odobrena platišča in pnevmatike še niso vpisana v izjavo o ustreznosti ali potrdilo o skladnosti.

Pooblaščeni servis proizvajalca vozila, ki opravi vgradnjo enega od naštetih delov, mora za vsako vgradnjo izdati potrdilo, na katerem morajo biti podatki, potrebni za identifikacijo vozila, podatki o vrsti spremembe in o oznaki vgrajenih delov ter njihovi homologaciji oziroma odobritvi (znamka, tip in številka homologacije) in potrdilu priložiti tudi certifikate o homologaciji oz. odobritvi teh delov.

Pooblaščeni zastopniki posameznih znamk vozil morajo pristojnemu homologacijskemu organu (DRSC, Sektor za vozila) posredovati seznam pooblaščenih servisov, ki lahko izvajajo vgradnjo zgoraj naštetih delov, hkrati pa morajo servisom posredovati tudi potrebna navodila in zagotoviti spoštovanje določb pravilnika in drugih predpisov.

1 |
+ -
Prikaži več Prikaži manj