Oblačno
  • 0 °C
  • Oblačno
Reported on:
14. December 2017 - 4:30

080 18 88

Na to številko lahko posredujete svoje mnenja, vprašate za spremembe linij, obvoze in vozne rede, tehnične preglede, homologacije ali tahografe...

080 18 88

Na to številko lahko posredujete svoje mnenja, vprašate za spremembe linij, obvoze in vozne rede, tehnične preglede, homologacije ali tahografe...

Postopek evidentiranja vgradnje odobrenega dela na vozilo

Zahtevek za evidentiranje vgradnje odobrenega dela na vozilo (obrazec: vloga za evidentiranje vgradnje odobrenega dela) (za homologirana vozila z izdanim potrdilom o skladnosti oz. v Republiki Sloveniji že registrirana vozila) vložnik vloži na sedežu podjetja oz. pošlje priporočeno po pošti na naslov (po pošti samo za vozila z izdanim potrdilom o skladnosti SA ali SB):

LPP d.o.o.

Sektor Tehnični pregledi in homologacija vozil

Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana

K vlogi je potrebno priložiti naslednje priloge:

  • originalno »Potrdilo o skladnosti vozila« ali »Izjavo o ustreznosti vozila« (v kolikor je bila izjava o ustreznosti vozila izgubljena, zadošča tudi izpis podatkov o izdani izjavi, ki ga vložnik pridobi pri izdajatelju izjave)‏
  • kopijo prometnega dovoljenja (če je bilo vozilo že registrirano)‏
  • potrdilo o vgradnji homologiranega oz. odobrenega dela na vozilo (za vsak del posebej - obvezno morajo biti navedeni ZNAMKA, TIP in HOMOLOGACIJSKA OZNAKA, kot so označeni na delu)‏
  • certifikat o homologaciji oz. odobritvi dela za tip oz. izvedenko vozila (homologacijski certifikat, poročilo tehnične službe o odobritvi - npr. TÜV)

Na vlogi naj bo naveden popoln naslov (priimek in ime, ulica, hišna številka, pošta, kraj) na katerega se pošlje Potrdilo o skladnosti po vpisu spremembe. Strošek evidentiranja vgradnje odobrenega dela plača vložnik na blagajni na sedežu podjetja ali z nakazilom na transakcijski račun. V primeru nakazila na transakcijski račun je potrebno k vlogi obvezno priložiti tudi potrdilo o izvršitvi nakazila.

Podatki za nakazilo: Znesek lahko nakažete na transakcijski račun štev. 03100-1005605502, odprt pri SKB BANKI d.d. ali na transakcijski račun štev. 02924-0253993039, odprt pri NLB d.d.. Pri plačilu navedite številko šasije vozila (VIN) s pripisom »- evidentiranje dela«, sklic 00 24-722.

Delov, ki niso našteti v 2. točki 35. člena Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Ur.l. RS št. 105/09, 9/10) in ki niso homologirani oz. odobreni za tip (varianto in izvedenko) vozila ali pa niso bili vgrajeni s strani pooblaščenega servisa, ki ga je pooblaščeni zastopnik posamezne znamke predhodno sporočil homologacijskemu organu, ni mogoče evidentirati. V tem primeru je potrebno opraviti postopek posamične odobritve, pri katerem se ustreznost posameznega vgrajenega dela ugotavlja na podlagi pregleda vozila in predloženih dokazil o skladnosti.

1 |
+ -
Prikaži več Prikaži manj