Jasno
  • 6 °C
  • Jasno
Reported on:
24. November 2017 - 17:00

080 18 88

Na to številko lahko posredujete svoje mnenja, vprašate za spremembe linij, obvoze in vozne rede, tehnične preglede, homologacije ali tahografe...

080 18 88

Na to številko lahko posredujete svoje mnenja, vprašate za spremembe linij, obvoze in vozne rede, tehnične preglede, homologacije ali tahografe...

Pridobitev nadomestne deklaracijske tablice

Nadomestna deklaracijska tablica se izda za tovorno ali priklopno vozilo, pri katerem je bila originalna deklaracijska tablica izgubljena oziroma uničena in proizvajalec ali njegov pravni naslednik ne obstaja več. V kolikor so se za vozilo spremenili identifikacijski ali tehnični podatki (številka šasije, največja dovoljena masa vozila, dovoljene osne obremenitve, vrsta vozila ali oblika nadgradnje), se nadomestna deklaracijska tablica izdela zgolj na podlagi opravljenega postopka posamične odobritve predelanega vozila, za katerega je potrebno vložiti vlogo posebej. V primerih, kjer je potrebno za izdajo nadomestne deklaracijske tablice opraviti identifikacijo vozila (če za vozilo ne obstaja izjava o ustreznosti oz. potrdilo o skladnosti), se pri vložitvi vloge obvezno pregleda tudi vozilo.

Nadomestna deklaracijska tablica se izda tudi za lahki priklopnik (z največjo dovoljeno maso do 750 kg) lastne izdelave, za katerega je bilo izdano potrdilo o opravljenem strokovnem pregledu v eni od pooblaščenih strokovnih organizacij, in pri katerem je bila originalna deklaracijska tablica izgubljena oziroma uničena ter za serijsko izdelan lahki priklopnik, izdelan pred letom 1993, ki ga proizvajalec ni opremil z deklaracijsko tablico.

1 |
+ -
Prikaži več Prikaži manj