Oblačno
  • 0 °C
  • Oblačno
Reported on:
14. December 2017 - 4:30

080 18 88

Na to številko lahko posredujete svoje mnenja, vprašate za spremembe linij, obvoze in vozne rede, tehnične preglede, homologacije ali tahografe...

080 18 88

Na to številko lahko posredujete svoje mnenja, vprašate za spremembe linij, obvoze in vozne rede, tehnične preglede, homologacije ali tahografe...

Pridobitev duplikata potrdila o skladnosti

Duplikat potrdila o skladnosti lahko izda zgolj organizacija, v kateri je bilo izdano originalno potrdilo o skladnosti. Potrdila o skladnosti za vozilo homologiranega tipa (z oznako SA) in izjave o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila (A) so bili izdani s strani pooblaščenih zastopnikov posameznih znamk. Potrdila o skladnosti za posamično odobreno vozilo (SB) in izjave o ustreznosti posamično pregledanega vozila (B) pa so bili izdani s strani posameznih pooblaščenih organizacij.

Zahtevek za pridobitev duplikata (obrazec: vloga za izdajo duplikata dokumenta) vložnik vloži na sedežu podjetja oz. pošlje priporočeno po pošti na naslov:

LPP d.o.o.

Sektor Tehnični pregledi in homologacija vozil

Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana

K vlogi je potrebno priložiti naslednje priloge:

  • kopija dokazila o lastništvu – prometnega dovoljenja in morebitnega računa o nakupu vozila oz. overjene kupoprodajne pogodbe

Na vlogi naj bo naveden popoln naslov (priimek in ime, ulica, hišna številka, pošta, kraj) na katerega se pošlje duplikat dokumenta. Strošek izdaje duplikata plača vložnik na blagajni na sedežu podjetja ali z nakazilom na transakcijski račun. V primeru nakazila na transakcijski račun je potrebno k vlogi obvezno priložiti tudi potrdilo o izvršitvi nakazila.

Podatki za nakazilo:

Znesek 39,00 EUR lahko nakažete na transakcijski račun štev. 03100-1005605502, odprt pri SKB BANKI d.d. ali na transakcijski račun štev. 02924-0253993039, odprt pri NLB d.d.. Pri plačilu navedite številko šasije vozila (VIN) s pripisom »- za duplikat«, sklic 00 24-722.

 

 

1 |
+ -
Prikaži več Prikaži manj