Jasno
  • 6 °C
  • Jasno
Reported on:
24. November 2017 - 17:00

080 18 88

Na to številko lahko posredujete svoje mnenja, vprašate za spremembe linij, obvoze in vozne rede, tehnične preglede, homologacije ali tahografe...

080 18 88

Na to številko lahko posredujete svoje mnenja, vprašate za spremembe linij, obvoze in vozne rede, tehnične preglede, homologacije ali tahografe...

Postopek za izdajo nadomestne deklaracijske tablice

Za nadomestno deklaracijsko tablico mora vložnik vložiti zahtevek za izdajo (obrazec: vloga za izvedbo postopka) na sprejemu. Vloga se glasi na lastnika vozila, ki mora vlogo tudi podpisati in overiti z žigom, če gre za pravno osebo.

Nadomestna deklaracijska tablica se izda po ugotovitvi ustreznosti predloženih dokumentov in opravljenem identifikacijskem pregledu vozila.

Vlogi za izdelavo nadomestne deklaracijske tablice za tovorno ali priklopno vozilo je potrebno priložiti:

  • kopijo prometnega dovoljenja;
  • kopijo izjave o ustreznosti oz. potrdila o skladnosti; v primeru da dokument ni bil izdan, mora vozilo opraviti identifikacijski pregled, zapisnik o opravljenem pregledu pa se priloži k vlogi;

Vlogi za izdelavo nadomestne deklaracijske tablice za lahki priklopnik lastne izdelave je potrebno priložiti:

  • kopijo potrdila o opravljenem strokovnem pregledu lahkega priklopnika;
  • originalni zapisnik o opravljenem tehničnem pregledu (z navedenimi tehničnimi podatki priklopnika), kjer je iz zapisa pomajkljivosti razvidno, da lahki priklopnik ni opremljen s predpisano deklaracijsko tablico;

oziroma za serijsko izdelan lahki priklopnik, izdelan pred letom 1993:

  • originalni zapisnik o opravljenem tehničnem pregledu (z navedenimi tehničnimi podatki priklopnika), kjer je iz zapisa pomajkljivosti razvidno, da lahki priklopnik ni opremljen s predpisano deklaracijsko tablico.
1 |
+ -
Prikaži več Prikaži manj