Oblačno
  • -2 °C
  • Oblačno
Reported on:
17. December 2017 - 12:30

080 18 88

Na to številko lahko posredujete svoje mnenja, vprašate za spremembe linij, obvoze in vozne rede, tehnične preglede, homologacije ali tahografe...

080 18 88

Na to številko lahko posredujete svoje mnenja, vprašate za spremembe linij, obvoze in vozne rede, tehnične preglede, homologacije ali tahografe...

Dodelana vozila

Za nedokončano vozilo (šasija s kabino), za katerega je bila izdana SA izjava o skladnosti, mora vložnik vložiti zahtevek za posamično odobritev predelanega vozila (obrazec: vloga za izvedbo postopka) na sprejemu. Vloga se mora glasiti na lastnika vozila, vloži pa jo lahko v njegovem imenu tudi pooblaščena oseba s pisnim pooblastilom, ki se identificira z osebnim dokumentom. Vloga mora biti podpisana in v primeru pravne osebe overjena tudi z žigom. Pregled se opravi po vložitvi vloge in plačilu storitve v okviru uradnih ur.

Vlogi je potrebno priložiti:

  • izjavo o skladnosti SA izdano s strani proizvajalca oziroma njegovega zastopnika;
  • tehnično dokumentacijo – poročilo o dodelavi, risbe, specifikacije, izračune, ki dokazujejo skladnost dodelave vozila z zahtevami tehničnih specifikacij (TSV) in navodili proizvajalca;
  • certifikate o homologaciji vgrajenih sistemov, samostojnih tehničnih enot ali sestavnih delov oziroma poročila o njihovem preskusu kakor je to določeno v Prilogi II - Delu 1 oz. Delu 2 ali Delu 3 Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil in sicer tiste, ki se nanašajo na dele vozila povezane z dodelavo;
  • dokazilo o lastništvu - račun o nakupu vozila oz. overjeno kupoprodajno pogodbo
1 |
+ -
Prikaži več Prikaži manj