Oblačno
  • -2 °C
  • Oblačno
Reported on:
17. December 2017 - 12:00

080 18 88

Na to številko lahko posredujete svoje mnenja, vprašate za spremembe linij, obvoze in vozne rede, tehnične preglede, homologacije ali tahografe...

080 18 88

Na to številko lahko posredujete svoje mnenja, vprašate za spremembe linij, obvoze in vozne rede, tehnične preglede, homologacije ali tahografe...

Nova vozila brez enotne evropske homologacije

Za »uvoženo« novo vozilo brez enotne evropske homologacije (večina tovornih in priklopnih vozil), vložnik vloži zahtevek za posamično odobritev (obrazec: vloga za izvedbo postopka) ter zahtevek, za izdajo certifikata o posamični odobritvi s strani Direkcije Republike Slovenije za promet – Sektorja za vozila (obrazec: vloga za posamično odobritev vozila).

Vloga se mora glasiti na lastnika vozila, vloži pa jo lahko v njegovem imenu tudi pooblaščena oseba s pisnim pooblastilom, ki se identificira z osebnim dokumentom. Vloga mora biti podpisana in v primeru pravne osebe overjena tudi z žigom. Pregled se opravi po vložitvi vloge in plačilu storitve v okviru uradnih ur. Za tovorna in priklopna vozila z največjo dovoljeno maso nad 3,5 t ter avtobuse je potrebna predhodna najava s pisno vlogo.

Vlogi je potrebno priložiti:

  • listine o skladnosti vozila iz države izvora oziroma seznam homologacij (po EEC/EC direktivah ali ECE pravilnikih), podeljenih vozilu oz.njegovim sestavnim delom, kakor je to določeno v Delu 1 Priloge II Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil oziroma v Delu 2 iste priloge za vozila za posebne namene skupaj z vsemi tehničnimi podatki o vozilu.

Seznam izda proizvajalec vozila, njegov zastopnik ali v državah EU priglašena tehnična služba (npr. TÜV) (vzorec potrdila za priklopno vozilo kategorije O1 oz. O2).

  • račun o nakupu vozila oz. overjeno kupoprodajno pogodbo
  • potrdilo o plačilu davka na motorna vozila (v skladu z zahtevami Zakona o davku na motorna vozila)
  • pooblastilo lastnika, če vložnik ni lastnik vozila
1 |
+ -
Prikaži več Prikaži manj