Oblačno
  • -2 °C
  • Oblačno
Reported on:
17. December 2017 - 12:00

080 18 88

Na to številko lahko posredujete svoje mnenja, vprašate za spremembe linij, obvoze in vozne rede, tehnične preglede, homologacije ali tahografe...

080 18 88

Na to številko lahko posredujete svoje mnenja, vprašate za spremembe linij, obvoze in vozne rede, tehnične preglede, homologacije ali tahografe...

Rabljena vozila, predhodno registrirana v drugi državi članici EU

Za »uvoženo« rabljeno vozilo, predhodno začasno ali trajno registrirano v drugi državi članici EU (ne velja za rabljena vozila, ki so bila registrirana v posamezni državi, preden je ta postala članica EU) vložnik vloži zahtevek za identifikacijo in oceno tehničnega stanja (obrazec: vloga za izvedbo postopka) na sprejemnem okencu.

Vloga se mora glasiti na lastnika vozila, vloži pa jo lahko v njegovem imenu tudi pooblaščena oseba s pisnim pooblastilom, ki se identificira z osebnim dokumentom. Vloga mora biti podpisana in v primeru pravne osebe overjena tudi z žigom. Pregled se opravi po vložitvi vloge in plačilu storitve v okviru uradnih ur. Za tovorna in priklopna vozila z največjo dovoljeno maso nad 3,5 t ter avtobuse je potrebna predhodna najava s pisno vlogo.

Vlogi je potrebno priložiti:

  • izvirnik ali overjeno kopijo veljavnega registracijskega dokumenta oziroma prometnega dovoljenja
  • dokazilo o lastništvu - račun o nakupu vozila oz. overjeno kupoprodajno pogodbo
  • potrdilo o plačilu davka na motorna vozila (v skladu z zahtevami Zakona o davku na motorna vozila)
  • pooblastilo lastnika, če vložnik ni lastnik vozila

Če je za vozilo na razpolago potrdilo o skladnosti (COC), se k vlogi priloži tudi kopija tega potrdila.

1 |
+ -
Prikaži več Prikaži manj