Oblačno
  • -2 °C
  • Oblačno
Reported on:
17. December 2017 - 12:00

080 18 88

Na to številko lahko posredujete svoje mnenja, vprašate za spremembe linij, obvoze in vozne rede, tehnične preglede, homologacije ali tahografe...

080 18 88

Na to številko lahko posredujete svoje mnenja, vprašate za spremembe linij, obvoze in vozne rede, tehnične preglede, homologacije ali tahografe...

Zdomci, diplomati, tujci

Za vozila, ki jih uvozijo zdomci, diplomati, tujci, ki pridobijo dovoljenje za bivanje v Republiki Sloveniji in v nekaterih drugih primerih ne veljajo omejitve, predpisane s Pravilnikom o napravah in opremi vozil v cestnem prometu, če so izpolnjeni določeni pogoji, kot jih opredeljuje Pravilnik o ugotavljanju skladnosti vozil.

Vložnik vloži zahtevek za identifikacijo vozila (obrazec: vloga za izvedbo postopka) na sprejemnem okencu.

Vloga se mora glasiti na lastnika vozila, vloži pa jo lahko v njegovem imenu tudi pooblaščena oseba s pisnim pooblastilom, ki se identificira z osebnim dokumentom. Vloga mora biti podpisana in v primeru pravne osebe overjena tudi z žigom. Pregled se opravi po vložitvi vloge in plačilu storitve v okviru uradnih ur.

Vlogi je potrebno priložiti:

  • izvirnik ali kopijo veljavnega registracijskega dokumenta oziroma prometnega dovoljenja
  • dokazilo o lastništvu - račun o nakupu vozila oz. overjeno kupoprodajno pogodbo
  • potrdilo o plačilu oz. oprostitvi davka na motorna vozila (v skladu z zahtevami Zakona o davku na motorna vozila)‏
  • za diplomate dokument o diplomatskem statusu
  • za državljane Republike Slovenije, ki se vračajo za stalno z začasnega dela ali bivanja v tujini potrdilo o odjavi bivališča v tujini in potrdilo o prijavi bivališča v Republiki Sloveniji ter potrdilo tujega organa oz. diplomatskega predstavništva, da so bili v tujini brez presledka najmanj eno leto,
  • za tujce dovoljenje za začasno ali stalno bivanje v Republiki Sloveniji
  • pooblastilo lastnika, če vložnik ni lastnik vozila

Oprostitev za zdomce in tujce, ki dobijo dovoljenje za začasno ali stalno bivanje v Republiki Sloveniji, se lahko uveljavi v enem letu od stalne vrnitve oziroma pridobitve dovoljenja za začasno ali stalno bivanje za vozilo, ki je bilo predhodno v lasti in uporabi prosilca najmanj 6 mesecev (vozilo mora biti v tujini registrirano na ime prosilca najmanj 6 mesecev pred datumom odjave bivališča).

1 |
+ -
Prikaži več Prikaži manj