Jasno
  • 6 °C
  • Jasno
Reported on:
24. November 2017 - 17:00

080 18 88

Na to številko lahko posredujete svoje mnenja, vprašate za spremembe linij, obvoze in vozne rede, tehnične preglede, homologacije ali tahografe...

080 18 88

Na to številko lahko posredujete svoje mnenja, vprašate za spremembe linij, obvoze in vozne rede, tehnične preglede, homologacije ali tahografe...

Izdaja dvojnika prometnega dovoljenja

Namesto pogrešanega, izgubljenega ali ukradenega veljavnega prometnega dovoljenja se izda novo prometno dovoljenje (dvojnik).

V primeru, da je vozilo odjavljeno iz prometa, se izda potrdilo iz evidence vozil, ki nadomešča odjavljeno prometno dovoljenje.

Lastnik vozila, za katerega je bil izdan dvojnik prometnega dovoljenja, mora najdeno pogrešano prometno dovoljenje vrniti registracijski organizaciji, na uničenje.

  • Fizična oseba: predloži dokazilo o istovetnosti (veljavna listina, opremljena s fotografijo osebe, ki jo je izdal državni organ).
  • Pravna oseba: Postopke vezane na ZMV lahko za pravno osebo opravi zastopnik podjetja (vpisan v Ajpes) ali od njega pooblaščena oseba
  • V primeru, da niste lastnik vozila, morate predložiti pisno pooblastilo lastnika vozila.

Vsa dokazila morajo biti predložena na vpogled v izvirniku.

1 |
+ -
Prikaži več Prikaži manj