Aktualno

Evropski teden mobilnosti

Slika prikazuje logotip evropskega tedna mobilnosti in podatek, da je evropski teden mobilnosti med 16. in 22. septembrom

 

Obvestilo Mestne občine Ljubljana:

V Mestni občini Ljubljana že 22. leto zapored sodelujemo v Evropskem tednu mobilnosti, največji mednarodni kampanji za spodbujanje trajnostne mobilnosti, ki vsako leto poteka med 16. in 22. septembrom.

Tudi letos bomo z različnimi dnevnimi dogodki, tedenskimi dejavnostmi in trajnimi ukrepi še dodatno pozornost namenili ozaveščanju o prednostih hoje, kolesarjenja, uporabe javnega prevoza in drugih trajnostno naravnanih načinov premikanja.

Var(č)ne poti v središču letošnjega Tedna mobilnosti

Osrednja tema letošnjega Evropskega tedna mobilnosti so »varčne poti«, v Mestni občini Ljubljana pa smo slogan nadgradili v »var(č)ne poti«, saj s tem poudarjamo, da si vsa leta skupaj s sodelujočimi prizadevamo, da so trajnostne poti tudi varne. Motoriziran promet povečuje tveganja za številne neljube učinke, od prometnih nesreč do tveganj za zdravje, ki so lahko tudi prikrita oziroma se pojavijo postopoma. Temu bi se lahko izognili s premišljeno uporabo trajnostne mobilnosti, ki odpira vrata učinkovitejšemu in bolj zdravemu načinu premikanja. Hkrati želimo izpostaviti tudi finančne prednosti, ki jih tako posameznikom kot družbi dolgoročno prinese odločitev za trajnostne oblike mobilnosti. Pester program je tudi letos namenjen vsem starostnim skupinam in raznolikim interesom meščank in meščanov.

V okviru Evropskega tedna mobilnosti bomo že pred Dnevom brez avtomobila, ki je 22. septembra, za motorni promet zaprli nekatere ulice in ceste ter na njih pripravili razgiban program. V soboto, 16. septembra, bo med 9.30 in 22. uro delno zaprta Vošnjakova ulica, v nedeljo, 17. septembra, bo med 12. in 22. uro od Peglezna do Ulice Janeza Pavla II zaprta Poljanska cesta, v sredo med 8. in 12. uro Novo Polje c. III. 20. septembra bo med 9. in 12. uro zaprt del Kopne poti od križišča Ceste na Obrije do naselja, 21. septembra pa bo med 9. in 12. uro zaprt del Kamnogoriške ceste od križišča z ulico Bratov Babnik do križišča s Čebelarsko ulico.

Dan brez avtomobila

Na dan brez avtomobila, v petek, 22. septembra, bo uporaba avtobusov Ljubljanskega potniškega prometa brezplačna, prav tako parkiranje na parkiriščih P+R v upravljanju javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice. Brezplačen prevoz z mestnimi avtobusi na prireditve v sklopu ETM bomo ves teden omogočili tudi vrtcem in osnovnim šolam v MOL.

Ta dan bodo za motorni promet zaprte nekatere ceste:

  • ČS Bežigrad: zapora Črtomirove ulice med 9. in 13. uro
  • ČS Črnuče: zapora dela Primožičeve ulice med 9. in 12. uro
  • ČS Moste: zapora povezovalne poti od Brodarjevega trga do Rusjanovega trga med 7. in 20. uro
  • ČS Trnovo: zapora Eipprove ulice med 9. in 13. uro
  • ČS Dravlje: zapora Kamnogoriške ceste od križišča z ulico Bratov Babnik do križišča s Čebelarsko ulico med 9. in 12. uro

Med 8. in 18. uro bo spremenjen tudi prometni režim na Cesti slovenskih kmečkih uporov (cesta na Grad). Obiskovalce tako kot vse druge dni v letu vabimo k trajnejši izbiri dostopa do Gradu – po kateri izmed pešpoti ali s tirno vzpenjačo.

Program

Program vsebuje 10 trajnih ukrepov, 17 tedenskih aktivnosti in več kot 80 dnevnih dogodkov. Vsi dogodki so za obiskovalce brezplačni. Ponosni smo, da smo lani zaradi raznovrstnega programa in bogatega nabora ukrepov, ki so usmerjeni v spremembo potovalnih navad v bolj trajnostne, od ministrstva prejeli priznanje za najbolj aktivno občino med velikimi občinami. O morebitnih spremembah termina zaradi vremenskih razmer bomo obveščali sproti. Podroben program ETM 2023.

Trajni ukrepi Evropskega tedna mobilnosti 2023 v Ljubljani

1. Kolopark v Podutiku

Odprli bomo nov kolopark v Podutiku ob Dolniški cesti, ki je že sedmi v Ljubljani. Namenjen je igri in urjenju spretnostnih veščin z različnimi vrstami voznih pripomočkov, od koles, skirojev, rolk, rolerjev in kotalk do poganjalčkov, obsega pa okoli 1000 m2.

2. Začetek prenove Linhartove ceste

Predvidoma septembra bomo začeli urejati Linhartovo cesto, ki bo s prenovo pridobila nove, udobnejše in varnejše površine za pešce in kolesarje, dodaten prednostni pas za javni promet in drevored z več kot 100 novimi drevesi.

3. Prenova Litijske ceste med Hruševsko cesto in Kajuhovo ulico

Septembra bomo prenovili odsek Litijske ceste med Hruševsko cesto in Kajuhovo ulico v dolžini približno 350 m. Uredili bomo bolj kakovostne površine za pešce, kolesarje in uporabnike javnega prevoza ter zasadili približno 20 novih dreves. V okviru rekonstrukcije ceste bomo izvedli temeljito obnovo vseh prometnih površin, vključno z obnovo cestne razsvetljave, semaforizacijo križišč in odvodnjavanjem.

4. Izvedba izbranih trajnih ukrepov v vseh četrtnih skupnostih MOL

V vsaki izmed 17 četrtnih skupnosti nameravamo izvesti po en trajni, trajnostno naravnan ukrep po izbiri posamezne skupnosti. Namen ukrepa je spodbuditi trajnostno mobilnost, oživiti javni prostor, povezati skupnost, izboljšati varnost v prometu ter dostopnost in povišati kakovost življenja v soseskah nasploh. Vseh 17 četrtnih skupnosti smo pozvali, da predlagajo izbor ukrepov, med katerimi bomo izbrali po enega v vsaki in jih izvedli do prihodnjega Evropskega tedna mobilnosti.

5. Ozelenitev 15 nadstrešnic avtobusnih postajališč LPP

V okviru trajnih ukrepov evropskega tedna mobilnosti nadaljujemo z ozelenjevanjem nadstrešnic na postajališčih avtobusov LPP. Na nadstrešnice zasajamo izključno avtohtone rastline, vzgojene v Botaničnem vrtu Ljubljana, ki prenesejo sušo, visoko količino sončnega sevanja in so zanimive za čebele ter druge opraševalce. Ozelenitve bodo potekale ves september, v času ETM 2023 bosta ozelenjeni nadstrešnici avtobusnega postajališča na Roški cesti in na Ambroževem trgu.

6. Posebni prehod za pešce

V sodelovanju s Slovensko Filantropijo bomo na prenovljeni Ižanski cesti zarisali kreativen prehod za pešce. S tem bomo poskrbeli, da bodo poti najmlajših in najranljivejših udeležencev v prometu še bolj varne, Slovenska filantropija pa bo opozarjala na vidik vprašanja migracij.

7. Izvedba študije potovalnih navad

Pričeli bomo izvajati študijo potovalnih navad v MOL, ki nam bo pokazala, na kakšne načine potujemo v Mestni občini Ljubljana in Ljubljanski urbani regiji.

8. Sprejem Strateškega načrta dostopnosti

Mestni svet MOL bo v letu 2023 obravnaval Strateški načrt dostopnosti v MOL. S tem dokumentom v sodelovanju z reprezentativnimi organizacijami določamo smernice za zagotavljanje boljše dostopnosti za vse in zunanje javne površine prilagajamo tudi osebam z oviranostmi.

9. Plačevanje na avtobusih s plačilnimi karticami

Še v letu 2023 bo na avtobusih LPP omogočeno plačevanje voznine neposredno s plačilnimi karticami.

10. Nova aplikacija Urbana

Po preizkusnem obdobju trajno uvajamo novo aplikacijo Urbana za še enostavnejšo in udobnejšo uporabniško izkušnjo.

 

 

ISO 14001:2015 potrjuje vzpostavite in vzdrževanje sistema vodenja s področja ravnanja z okoljem OHSAS 18001 je britanski standard za varnost in zdravje pri delu in sistem za upravljanje varnosti. Njegov namen je, da bi vse organizacije, ki jih uvedejo uveljavljale varnost in zdravje pri delu. Splošno je OHSAS 18001 najbolj priznani svetovni standard za varnost in zdravje pri delu in sistem za upravljanja varnosti. ISO 9001:2015 potrjuje vzpostavitev in vzdrževanje sistema vodenja kakovosti

S prijavo na e- novice soglašate, da Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Osebne podatke o posamezniku/ici bo Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.