Aktualno

Sprememba trase linije 16

Spoštovani potniki,

obveščamo vas, da se bo v ponedeljek, 14. 11. 2022 trasa linije 16 spremenila.

Nova trasa linije 16 bo potekala od Črnega loga po Cesti v Gorice, naprej levo po Cesti dveh cesarjev, desno na Cesto v Gorice in desno na Tržaško cesto. Trasa se bo nato nadaljevala po Tbilisijski cesti, Cesti v Mestni log, Cesti dveh cesarjev in naprej po obstoječi trasi do obračališča v Trnovem ter enako v obratni smeri. Novi potek linije 16 po Tržaški cesti bo potnikom omogočal dodatno možnost prestopanja na liniji 6 in 6B, poleg že obstoječih možnosti prestopanja na liniji 1 in 9. Potnikom iz smeri Cesta na Gorice in smeri Cesta dveh cesarjev bo omogočen prevoz do Industrijske cone Vič.

Vzpostavljeni bosta dve novi postajališči:

  • Tomažičeva (na križišču Tbilisijske in Tomažičeve ulice) v obe smeri,
  • Tbilisijska (na križišču Tbilisijske in Ceste v Mestni log) v obe smeri.