Aktualno

Spremenjena trasa linije 16

Spoštovani potniki!

Linja 16 bo od ponedeljka, 3. 1. 2022 dalje, imela podaljšano traso do Črnega loga, kjer bo tudi njeno končno oziroma začetno postajališče. S postajališča Črni log bo linija potekala mimo dveh novih postajališč, in sicer Log ter Cesta v Gorice, nato pa bo zavila desno v smeri Mestni log ter svojo pot nadaljevala po obstoječi trasi.

Linija bo obratovala ob delovnikih med 5.00 in 22.40. Ob sobotah, nedeljah in praznikih ne bo obratovala.

Potniki bodo na linijo 16 lahko prestopali z linij 1, 9, 19B in 19I in obratno.