Aktualno

Subvencionirane šolske mesečne vozovnice: kompenzacijo lahko izkoristite pri nakupu vozovnice za mesec marec

Dijaki in študentje, ki so januarja 2013 kupili subvencionirano medkrajevno šolsko mesečno vozovnico ali kombinirano vozovnico,  bodo ob nakupu istovrstnih vozovnic v mesecu marcu, upravičeni do kompenzacije. Doplačilo 5€ za mestni potniški promet ostaja.

Upravičenost do kompenzacije

Dijaki in študentje, ki so v januarju opravili nakup subvencionirane medkrajevne šolske mesečne vozovnice ali kombinirane vozovnice (subvencionirane medkrajevne šolske mesečne vozovnice oziroma subvencionirane mesečne vozovnico za deset voženj + mestne), so upravičeni do kompenzacije na račun višjih cen, ki so veljale v januarju. Kompenzacija bodo dijaki in študentje pridobili v obliki znižane cene vozovnice, katero bodo lahko uveljavljali ob nakupu istovrstne vozovnice za mesec marec. Upravičenci, ki možnosti kompenzacije ne bodo izkoristili v marcu, le te kasneje ne bodo mogli več zahtevati.

Pravico do kompenzacije ob nakupu marčevske vozovnice bodo lahko uveljavljali le tisti dijaki in študentje, ki so kupili januarsko vozovnico.

Kompenzacijo lahko upravičenci izvedejo le pri izdajatelju januarske subvencionirane mesečne vozovnice; tako velja za LPP, da je kompenzacijo za mestni in medkrajevni prevoz možno uveljavljati v Potniškem centru LPP na Slovenski cesti 56 (pri Borzi) in na Avtobusni postaji, Trg OF 4, v Ljubljani; pri ostalih navedenih pa samo za medkrajevni prevoz: Naklo d.o.o. (Turistična agencija - Logatec), Zlatan Delić s.p. (Študentski servis - Grosuplje), Pav d.o.o (Turistična agencija - Vrhnika), Agencija M Servis (Študentski servis - Ivančna gorica).

Tabela »Vrste doplačil glede na nakup subvencionirane šolske mesečne vozovnice v mesecu januarju 2013«

 

Veljavne cene v januarju 2013

 

 

Veljavne cene v februarju 2013

 

 

Kompenzacija I

Marec 2013

Kompenzacija II

Marec 2013

Vrsta vozovnice

medkrajevna

+mestna

medkrajevna

+mestna

medkrajevna + mestna

samo medkrajevna LPP

do 60 km

35€

+5€

20€

+5€

doplačilo za nakup vozovnice

+10€

doplačilo za nakup vozovnice

+5€

60-90 km

40€

+5€

30€

+5€

+25€

+20€

nad 90 km

60€

+5€

50€

+5€

+45€

+40€

Mesečna 10 voženj

25€

+5€

15€

+5€

+10€

+5€

 

 

Doplačilo 5€ za mestni potniški promet z novim Pravilnikom ostaja nespremenjeno

5.a. člen Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o določanju cen subvencioniranega prevoza, z dne 21.12.2012, določa, da od januarja 2013 velja v mestnem potniškem prometu za tiste dijake in študente, ki potujejo z medkrajevnim in hkrati z mestnim potniškim prometom, doplačilo za mestni potniški promet, kar se z objavo novega Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o določanju cen subvencioniranega prevoza, z dne 21.1.2013, ne spreminja.

Razlogov za to je več, med njimi tudi ta, da se bodo za vozovnico z doplačilom 5€ za mestni potniški promet odločali dijaki in študentje, ki se bodo z vozovnico tudi dejansko vozili; poravnava subvencije med državo in upravljalcem mestnega prometa pa bo na ta način ustrezala dejanskemu stanju.

Doplačilo 5€ za mestni potniški promet lahko dijak ali študent izvede neposredno pri medkrajevnem prevozniku ali pri LPP; veljavnost vozovnice mestnega potniškega prometa pa začne veljati s potrditvijo vozovnice na kateremkoli urbanomatu v Ljubljani.

Subvencionirane šolske mesečne vozovnice za 2 in 3 območja  v mreži linij LPP – mestni potniški promet in integrirane linije

Cena subvencioniranih mesečnih vozovnic na integriranih linijah 3G, 30, 60 je za potovanje v 2 in 3 območjih 25€,  saj končna cena vključuje istočasno ceno medkrajevne linije (do 60 km) 20€ in ceno mreže mestnega potniškega prometa (doplačilo za mestni potniški promet 5€). Izjema je mestna linija 19I, ki poteka znotraj mreže mestnih linij in njen del od Iga do Iške vasi, ki poteka znotraj območja 2, ni opredeljen kot integrirana linija. Sistemsko postavljena enotna cena je v tem primeru usklajena z integriranimi linijami in potovanjem v dveh območjih.

 

 

Veljavne cene v januarju 2013

 

 

 

Veljavne cene v februarju 2013

 

 

 

Kompenzacija

Marec 2013

Vrsta vozovnice

Integrirana linija 3G, 30, 60

Mestna linija 19I

Integrirana linija 3G, 30, 60

Mestna linija 19I

Integrirana linija 3G, 30, 60 in linija 19I

Subvencionirana šolska mesečna Urbana v 2 in 3 območjih

40€

 

40€

25€

25€

+10€

 

Cena subvencioniranih šolskih mesečnih vozovnic za 1 območje ostaja nespremenjena.

Velja za vse vrste vozovnic

V primeru, da bi upravičenec spremenil vlogo in bi bila nova cena vozovnice nižja od pravice do kompenzacije bo izkoristil le tolikšen del kompenzacije kot jo opravičuje nova vloga, kar velja za vse vrste vozovnic.

 

 

ISO 14001:2015 potrjuje vzpostavite in vzdrževanje sistema vodenja s področja ravnanja z okoljem OHSAS 18001 je britanski standard za varnost in zdravje pri delu in sistem za upravljanje varnosti. Njegov namen je, da bi vse organizacije, ki jih uvedejo uveljavljale varnost in zdravje pri delu. Splošno je OHSAS 18001 najbolj priznani svetovni standard za varnost in zdravje pri delu in sistem za upravljanja varnosti. ISO 9001:2015 potrjuje vzpostavitev in vzdrževanje sistema vodenja kakovosti

S prijavo na e- novice soglašate, da Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Osebne podatke o posamezniku/ici bo Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.