Dodatne informacije za potnike

Brezplačen prevoz

Pravico do terminske brezplačne vozovnice lahko pridobijo osebe, ki imajo na območju MOL stalno prebivališče.

Upravičence do brezplačnega zapisa terminske vozovnice s spremljevalcem na kartico Urbana zelene barve določa 11. člen Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov – prvi odstavek spremenjenega 25. člena (Uradni list RS, št. 9/14).

O pravici do pridobitve brezplačne vozovnice, na podlagi vloge upravičenca, odloča pristojni organ MOL.

Upravičenec mora pristojnemu organu MOL predložiti vlogo za pridobitev brezplačne vozovnice za občane s stalnim prebivališčem na območju MOL (pdf) in k vlogi predložiti dokazila o upravičenosti do pridobitve brezplačne vozovnice.

Upravičenec vlogo z dokazili predloži v Potniškem centru LPP, Slovenska 56, Ljubljana v zaprti kuverti oziroma jo lahko pošlje po pošti na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1001 Ljubljana.

O  vlogi  upravičenca bo pristojni organ odločil v tridesetih dneh od dneva vložitve popolne vloge. 

Na podlagi pozitivne odločbe pristojnega organa MOL izroči prevoznik upravičencu brezplačno vozovnico. Vozovnica je uporabljiva za neomejeno število voženj na vseh linijah mestnega potniškega prometa znotraj skupine postajališč v Mestni občini Ljubljana.

Dodatna pojasnila o pravicah in pogojih za pridobitev brezplačne vozovnice za mestni potniški promet v Ljubljani si lahko preberete tu.

Brezplačen prevoz za območje 2. in 3. - glej člen 28.a Splošni prevozni pogoji

O pravici do pridobitve brezplačne vozovnice na podlagi vloge upravičenca odloča pristojni organ občine, v kateri ima upravičenec stalno prebivališče.

Vloga za pridobitev brezplačne vozovnice v sosednjih občinah.

Pravice in pogoji za pridobitev brezplačne vozovnioce za mestni potniški promet v Ljubljani - dodatna pojasnila.

Datoteke
PDF icon Vloga_pridobitev_brezplacne_vozovnice_mol [pdf | 124,1 KB]
PDF icon Vloga_pridobitev_brezplacne_vozovnice_sosednjih_obcin [pdf | 102,1 KB]
PDF icon Pravice in pogoji za pridobitev brezplačne vozovnice za mestni potniški promet v Ljubljani Dodatna pojasnila [pdf | 232,4 KB]
ISO 14001:2015 potrjuje vzpostavite in vzdrževanje sistema vodenja s področja ravnanja z okoljem Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu dopolnjuje in smiselno podaja zahteve, ki so opredeljene v zakonodaji o varnosti in zdravju pri delu. Poudarja preventivno delovanje in opredeljuje številne dejavnosti, ki omogočajo splošen vpogled v zdravje in varnost pri delu, saj si skozi izpolnjevanje zahtev organizacija prizadeva za učinkovito in uspešno izboljšanje varnosti in zdravja svojih zaposlenih. ISO 9001:2015 potrjuje vzpostavitev in vzdrževanje sistema vodenja kakovosti

S prijavo na e- novice soglašate, da Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Osebne podatke o posamezniku/ici bo Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.