Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet, d.o.o.
Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana
http://www.lpp.si

Vozni red linij št.: 51 Ljubljana - Dobrova - Polhov Gradec


52 Polhov Gradec - Črni vrh


53 Polhov Gradec - Suhi Dol
Delavniški

odhod Š
Š


Š
Š Š Š
Postajališča 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ljubljana 05:25 - 06:10 - 06:45 09:20 10:05 11:10 12:00 - 12:30 - 13:45
Kozarje GD 05:40 - 06:22 - 07:02 09:38 10:22 11:26 12:16 - 12:48 - 14:04
Dobrova 05:44 - 06:26 - 07:06 09:42 10:26 11:31 12:21 - 12:52 - 14:08
Žirovnik 05:49 - 06:31 - 07:11 09:47 10:31 11:36 12:26 - 12:58
14:15
Polhov Gradec 05:57 06:20 06:40 06:40 07:20 09:56 10:44 11:44 12:34 13:00 13:07 13:10 14:25
Smolnik Zalog - 06:28 - - - - 10:52 - - 13:08 - - -
Črni Vrh - 06:47 - - - - 11:11 - - 13:27 - - -
Suhi dol - - - 07:00 - - - - - - - 13:35 -

prihod
Š Š Š

Š


Postajališča 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Ljubljana - - 14:20 15:25 16:00 - 16:25 17:45 19:30 20:45 22:30

Kozarje GD - - 14:39 15:45 16:19 - 16:43 18:03 19:46 21:02 22:44

Dobrova - - 14:43 15:50 16:24 - 16:47 18:07 19:50 21:06 22:48

Žirovnik
- 14:50 15:56 16:29 - 16:55 18:15 19:56 21:12 22:53

Polhov Gradec 14:40 14:40 14:59 16:04 16:38 16:38 17:04 18:24 20:09 21:24 23:01

Smolnik Zalog - 14:48 15:07 16:12 - - - - 20:17 21:32 -

Črni Vrh - 15:07 - 16:28 - - - - 20:35 - -

Suhi dol 15:00 - - - - 17:01 - - - -prihod
odhod
Š
Š Š Š Š

Š

Postajališča 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Suhi dol - - 05:45 - - - - 07:00 - - - - -
Črni vrh - 05:10 - - 06:15 - 06:55 - - - - - 11:15
Smolnik Zalog - 05:30 - - 06:34 - 07:14 - - - - - 11:34
Polhov Gradec 04:50 05:37 06:08 06:05 06:42 07:10 07:23 07:20 07:40 08:10 08:50 10:00 11:42
Žirovnik 04:58 05:45 - 06:14 06:52 07:19 - - 07:49 08:19 08:59 10:09 11:51
Dobrova 05:04 05:51 - 06:20 06:59 07:25 - - 07:55 08:25 09:05 10:15 11:57
Kozarje GD 05:08 05:55 - 06:25 07:03 Podsm. - - 08:00 08:29 09:09 10:19 12:01
Ljubljana 05:23 06:10 - 06:41 07:21 07:47 - - 08:19 08:46 09:26 10:37 12:18

prihod
odhod Š Š Š
Postajališča 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47


Suhi dol - - - 13:40 - - - - - -


Črni vrh - 13:30 - - - 15:20 16:30 - - -


Smolnik Zalog - 13:47 - - - 15:39 16:49 - - 21:35


Polhov Gradec 13:00 14:00 14:00 14:05 14:45 15:45 16:55 17:05 18:30 21:43


Žirovnik 13:09 - 14:09 - 14:53 15:53 17:03 17:13 18:38 21:51


Dobrova 13:16 - - - 14:59 15:59 17:09 17:18 18:43 21:56


Kozarje GD 13:20 - - - 15:03 16:03 17:13 17:22 18:47 22:00


Ljubljana 13:37 - - - 15:20 16:20 17:30 17:39 19:04 22:16


OPOMBI:
- linija obratuje ob delavnikih vendar ne v času novoletnih in prvomajskih šolskih počitnic.
- Š - vozi v dneh šolskega pouka (v dneh šolskih počitnic ne obratuje).
VOZNI RED VELJA OD: 01.09.2019 DO 25.06.2020
LPP d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana
http://www.lpp.si

Vozni red linij št.: 51 Ljubljana - Dobrova - Polhov Gradec


52 Polhov Gradec - Črni vrh
Sobotni Nedeljski

odhod


odhodPostajališča 1 2 3 4
Postajališča

1 2


Ljubljana 07:00 11:30 14:45 19:30
Ljubljana 08:30 13:30


Kozarje GD 07:15 11:46 15:00 19:45
Kozarje GD 08:45 13:46


Dobrova 07:19 11:50 15:04 19:49
Dobrova 08:49 13:49


Polhov Gradec 07:33 12:03 15:17 20:02
Polhov Gradec 09:03 14:03prihodČrni vrh 09:25 14:25odhod


prihodPostajališča 5 6 7 8odhodPolhov Gradec 06:10 08:00 12:30 18:45
Postajališča

3 4


Dobrova 06:24 08:14 12:43 18:58
Črni vrh 09:30 14:30


Kozarje GD 06:28 08:18 12:47 19:02
Polhov Gradec

09:55 14:55


Ljubljana 06:41 08:32 13:03 19:18
Dobrova 10:09 15:09prihodKozarje GD 10:13 15:13
Ljubljana 10:26 15:26prihodOPOMBA:
OPOMBA:

- linija obratuje ob sobotah
- linija obratuje ob nedeljah in praznikih
VOZNI RED VELJA OD: 01.09.2019 DO 25.06.2020


Vozni red linij št.: 51 Ljubljana - Dobrova - Polhov Gradec


52 Polhov Gradec - Črni vrh
Medpraznični

odhodPostajališča 1 2 3 4 5 6 7 8
Ljubljana 05:25 06:55 11:10 14:20 15:45 17:45 19:30 21:10
Kozarje GD 05:40 07:12 11:26 14:39 16:04 18:03 19:46 21:26
Dobrova 05:44 07:16 11:31 14:43 16:08 18:07 19:50 21:30
Žirovnik 05:49 07:21 11:36 14:50 16:13 18:15 19:56 21:36
Polhov Gradec 05:57 07:30 11:44 14:59 16:22 18:24 20:09 21:49
Smolnik Zalog - - 11:52 15:07 - - 20:17 -
Črni Vrh - - - 15:26 - - - -

prihod
odhodPostajališča 9 10 11 12 13 14 15 16
Črni vrh 04:25 - - - - - - -
Smolnik Zalog 04:42 - - 11:58 - - - 20:20
Polhov Gradec 04:50 06:05 07:40 12:06 14:45 16:50 18:30 20:28
Žirovnik 04:58 06:14 07:49 12:15 14:53 16:59 18:38 20:37
Dobrova 05:04 06:20 07:55 12:20 14:59 17:03 18:43 20:42
Kozarje GD 05:08 06:25 08:00 12:25 15:03 17:07 18:47 20:47
Ljubljana 05:23 06:41 08:19 12:45 15:20 17:26 19:04 21:07

prihodOPOMBA:
- linija obratuje ob delavnikih v času novoletnih in prvomajskih šolskih počitnic.
VOZNI RED VELJA OD: 01.09.2019 DO 25.06.2020