Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet, d.o.o.
Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana
http://www.lpp.siVozni red linije št.: 61 Vodice - Polje - Vodice
Delavniški

odhod
Postajališča 1 2 3 4 5
Vodice 7:22 8:26 12:19 14:05 15:19
OŠ Vodice 7:20 8:24 12:20 14:06 15:20
Bukovica 7:18 8:22 12:22 14:08 15:22
Utik 7:15 8:19 12:25 14:11 15:25
Koseze 7:11 8:16 12:27 14:15 15:29
Šinkov Turn 7:06 8:11 12:32 14:17 15:31
Selo 7:04 8:09 12:34 14:20 15:34
Vojsko 7:00 8:05 12:38 14:24 15:38
Skaručna

12:40 14:26 15:40
Polje obr.

12:42 14:29 15:42
Repnje Kapelica

12:46
15:45
Zapoge obr.

12:48
15:48
Vodice

12:51 14:34 15:51

prihod
OPOMBA:
- Linija obratuje ob delavnikih vendar ne v času novoletnih in prvomajskih šolskih počitnic.
VOZNI RED VELJA OD: 01.09.2023 DO 25.06.2024