Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o.
Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana
http://www.lpp.si
Izvleček voznega reda velja od 01.09.2023 do 25.06.2024
LINIJA: 73 GROSUPLJE - SP.SLIVNICA - ŠT.JURIJ - ŠKOCJANDEL P DEL Š Š DEL+P DEL DEL Š Š Š P DEL DEL+P DEL
Postajališča 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Grosuplje 5:00 5:30 6:20 6:20 7:25 10:40 11:40 13:00 14:00 13:15 14:15 14:30 15:10 15:55 17:05
Sp.Slivnica - - 6:25 - - - 11:45 - - 13:20 14:20 - 15:14 - 17:10
Št. Jurij 5:10 5:40 - 6:30 7:35 10:50 - 13:15 14:15 - - 14:40 15:24 16:05 17:20
Škocjan 5:20 5:50 - 6:40 7:45 11:00 - 13:25 14:25 - - 14:50 15:38 16:15 17:30

prihod


DEL DEL
Postajališča 16 17
Grosuplje 19:30 21:15
Sp.Slivnica 19:35 21:20
Št. Jurij 19:40 21:30
Škocjan 19:50 21:40

prihod

LINIJA: 73 ŠKOCJAN - ŠT.JURIJ - SP.SLIVNICA - GROSUPLJE

DEL P DEL Š Š Š Š Š DEL+P DEL DEL Š P DEL DEL+P
Postajališča 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Škocjan 5:20 5:50 - 6:30 6:45 - 7:45 - 11:00 - 13:40 14:40 14:50 15:38 16:10
Št. Jurij 5:30 6:00 - 6:45 6:55 - 7:55 - 11:10 - 13:50 14:50 15:00 15:48 16:20
Sp.Slivnica 5:40 - 6:25
- 7:10 - 8:10 - 11:45 - - - - -
Grosuplje 5:45 6:10 6:30 7:10 7:20 7:25 8:20 8:25 11:20 11:50 14:00 15:00 15:10 15:58 16:30

prihod


DEL DEL DELPostajališča 33 34 35Škocjan 17:30 19:50 21:40Št. Jurij 17:40 20:00 21:50Sp.Slivnica - - -Grosuplje 17:50 20:10 22:00
prihod

DEL – vozi ob delavnikih od od ponedeljka do petka, vendar ne v času novoletnih in prvomajskih šolskih počitnic.
DEL+P – vozi ob delavnikih od ponedeljka do petka.
P – vozi ob delavnikih od ponedeljka do petka, vendar samo v času novoletnih in prvomajskih šolskih počitnic.
Š – vozi v dneh šolskega pouka.
Izvleček voznega reda velja od 01.09.2023 do 25.06.2024
LINIJA: 72 GROSUPLJE - POLICA

DEL P Š Š DEL+P Š Š P DEL DEL DELPostajališča 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Grosuplje 5:30 6:10 6:50 7:40 11:20 13:20 14:05 15:10 15:35 16:30 20:35Peč 5:45 6:25 - - 11:35 13:38 14:19 15:27 15:52 - -Troščine - - 7:07 7:57 - - - - - 16:42 20:47Polica 5:50 6:30 7:12 8:02 11:39 13:43 14:23 15:29 15:54 16:49 20:54
prihod

LINIJA: 72 POLICA - GROSUPLJE

DEL P Š Š DEL+P Š Š P DEL DEL DELPostajališča 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22Polica 5:50 6:30 7:12 8:02 11:40 13:43 14:23 15:30 15:54 16:50 20:55Troščine 5:55 6:35 - - 11:45 13:48 14:28 15:35 15:58 - -Peč - - 7:17 8:07 - - - - - 16:55 21:00Grosuplje 6:10 6:49 7:30 8:20 11:59 14:00 14:40 15:49 16:13 17:05 21:15
prihod

DEL – vozi ob delavnikih od od ponedeljka do petka, vendar ne v času novoletnih in prvomajskih šolskih počitnic.
DEL+P – vozi ob delavnikih od ponedeljka do petka.
P – vozi ob delavnikih od ponedeljka do petka, vendar samo v času novoletnih in prvomajskih šolskih počitnic.
Š – vozi v dneh šolskega pouka.
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o.
Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana
http://www.lpp.si
Izvleček voznega reda velja od 01.09.2023 do 25.06.2024
LINIJA: 71 GROSUPLJE - LUČE - GROSUPLJE

DEL Š Š DEL+P Š Š DEL DEL DEL

Postajališča 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Grosuplje 5:50 6:52 7:40 12:15 13:27 14:20 15:10 18:00 20:10

Luče 6:03 7:07 8:00 12:28 13:51 14:47 15:20 18:13 20:21

Grosuplje 6:18 7:30 8:20 12:48 14:05 14:55 15:35 18:27 20:35


prihod

DEL – vozi ob delavnikih od od ponedeljka do petka, vendar ne v času novoletnih in prvomajskih šolskih počitnic.
DEL+P – vozi ob delavnikih od ponedeljka do petka.
Š – vozi v dneh šolskega pouka.
Izvleček voznega reda velja od 01.09.2023 do 25.06.2024
LINIJA: 75 BREZJE - GROSUPLJE

Š Š Š Š Š

Postajališča 1 2 3 4 5

Brezje 7:20 8:17 13:23 14:16 15:05

Grosuplje 7:23 8:20 13:20 14:13 14:59

OŠ L.A. Tovarn. 7:24 8:21 13:18 14:11 14:57

OŠ Brinje 7:26 8:23 13:15 14:08 -

OŠ L.A. Adam. 7:28 8:25 13:17 14:10 14:55


prihod

Š – vozi v dneh šolskega pouka.
Izvleček voznega reda velja od 01.09.2023 do 25.06.2024
LINIJA: 74 GROSUPLJE - SP. BLATO-GATINA - SP.DUPLICE - GROSUPLJE

Š Š Š Š


Postajališča 1 2 3 4


Grosuplje 13:38 14:23 7:32 8:23


OŠ Brinje 13:40 14:25 7:28 8:20


Gatina 13:53 14:38 7:21 8:16


Sp.Duplice 13:48 14:33 7:18 8:11


Sp.Blato 13:45 14:30 7:11 8:14


Praproče 13:43 14:28 7:10 8:08


Grosuplje 14:57 14:42 7:07 8:05prihod
odhodŠ – vozi v dneh šolskega pouka.
Izvleček voznega reda velja od 01.09.2023 do 25.06.2024
LINIJA: 76 PRILESJE - ILOVA GORA - ČUŠPERK - GROSUPLJE

Š Š Š Š Š

Postajališča 1 2 3 4 5

Prilesje 6:40 7:40 13:51 14:36 15:11

M.Ilova Gora 6:49 7:44 13:46 14:31 15:06

Čušperk 6:54 7:49 13:41 14:26 15:01

M.Mlačevo 7:07 8:02 13:28 14:13 14:51

Žalna 7:13 8:08 13:22 14:07 -

Grosuplje 7:18 8:13 13:17 14:02 14:47

OŠ L.Adamiča 7:22 8:18 13:15 14:00 14:45


prihod
odhodŠ – vozi v dneh šolskega pouka.