Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet, d.o.o.
Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana
http://www.lpp.si
Izvleček voznega reda velja od 01.09.2019 do 25.06.2020
LINIJA: 83 OŠ ŠKOFLJICA-PIJAVA GORICA-SMRJENE-GRADIŠČE-VRH NAD ŽELIMLJAMI

odhod

Š
Š

Postajališča 1 2 3 4 5 6 7 8OŠ Škofljica 5:00 5:45 6:25 6:25 7:15 7:15 9:15 11:15Vrh nad Želimljami 2 5:10 5:55 6:35 6:35 7:25 7:25 9:25 11:25Vrh nad Želimljami 1 5:11 5:56 6:36 6:36 7:26 7:26 9:26 11:26Vrh nad Želimljami GD 5:13 5:58 6:38 6:38 7:28 7:28 9:28 11:28Gradišče 112 5:15 6:00 6:40 6:40 7:30 7:30 9:30 11:30Gradišče center 5:17 6:02 6:42 6:42 7:32 7:32 9:32 11:32Gradišče 1 5:18 6:03 6:43 6:43 7:33 7:33 9:33 11:33Smrjene (obstoječa) 5:20 6:05 6:45 6:45 7:35 7:35 9:35 11:35Smrjene 1 5:21 6:06 6:46 6:46 7:36 7:36 9:36 11:36Smrjene 2 (novo naselje) 5:23 6:08 6:48 6:48 7:38 7:38 9:38 11:38Smrjene 3 (center) 5:25 6:10 6:50 6:50 7:40 7:40 9:40 11:40Smrjene 4 (križišče Vino) 5:27 6:12 6:52 6:52 7:42 7:42 9:42 11:42Smrjanska c. 18 5:30 6:14 6:55 6:55 7:45 7:45 9:45 11:45Pijava Gorica (Čot) 5:32 6:16 6:57 6:57 7:47 7:47 9:47 11:47Glinek 5:36 6:19 7:01 7:01 7:51 7:51 9:51 11:51OŠ Škofljica 5:45 6:25 7:10 7:10 8:00 8:00 10:00 12:00
prihododhod Š
Š
Š

Postajališča 9 10 11 12 13 14 15 16OŠ Škofljica 12:10 12:10 13:05 13:05 14:00 14:00 14:55 15:50Glinek 12:12 12:12 13:07 13:07 14:02 14:02 14:57 15:52Smrjanska c. 18 12:17 12:17 13:12 13:12 14:07 14:07 15:02 15:56Smrjene 4 (križišče Vino) 12:20 12:20 13:15 13:15 14:10 14:10 15:05 15:59Smrjene 3 (center) 12:23 12:23 13:18 13:18 14:12 14:12 15:07 16:00Smrjene 2 (novo naselje) 12:25 12:25 13:20 13:20 14:14 14:14 15:09 16:02Smrjene 1 12:27 12:27 13:22 13:22 14:16 14:16 15:11 16:04Smrjene (obstoječa) 12:28 12:28 13:23 13:23 14:17 14:17 15:12 16:05Gradišče 1 12:31 12:31 13:26 13:26 14:20 14:20 15:15 16:07Gradišče center 12:32 12:32 13:27 13:27 14:21 14:21 15:16 16:08Gradišče 112 12:34 12:34 13:29 13:29 14:23 14:23 15:18 16:10Vrh nad Želimljami GD 12:38 12:38 13:33 13:33 14:27 14:27 15:22 16:12Vrh nad Želimljami 1 12:40 12:40 13:35 13:35 14:29 14:29 15:24 16:14Vrh nad Želimljami 2 12:42 12:42 13:37 13:37 14:31 14:31 15:26 16:16Pijava Gorica (Čot) 12:47 12:47 13:42 13:42 14:36 14:36 15:31 16:21OŠ Škofljica 12:55 12:55 13:50 13:50 14:45 14:45 15:40 16:30
prihod


Š – vozi v dneh šolskega pouka.
Linija obratuje ob delavnikih od ponedeljka do petka.


Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet, d.o.o.
Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana
http://www.lpp.si

Izvleček voznega reda velja od 01.09.2019 do 25.06.2020
LINIJA: 85 OŠ ŠKOFLJICA-GUMNIŠČE-GORENJE BLATO-DRENIK-ŽELIMLJE-SMRJENE
GRADIŠČE-VRH NAD ŽELIMLJAMI

odhod


Postajališča 1 2 3 4 5 6

OŠ Škofljica 16:30 17:20 18:40 20:30 21:01 22:05

Glinek Gumnišče 16:34 - 18:44 20:34 - 22:09

Center Gumnišče 16:36 - 18:46 20:36 - 22:11

Gumnišče 1 (34 ) 16:37 - 18:47 20:37 - 22:12

Gorenje Blato center 3 16:39 - 18:49 20:39 - 22:14

Gorenje Blato 1 (56) 16:40 - 18:50 20:40 - 22:15

Gorenje Blato 2 Križišče 16:43 - 18:53 20:43 - 22:18

Drenik 16:44 - 18:54 20:44 - 22:19

Cesta na Drenik 1 (39) 16:45 - 18:55 20:45 - 22:20

Cesta na Drenik 2 (6) 16:47 - 18:57 20:47 - 22:22

Želimlje 16:53 - 19:03 20:53 - 22:28

Pijava Gorica (pri cerkvi) 16:57 - 19:07 20:57 - 22:32

Smrjanska c. 18 16:58 17:25 19:08 - 21:06 22:36

Smrjene 4 (križišče Vino) 16:59 17:28 19:09 - 21:09 22:39

Smrjene 3 (center) 17:00 17:30 19:10 - 21:11 22:41

Smrjene 2 (novo naselje) 17:01 17:32 19:11 - 21:13 22:43

Smrjene 1 17:02 17:34 19:12 - 21:15 22:45

Smrjene (obstoječa) 17:03 17:35 19:13 - 21:16 22:46

Gradišče 1 17:04 17:37 19:14 - 21:18 22:48

Gradišče center 17:05 17:38 19:15 - 21:19 22:49

Gradišče 112 17:06 17:40 19:16 - 21:21 22:51

Vrh nad Želimljami GD 17:07 17:42 19:17 - 21:23 22:53

Vrh nad Želimljami 1 17:09 17:44 19:19 - 21:25 22:55

Vrh nad Želimljami 2 17:11 17:46 19:21 - 21:27 22:57

Pijava Gorica (Čot) 17:16 17:51 19:26 - 21:32 23:02

OŠ Škofljica 17:20 17:55 19:30 21:01 21:36 23:06


prihod


Linija obratuje ob delavnikih od ponedeljka do petka.
Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet, d.o.o.
Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana
http://www.lpp.si

Izvleček voznega reda velja od 01.09.2019 do 25.06.2020
LINIJA: 84 OŠ ŠKOFLJICA-ŽELIMLJE-DRENIK-GORENJE BLATO-GUMNIŠČE

odhod


Postajališča 1 2 3 4 5 6

OŠ Škofljica 5:55 6:25 6:50 7:25 8:05 9:54

Želimlje - - - - - 10:04

Pijava Gorica (pri cerkevi) - - - - - 10:09

Cesta na Drenik 2 (6) 6:00 6:30 6:55 7:30 8:10 10:10

Cesta na Drenik 1 (36) 6:01 6:31 6:56 7:31 8:11 10:11

Drenik vas - - 6:59 7:34 - -

Drenik 6:02 6:32 7:02 7:37 8:12 10:12

Gorenje Blato 2 Križišče 6:05 6:35 7:06 7:41 8:16 10:16

Gorenje Blato 1 (56) 6:08 6:38 7:09 7:44 8:19 10:19

Gornje Blato center 3 6:10 6:40 7:11 7:46 8:21 10:21

Gumnišče 1 (34) 6:12 6:42 7:13 7:48 8:23 10:23

Gumnišče Center 6:14 6:44 7:15 7:50 8:25 10:25

Glinek Gumnišče 6:16 6:46 7:17 7:52 8:27 10:27

OŠ Škofljica 6:18 6:48 7:20 7:55 8:30 10:30


prihododhod


Postajališča 7 8 9 10 11


OŠ Škofljica 12:10 13:05 14:00 14:50 15:20


Glinek Gumnišče 12:14 13:09 14:04 14:54 15:24


Gumnišče Center 12:16 13:11 14:06 14:56 15:26


Gumnišče 1 (34) 12:17 13:12 14:07 14:57 15:27


Gorenje Blato center 3 12:19 13:14 14:09 14:59 15:29


Gorenje Blato 1 (56) 12:20 13:15 14:10 15:00 15:30


Gorenje Blato 2 Križišče 12:23 13:18 14:13 15:03 15:33


Drenik 12:24 13:19 14:14 15:04 15:34


Drenik vas 12:27 13:22 - - -


Cesta na Drenik 1 (36) 12:30 13:25 14:15 15:05 15:35


Cesta na Drenik 2 (6) 12:32 13:27 14:17 15:07 15:37


Želimlje - - 14:24 - 15:44


Pijava Gorica (pri cerkevi) - - 14:29 - 15:49


OŠ Škofljica 12:40 13:35 14:38 15:15 15:59prihod


Linija obratuje ob delavnikih od ponedeljka do petka.
Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet, d.o.o.
Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana
http://www.lpp.si

Izvleček voznega reda velja od 01.09.2019 do 25.06.2020
LINIJA: 82 ŽELIMLJE-PIJAVA GORICA-ŠKOFLJICA-LJUBLJANA

DEL DEL+P Š Š PEŠ Š PEPŠ ŠPostajališča 1 2 3 4 5 6 7 8Želimlje 5:00 5:55 7:05 7:40 13:45 13:55 14:05 15:00Pijava Gorica (pri cerkvi) 5:07 6:02 7:12 7:45 13:52 14:02 14:12 15:07Glinek 5:09 6:04 7:14 7:53 13:54 14:04 - 15:09Škofljica 5:11 6:06 7:16 7:55 13:56 14:06 14:16 15:11Ljubljana 5:30 6:25 - - 14:15 14:25 14:32 -
prihod


Linija 82: LJUBLJANA-ŠKOFLJICA-PIJAVA GORICA-ŽELIMLJE
DEL Š Š Š PEŠ Š DEL+P NEPŠPostajališča 9 10 11 12 13 14 15 16Ljubljana 5:25 6:40 - - 13:10 - 14:30 20:20Škofljica 5:44 6:59 12:10 13:05 13:29 14:45 14:49 20:40Glinek 5:46 7:01 12:12 13:07 13:31 14:47 14:51 -Pijava Gorica (pri cerkvi) 5:48 7:03 12:14 13:09 13:33 14:49 14:53 20:44Želimlje 5:55 7:10 12:21 13:16 13:40 14:56 15:00 20:51
prihod


DEL – vozi ob delavnikih od ponedeljka do petka, vendar ne v času novoletnih in prvomajskih šolskih počitnic.
DEL+P – vozi ob delavnikih od ponedeljka do petka.
Š – vozi v dneh šolskega pouka.
PEŠ – vozi ob petkih v dneh šolskega pouka
PEPŠ – vozi ob petkih in dan pred praznikom, če je bil ta dan šolski pouk (obm. 5. odst. 8. čl. Prav.)
NEPŠ – vozi ob nedeljah in zadnji dan praznikov, če je naslednji dan šolski pouk (obm. 5. odst. 8. čl. Prav.)
Linijo pod št. 7 in 16 izvaja prevoznik Oblak Franci s.p.
Izvleček voznega reda velja od 01.11.2019 do 25.06.2020
LINIJA: 86 ORLE - LAVRICA - ŠKOFLJICA

odhod


Postajališča 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Škofljica šola - - - 7:16 - - 12:10 13:05 14:00 14:55 - 18:00
Lavrica - 6:08 6:38 - 9:00 11:00 12:15 13:10 14:05 15:00 15:45 18:05
Lavrica šola - 6:10 6:40 - 9:02 11:02 12:17 13:12 14:07 15:02 15:47 18:07
Sela - - - 7:22 - - 12:21 13:16 14:11 15:06 15:51 18:11
Pri Jeršinu - 6:13 6:43 7:24 9:05 11:05 12:23 13:18 14.13 15:08 15:53 18:13
Hrastarija - 6:15 6:45 7:26 9:07 11:07 12:25 13:20 14:15 15:10 15:55 18:15
Orle križišče - 6:19 6:49 7:28 9:09 11:09 12:27 13:22 14:17 15:12 15:57 18:17
Orle GD 5:56 6:26 6:51 7:48 9:15 11:15 12:30 13:25 14:20 15:15 16:00 18:18
Orle križišče 5:57 6:27 6:52 7:49 9:16 11:16 12:31 13:26 14:21 15:16 16:01 18:19
Hrastarija 5:59 6:29 6:54 7:51 9:18 11:18 12:33 13:28 14:23 15:18 16:03 18:21
Pri Jeršinu 6:02 6:32 6:57 7:54 9:21 11:21 12:36 13:31 14:26 15:21 16:06 18:24
Sela 6:04 6:34 6:59 7:56 9:23 11:23 12:38 13:33 14:28 15:23 16:08 18:26
Lavrica 6:08 6:38 7:03 8:00 9:27 11:27 - - - 15:27 16:12 18:30
Lavrica šola 6:10 6:40 7:05 8:02 9:29 11:29 - - - - - -
Škofljica šola - - 7:12 8:09 - - 12:44 13:39 14:34 - - 18:35

prihod


Linija obratuje v dneh šolskega pouka.