Navodila

Vevče Papirnica

  • 24
  • 24 Počitniški
  • 26
  • 26 Počitniški

Linija 26, od 17.20 ure dalje vozi na klic. Vožnja objavljena na voznem redu bo opravljena le ob predhodni najavi potovanja in sicer

najmanj 120 minut pred objavljenim odhodom, na tel št (01) 5822 555.

Prestopna točka za smer TUJI GRM, v času obvoza je postaja 404084 Križišče Sostro

Prestopna točka za smer MALI LIPOGLAV je postaja 404092 Sostro.

Linija 26, od 16.45 ure dalje vozi na klic. Vožnja objavljena na voznem redu bo opravljena le ob predhodni najavi potovanja in sicer

najmanj 120 minut pred objavljenim odhodom, na tel št (01) 5822 555.

Prestopna točka za smer TUJI GRM, v času obvoza je postaja 404084 Križišče Sostro

Prestopna točka za smer MALI LIPOGLAV je postaja 404092 Sostro.

Velja od: 29.04.2024 do 05.05.2024