Dodatne informacije za potnike

Pridobitev duplikata potrdila o skladnosti

Duplikat potrdila o skladnosti lahko izda zgolj organizacija, v kateri je bilo izdano originalno potrdilo o skladnosti. Potrdila o skladnosti za vozilo homologiranega tipa (z oznako SA) in izjave o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila (A) so bili izdani s strani pooblaščenih zastopnikov posameznih znamk. Potrdila o skladnosti za posamično odobreno vozilo (SB) in izjave o ustreznosti posamično pregledanega vozila (B) pa so bili izdani s strani posameznih pooblaščenih organizacij.

Zahtevek za pridobitev duplikata (obrazec: vloga za izdajo duplikata dokumenta) vložnik vloži na sedežu podjetja oz. pošlje priporočeno po pošti na naslov:

LPP d.o.o.

Sektor Tehnični pregledi in homologacija vozil

Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana

K vlogi je potrebno priložiti naslednje priloge:

  • kopija dokazila o lastništvu – prometnega dovoljenja in morebitnega računa o nakupu vozila oz. overjene kupoprodajne pogodbe

Na vlogi naj bo naveden popoln naslov (priimek in ime, ulica, hišna številka, pošta, kraj) na katerega se pošlje duplikat dokumenta. Strošek izdaje duplikata plača vložnik na blagajni na sedežu podjetja ali z nakazilom na transakcijski račun. V primeru nakazila na transakcijski račun je potrebno k vlogi obvezno priložiti tudi potrdilo o izvršitvi nakazila.

Podatki za nakazilo:

Znesek 41,00 EUR lahko nakažete na transakcijski račun štev. 03100-1005605502, odprt pri SKB BANKI d.d. ali na transakcijski račun štev. 02924-0253993039, odprt pri NLB d.d.. Pri plačilu navedite številko šasije vozila (VIN) s pripisom »- za duplikat«, sklic 00 24-722.

 

 

Datoteke
Datoteka vloga_za_izvedbo_postopka_obr._op-0-04_1_izdaja_01_0_4.docx [docx | 120,8 KB]
ISO 14001:2015 potrjuje vzpostavite in vzdrževanje sistema vodenja s področja ravnanja z okoljem OHSAS 18001 je britanski standard za varnost in zdravje pri delu in sistem za upravljanje varnosti. Njegov namen je, da bi vse organizacije, ki jih uvedejo uveljavljale varnost in zdravje pri delu. Splošno je OHSAS 18001 najbolj priznani svetovni standard za varnost in zdravje pri delu in sistem za upravljanja varnosti. ISO 9001:2015 potrjuje vzpostavitev in vzdrževanje sistema vodenja kakovosti

S prijavo na e- novice soglašate, da Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Osebne podatke o posamezniku/ici bo Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.