Pretežno jasno, megla
  • -9 °C
  • Pretežno jasno, megla
Reported on:
22. Januar 2017 - 21:00

090 72 20
Napoved prihodov avtobusov cena klica

Cena za klicatelje iz omrežja Telekoma Slovenije je 1,0519 EUR z DDV, ceno za klice iz ostalih omrežij določajo drugi operaterji.

090 72 20
Napoved prihodov avtobusov cena klica

Cena za klicatelje iz omrežja Telekoma Slovenije je 1,0519 EUR z DDV, ceno za klice iz ostalih omrežij določajo drugi operaterji.

Osebna izkaznica

Firma: Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o.
Skrajšana firma: LPP d.o.o.
Sedež: Celovška cesta 160, Ljubljana
Telefon: +386 1 582 24 60 (centrala)
Telefaks: +386 1 582 25 50
E-pošta: mail@lpp.si
Spletna stran: www.lpp.si
Številka vpisa v sodni register: 1/09817/00
Matična številka: 5222966
ID za DDV: SI66742790
Transakcijski račun: 03100-1005605502 pri SKB d.d.
Šifra dejavnosti: 49.310
Osnovni kapital: 18.155.600,00 EUR