Delno oblačno
 • 27 °C
 • Delno oblačno
Reported on:
27. Julij 2016 - 12:00

090 72 20
Napoved prihodov avtobusov cena klica

Cena za klicatelje iz omrežja Telekoma Slovenije je 1,0519 EUR z DDV, ceno za klice iz ostalih omrežij določajo drugi operaterji.

090 72 20
Napoved prihodov avtobusov cena klica

Cena za klicatelje iz omrežja Telekoma Slovenije je 1,0519 EUR z DDV, ceno za klice iz ostalih omrežij določajo drugi operaterji.

Šolska mesečna vozovnica

NAJBOLJ AKTUALNE NOVICE

V juliju in avgustu se lahko osnovnošolci, dijaki in študenti zapeljete v mreži linij mestnega potniškega prometa in integriranih linij, če opravite nakup junijske mesečne vozovnice.

MESTNI PROMET

Dijaki in študenti, ki ste kupili letno ali polletno vozovnico za mestni potniški promet, ste upravičeni do brezplačne poletne vozovnice (julij, avgust) od 1.7.2016 dalje. Prevzem vozovnice opravite na urbanomatih ali na Potniškem centru LPP, Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana (Bavarski dvor).

MEDKRAJEVNI PROMET

Dijaki in študenti, ki ste kupili letno medkrajevno vozovnico, ste upravičeni do poletne vozovnice (julij, avgust), tisti, ki ste kupili pa polletno vozovnico, pa ste upravičeni do poletne vozovnice, ki velja brezplačno en mesec (julij ali avgust).Prevzem vozovnice opravite na urbanomatih ali na Potniškem centru LPP, Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana (Bavarski dvor).

 

Vabimo vas, da si ogledate najpomembnejše bližnjice v prvem koraku.

Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice

Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice - v angleškem jeziku

Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja

Navodila za izpolnjevanje obrazcev

Link to Subsidized Pass Application Form  - Urbana for Students.

Portal subvencij potniškega prometa

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor v Ljubljani

Prodajna mesta, kjer lahko izdelate vse mestne in primestne vozovnice

 • Potniški center LPP na Slovenski cesti 56 je odprt vsak delavnik od 6.30 do 19. ure

 • Avtobusna postaja Ljubljana – vsak dan od  6.  ure do 20. ure

 • PAV Vrhnika, Cankarjev trg 4 – vsak delavnik od 9. ure do 17. ure

Urejanje subvencionirane šolske mesečne vozovnice s pomočjo elektronskega obrazca

Tule je povezava na elektronski obrazec, v katerega vpišite svoje podatke, nato pridite z originalno vlogo na Potniški center LPP, kjer boste obravnavani prednostno.

POMEMBNO: Po zaključenem vnosu svojih podatkov v elektronski obrazec, boste dobili kodo. Ne pozabite je prinesti (skupaj z vlogo) na Potniški center LPP.

V elektronski obrazec lahko vpisujejo svoje podatke z vloge tisti, katerih medkrajevni ali mestni prevoznik je LPP.

Ustrezno izpolnjevanje vlog

POMEMBNO: Če menite, da vloge, ki nam jo boste poslali po pošti, morda niste ustrezno izpolnili, dodajte k vlogi kontakt; le na ta način bomo lahko vlogo dopolnili skupaj z vami.

Linije znotraj obarvanih območij na shemi območij (t.j. mestne in integrirane linije) označujete v vlogi z znakom "M"!  Vse ostale sheme linij dobite tukaj.

Mladoletni šolarji izpolnite vloge ustrezno. Na vlogi obvezno izpolnite tudi del o zakonitem zastopniku, drugače bo vloga neveljavna.

Če imate Urbano in potujete znotraj območnega sistema LPP, jo lahko uredite tudi na daljavo

Kdo je upravičen do podaljševanja statusa na urbani "na daljavo" in ostali načini

Če je vaš prvi izvajalec prevoza medkrajevni, drugi pa LPP,  predložite vlogo samo prvemu medkrajevnemu izvajalcu prevoza. Na vsak način pa morate prinesti na LPP potrdilo o izdani mestni vozovnici, katero vam nato zapišemo na Urbano.

V vseh ostalih primerih  (če je LPP vaš medkrajevni in mestni prevoznik, če je LPP vaš mestni prevoznik, če je LPP izvajalec prevozov na integriranih linijah znotraj območnega sistema) morate predložiti Vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice LPP-ju. V primeru, da že imate Urbano za mestni potniški promet (območni sistem 1, 2, 3) jo podaljšajte "na daljavo": pošljite natančno in v celoti izpolnjeno vlogo po pošti na sedež podjetja "Za podaljšanje terminske Urbane, Celovška 160, 1000 Ljubljana" in nato urbano potrdite čez štiri delovne dni na urbanomatu.

Podaljševanje statusa za tiste dijake, ki ste Vloge za izdajo subvencionirane vozovnice poslali po pošti, bo možno na urbanomatih od 30.8. 2015., za študente pa od 21.9.2015.

Nakup oziroma prevzem vozovnice na urbanomatu

1. NE MOREM PREVZETI NA URBANOMATU Če ste opravili nakup celoletne ali polletne medkrajevne vozovnice pri medkrajevnem prevozniku in želite urediti (istočasno ali kasneje) celoletno, polletno ali mesečno vozovnico za mestni potniški promet, je potrebno to storiti na Potniškem centru LPP na Slovenski 56.

2. LAHKO PREVZAMEM NA URBANOMATU V primeru, da ste opravili nakup mesečne medkrajevne vozovnice pri medkrajevnem prevozniku in doplačali za mesečno mestno vozovnico, pa lahko naložite mesečno mestno vozovnico na urbanomatu.

Veljavnost subvencionirane vozovnice

Leta 2014 je prišlo ponovno do nekaj manjših sprememb: Pravilnik o spremembah in o dopolnitvi Pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza navaja tri bistvene spremembe: nova vloga za mladoletnega vlagatelja, nov obrazec za praktično izobraževanje, vlagatelj lahko k vlogi predloži tudi samo potrdilo o vpisu. Vse novosti iz Pravilnika smo upoštevali že v naših navodilih za pridobitev subvencionirane šolske mesečne vozovnice:

Urbano že imam

Urbano urejam prvič

URBANO ŽE IMAM

Kaj morate storiti?

DIJAKI IN ŠTUDENTI

1. Dijaki in študenti, ki za prevoz do izvajalca vzgojno-izobraževalnega programa uporabljate mestni potniški promet in integrirane linije LPP,  ki so znotraj območnega sistema, lahko Urbano potrdite "na daljavo":

 • Natisnite Vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice in jo potrdite pri izvajalcu vzgojno-izobraževalnega programa ali pa k izpolnjeni vlogi enostavno priložite Potrdilo o vpisu.
 • Izpolnjeno, žigosano in podpisano Vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice, oziroma izpolnjeno vlogo, ki ste ji priložili Potrdilo o vpisu, pošljite po pošti na sedež podjetja Ljubljanski potniški promet d.o.o., Celovška 160,  1000 Ljubljana, s pripisom: „Za podaljšanje terminske Urbane“.
 • Po preteku štirih delovnih dni od oddaje vloge po pošti, potrdite in podaljšajte Urbano v skladu z navodili na kateremkoli urbanomatu. Ne pozabite, istočasno lahko uredite nakup šolske mesečne vozovnice.

2. Upravičenci do urbane za mestni potniški promet z doplačilom

Po zakonu pripada od januarja 2013 subvencionirana kombinirana šolska vozovnica vsem tistim dijakom in študentom, ki bivajo izven Ljubljane in so istočasno upravičeni do uporabe mestnega potniškega prometa, in to zato, ker potrebujejo do izobraževalne institucije razen prevoza z medkrajevnim prometom tudi prevoz z mestnim potniškim prometom.

2.1.Dijaki in študenti, ki niso iz Ljubljane

 • Natisnite Vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice in jo potrdite pri izvajalcu vzgojno-izobraževalnega programa ali pa k izpolnjeni vlogi enostavno priložite Potrdilo o vpisu.
 • Z izpolnjeno, žigosano in podpisano Vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice, oziroma z izpolnjeno vlogo, ki ste ji priložili Potrdilo o vpisu, si najprej uredite izbrano subvencionirano vozovnico za medkrajevni promet pri izvajalcu medkrajevnega prometa.
 • S potrdilom o izdani vozovnici za medkrajevni potniški promet obiščite eno izmed treh zgoraj navedenih prodajnih mest (Potniški center LPP, Avtobusna postaja Ljubljana, PAV Vrhnika), kjer si lahko uredite šolsko Urbano mestnega potniškega prometa. S seboj prinesite dokument s sliko (osebna izkaznica, dijaška izkaznica, indeks).
 • Ob nakupu šolske mesečne vozovnice za mestni potniški promet boste doplačali 10 EUR, za polletno šolsko vozovnico (4 mesece) 40€, za polletno šolsko vozovnico (5 mesecev) 50€, za letno študentsko (9 mesecev) 90€, za letno dijaško (10 mesecev) pa 100€. Za nakup polletne in letne vozovnice se bo potrebno odločiti hitro, saj po 20. dnevu prvega meseca veljavnosti nakup ni več možen.

2.2. Izredni dijaki n študenti

Postopek pridobivanja vozovnice je enak zgornjemu pod naslovom Dijaki in študenti, ki niso iz Ljubljane.

2.3. Osnovnošolci

Izpolnjevanje Vloge za izdajo subvencionirane vozovnice osnovnošolcem ni potrebno. Podaljšanje se izvede na treh prodajnih mestih:

 • Potniški center LPP na Slovenski cesti 56 je odprt vsak delavnik od 7. do 19. ure - od 1.12.2015 pa od 6.30 do 19. ure - ob sobotah in nedeljah ne obratujemo

 • Avtobusna postaja Ljubljana – vsak dan od  6.  ure do 20. ure

 • PAV Vrhnika, Cankarjev trg 4 – vsak delavnik od 9. ure do 17. ure

2.4. Veljavno za specifične skupine : Mladoletni vlagatelji / Praktično izobraževanje

Dne 21.7.2014 je bil v Uradnem listu RS, št. 55/14 objavljen in dne, 22.7.2014, je začel veljati Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza, v katerem bodite pozorni še na dodatne spremembe:

-a. Če ste mladoletni vlagatelj vloge, potem upoštevajte, da je potrebno na vlogi nujno izpolniti podatke o zakonitem zastopniku mladoletnega vlagatelja.

-b. Če opravljate praktično izobraževanje morate izpolniti nov obrazec Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja in predložiti to skupaj z vlogo prevozniku.

POMEMBNO: Naprošamo vas, da vlogo v celoti in ustrezno izpolnite, saj nepopolno izpolnjenih vlog ne bomo mogli podaljšati ali jih vnesti v sistem Urbane. V primeru nejasnosti pri izpolnjevanju vlog, vas naprošamo, da pokličete na Potniški center LPP in si zagotovite ustrezno informacijo. Informacije po telefonu: 01 430 51 74, 01 430 51 76, 01 430 51 77.

Primer izpolnjene vloge. / Glej tudi obrazci spodaj.

URBANO UREJAM PRVIČ

Kaj morate storiti?

1. Dijaki in študenti, ki za prevoz do izvajalca vzgojno-izobraževalnega programa uporabljate mestni potniški promet in integrirane linije LPP,  ki so znotraj območnega sistema:

Na enem izmed zgoraj navedenih prodajnih mest subvencionirane šolske vozovnice referentu predložite:

 • dokument s sliko (osebna izkaznica, dijaška izkaznica, indeks),
 • pravilno izpolnjeno in ožigosano Vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice ali pa k izpolnjeni Vlogi za izdajo subvencionirane vozovnice enostavno priložite Potrdilo o vpisu.

Če so dokumenti ustrezno izpolnjeni in veljavni, Urbano s podaljšanim statusom za šolsko leto 2014 / 2015 prejmete takoj. Cena elektronskega medija - kartica Urbana - je ob prvi izdelavi 2€.

2. Upravičenci do urbane za mestni potniški promet z doplačilom

Po zakonu pripada od januarja 2013 subvencionirana kombinirana šolska vozovnica vsem tistim dijakom in študentom, ki bivajo izven Ljubljane in so istočasno upravičeni do uporabe mestnega potniškega prometa, in to zato, ker potrebujejo do izobraževalne institucije razen prevoza z medkrajevnim prometom tudi prevoz z mestnim potniškim prometom.

2.1. Dijaki in študenti, ki niso iz Ljubljane

 • Natisnite Vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice in jo potrdite pri izvajalcu vzgojno-izobraževalnega programa ali pa k izpolnjeni Vlogi za izdajo subvencionirane vozovnice enostavno priložite Potrdilo o vpisu.
 • Z izpolnjeno, žigosano in podpisano Vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice - oziroma z izpolnjeno vlogo, ki ste ji priložili Potrdilo o vpisu - najprej uredite izbrano subvencionirano vozovnico za medkrajevni promet pri izvajalcu medkrajevnega prometa.
 • S potrdilom o izdani vozovnici za medkrajevni potniški promet obiščite eno izmed treh zgoraj navedenih prodajnih mest (Potniški center LPP, Avtobusna postaja Ljubljana, PAV Vrhnika), kjer lahko uredite šolsko Urbano mestnega potniškega prometa. S seboj prinesite dokument s sliko (osebna izkaznica, dijaška izkaznica, indeks).
 • Ob nakupu šolske mesečne vozovnice za mestni potniški promet boste doplačali 10 EUR, za polletno šolsko vozovnico (4 mesece) 40€, za polletno šolsko vozovnico (5 mesecev) 50€, za letno študentsko (9 mesecev) 90€, za letno dijaško (10 mesecev) pa 100€. Za nakup polletne in letne vozovnice se bo potrebno odločiti hitro, saj po 20. dnevu prvega meseca veljavnosti nakup ni več možen. V mestnem potniškem prometu LPP bo mogoče kupiti letno ali polletno subvencionirano mesečno vozovnico samo v kombinaciji z istovrstno medkrajevno vozovnico.
 • Cena elektronskega medija - kartica Urbana - je ob prvi izdelavi 2€.

Urejanje subvencionirane kombinirane šolske vozovnice v primeru, da je LPP izbrani medkrajevni in mestni prevoznik. V tem primeru bo dijak ali študent lahko celoten postopek uredil na enem mestu - na Potniškem centru LPP -  in nato pridobil enoten izkaz (kartico Urbana) tako za medkrajevni kot tudi mestni potniški promet. Če so dokumenti ustrezno izpolnjeni in veljavni, Urbano s podaljšanim statusom za šolsko leto 2014/2015 prejmete takoj.

2.2. Izredni dijaki n študenti

Postopek pridobivanja vozovnice je enak zgornjemu pod naslovom Dijaki in študenti, ki niso iz Ljubljane.

2.3. Osnovnošolci

Na enem izmed prodajnih mest šolske mesečne Urbane predložite referentu veljaven dokument s sliko (osebna izkaznica, potni list) in šolsko urbano prejmete takoj. Izpolnjevanje Vloge za izdajo subvencionirane vozovnice osnovnošolcem ni potrebno. Cena elektronskega medija - kartica Urbana - je ob prvi izdelavi 2€.

2.4. Veljavno za specifične skupine: Mladoletni vlagatelji / Praktično izobraževanje

Dne 21.7.2014 je bil v Uradnem listu RS, št. 55/14 objavljen in dne 22.7.2014 začel veljati Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza, v katerem bodite pozorni še na dodatne spremembe:

-a. Če ste mladoletni vlagatelj vloge, potem upoštevajte, da je potrebno na vlogi nujno izpolniti podatke o zakonitem zastopniku mladoletnega vlagatelja.

-b. Če opravljate praktično izobraževanje morate izpolniti nov obrazec Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja in predložiti to skupaj z vlogo prevozniku.

POMEMBNO: Naprošamo vas, da vlogo v celoti in ustrezno izpolnite, saj nepopolno izpolnjenih vlog ne bomo mogli podaljšati ali jih vnesti v sistem Urbane. V primeru nejasnosti pri izpolnjevanju vlog, vas naprošamo, da pokličete na Potniški center LPP in si zagotovite ustrezno informacijo. Informacije po telefonu: 01 430 51 74, 01 430 51 76, 01 430 51 77.

Ostale povezave:

www.studentski.net

www.dijaski.net

Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani)

Študentska organizacija Univerze v Mariboru (ŠOUM)

Študentska organizacija Univerze na Primorskem (ŠOUP)

Urbana tudi na Železniških postajah

Odslej je moč kupiti Urbano - mesečno vozovnico za mestni potniški promet LPP - tudi na železniških postajah po Sloveniji

Dijaki in študenti, imetniki abonentskih vozovnic za vlak, lahko odslej na železniških postajah kupijo tudi mesečno vozovnico za mestni potniški promet LPP, Urbano. Mesečno vozovnico Urbana je treba le prvič kupiti oziroma podaljšati status za tekoče leto na Potniškem centru LPP v Ljubljani, nato pa jo lahko dijaki in študentje kupijo tudi na železniških postajah. Na omenjenih prodajnih mestih lahko – poleg mesečne – kupijo ali napolnijo tudi vrednostno kartico Urbana.

Prodajna mesta za nakup kartic Urbana na železniških postajah so

Celje, Hrastnik, Jesenice, Koper, Kranj, Ljubljana, Litija, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Nova Gorica, Pragersko, Postojna, Ptuj, Sevnica, Sežana, Škofja Loka, Trbovlje, Zagorje in Zidani Most. 

INFORMATIVNI DNEVI 2016

V okviru Informativnih dni smo Vas predstavniki LPP pričakali na ustaljenih Info Točkah LPP na Bavarskem dvoru in na vhodu v Avtobusno postajo Ljubljana, kjer smo delili shemo linij z vrisanimi izobraževalnimi institucijami in prijazno odgovorili na vaša vprašanja.

Vabimo vas, da samo z enim klikom pridobite vse informacije o LPP.

Ne pozabite si ogledati sheme dnevnih linij z izobraževalnimi ustanovami.

Ostale sheme linij si oglejte tukaj.

Želimo vam prijeten dan v Ljubljani.