Info za uporabnike

Študenti in dijaki

PODALJŠEVANJE STATUSOV ZA NOVO ŠOLSKO LETO 2018/19

 

V LPP-ju s podaljševanjem statusov za dijake za novo šolsko leto 2018/19  pričnemo z 21. 8. 2018.

Nakup dijaške subvencionirane IJPP  vozovnice za september  je mogoč samo, če ste podaljšali status.

Poletna dijaška subvencionirana IJPP vozovnica velja  do vključno 3. 9. 2018, zato pravočasno poskrbite za podaljšanje statusa.

 

Katero kartico je najbolje izbrati? Kartico Urbano z aplikacijo IJPP ali kartico IJPP?

Kartica Urbana z aplikacijo IJPP omogoča potovanje s katerimkoli prevoznikom na  liniji, po kateri potujete in za katero ste kupili vozovnico. Omenjena kartica nudi več dodatnih ugodnosti, če imate na kartici naloženo dobroimetje, zato jo priporočamo za nakup.

Te ugodnosti so: storitev Bicike(LJ), članstvo v Mestni knjižnici Ljubljana, potovanja z vzpenjačo na Ljubljanski grad, vodeni ogledi na Ljubljanskem gradu, parkiranje na P+ R parkiriščih, v belih conah v mestu in na parkiriščih, ki jih upravlja LPT in potovanja z električnimi vozili, EURBANI, na določenih linijah LPP.

Kartica IJPP, ki je od upravljavca sistema IJPP (Ministrstvo za infrastrukturo), vam zgoraj navedenih dodatnih ugodnosti ne omogoča, ravno tako ne omogoča nakupa mesečnih vozovnic na urbanomatih.

Pomembno

Nakup septembrske vozovnice za študente na urbanomatih ni možen. Nakup lahko sicer študenti uredijo na vseh ostalih mestih Urbane. V kolikor bodo pri nakupu vozovnice še vedno opazili, da se vozovnica ni naložila na kartico Urbano, pa lahko nakup opravijo na Potniškem centru LPP, Slovenska cesta 56.

Kje lahko potujete z izbrano kartico?

Urbana z aplikacijo IJPP ali IJPP kartica, na kateri je naložena medkrajevna vozovnica, omogoča potovanje v medkrajevnem prometu, ne omogoča pa vstopa na mestne avtobuse razen, če jo spremenite v kombinirano vozovnico, in sicer tako, da na vlogo zapišete medkrajevno in mestno relacijo hkrati.

Urbana z aplikacijo IJPP ali IJPP kartica, na kateri je naložena mestna vozovnica omogoča vstop na vse medkrajevne avtobuse in vlake, ki vozijo znotraj območij, kjer se izvaja mestni potniški promet LPP.

Kje in kako uredite šolsko vozovnico Urbano z aplikacijo IJPP ali kartico IJPP za šolsko leto 2018/2019?

Pošiljanje vlog po pošti in podaljševanje statusa na urbanomatu ni mogoče.

Dijaki in študenti imajo na voljo dva načina za oddajo vloge za pridobitev šolske vozovnice:

Elektronsko izpolnjevanje vloge na portalu eUprave

Na spletni strani eUprava je na voljo spletna vloga. Pogoj za spletno oddajo vloge je, da si uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik, uredita ustrezno digitalno potrdilo (SIGEN-CA, PoštaRCA, AC NLB in Halcom CA). Digitalno potrdilo SIGEN-CA je brezplačno in ga lahko dobi vsak državljan RS starejši od 15 let na upravni enoti svojega kraja, z veljavnim osebnim dokumentom. S pomočjo ustrezno nameščenega in delujočega digitalnega potrdila vlogo izpolnite in s tem hkrati avtomatično zaprosite za odobritev subvencioniranega prevoza. Dobra stran prijave preko eUprave je, da se vaši podatki v vlogo prenesejo avtomatsko; na isti način se preveri tudi status. Potrdila o vpisu in pisne vloge prevozniku tako ni potrebno predložiti. Vaša spletna vloga je v tem primeru seveda povezana z uradnimi evidencami MNZ in MZIŠ (centralni register prebivalstva in evidencama udeležencev izobraževanja v srednjih šolah, višjih in visokih šolah).

V vsakem primeru sledi prevzem vozovnice na določenih prodajnih mestih LPP

Ne glede na to, ali enotno šolsko vozovnico kupujete prvič ali jo že imate iz prejšnjega šolskega leta oziroma ste pridobili pravico do nakupa šolske subvencinirane vozovnice že v preteklem letu, v vsakem primeru jo v prvem mesecu nakupa fizično prevzemite na prodajnih mestih LPP v Potniškem centru LPP, Slovenska 56, na Bavarskem dvoru, na Avtobusni postaji Ljubljana ali v turistični pisarni PAV Vrhnika, Cankarjev trg 4, Vrhnika. S seboj ne pozabite prinesti šifro vloge, ki se je ustvarila z aktiviranjem spletne vloge na portalu eUprava. S pomočjo omenjene šifre vam lahko na kartico Urbana z aplikacijo IJPP oziroma na IJPP kartico zapišemo pravico do prevoza v novem šolskem letu in uredimo nakup terminske vozovnice. Ob tem natisnjene e-vloge za pridobitev subvencionirane vozovnice in potrdila o vpisu za novo šolsko leto prevozniku ni potrebno predložiti.

Naslednje nakupe mesečnih vozovnic boste - dokler ne bo vzpostavljena spletna prodaja -  lahko opravili na več kot 300 prodajnih mestih Urbane.

Klasičen način potrjevanja oziroma podaljševanja statusa

Natisni vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice in jo izpolni, nato jo potrdi na izobraževalni ustanovi ali pa k vlogi priloži potrdilo o vpisu. S potrjeno vlogo se nato oglasi v Potniškem centru LPP, Slovenska 56, na Bavarskem dvoru, na Avtobusni postaji Ljubljana ali v turistični pisarni PAV Vrhnika, Cankarjev trg 4, Vrhnika.

Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice

Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice - v angleškem jeziku

Link to Subsidized Pass Application Form  - Urbana for Students

Predprodaja šolskih mesečnih vozovnic

V primeru obeh vrst kartic se predprodaja za naslednji mesec začne 21. dne v tekočem mesecu - za naslednji mesec. Potrjevanje kupljene vozovnice poteka na avtobusu, ko se validiraš - ob vstopu na avtobus.

Datum veljavnosti šolske subvencionirane mesečne vozovnice

Mesečna vozovnica velja do vključno 1. delovnega dne v mesecu.

Med nakupom vozovnice in validacijo mora preteči določen čas

Na vseh prodajnih mestih, razen na spodaj navedenih, je potrebno po nakupu vozovnice počakati okrogle pol ure, preden opravite validacijo na avtobusu. Natančno navodilo, koliko časa je potrebno počakati, da se lahko validirate, je zapisano na potrdilu o nakupu vozovnice.

Prodajna mesta, kjer se po nakupu vozovnice validacija na avtobusu lahko opravi takoj, so:

 • Potniški center LPP na Slovenski cesti 56, Ljubljana
 • Avtobusna postaja Ljubljana
 • PAV Vrhnika, Cankarjev trg 4, Vrhnika
 • Turistična pisarna Naklo d.o.o.,  Notranjska cesta 4,  Logatec
 • Študentski servis - Agencija M servis, Sokolska ulica 12, Ivančna Gorica
 • Mobi Center, Sokolska ulica 5, Ivančna Gorica
 • Mobi Center, Taborska cesta 24 V, Grosuplje

Ustrezno izpolnjevanje vlog

Linije znotraj obarvanih območij 1, 2, 3 na shemi območij (t.j. mestne in integrirane linije) označujete v vlogi s črko "M".

V primeru medkrajevne relacije vnesite v vlogo vstopno in izstopno postajališče in vnesite kot vrsto prevoza črko »R«.

Mladoletni šolarji izpolnite vloge ustrezno: na vlogi obvezno izpolnite tudi del o zakonitem zastopniku, drugače bo vloga neveljavna.

Delovni časi in delovne sobote v septembru

Delovne sobote Potniškega centra LPP bodo letos na 1. 9. in 29. 9. 2018, z delovnim časom od 6.30 do 13. ure.

 • Potniški center LPP na Slovenski cesti 56 je odprt vsak delavnik od 6.30 do 19. ure
 • Avtobusna postaja Ljubljana – vsak dan od  6. do 20. ure
 • PAV Vrhnika, Cankarjev trg 4 – vsak delavnik od 9. do 17. ure, in vsako prvo in zadnjo soboto v mesecu od 9. do 12. ure

Ostale pomembne bližnjice

Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor v Ljubljani

Portal subvencij potniškega prometa 

Načrtujte svoje potovanje z LPP s pomočjo Google zemljevidov - to je povezava, ki je prirejena prav posebej za naše avtobuse; najdete jo tudi neposredno na vstopni strani www.lpp.si

Prodajna mesta

Kje in kako uredim svojo šolsko vozovnico Urbano za šolsko leto 2018/2019?

Podrobna navodila

1. Dijaki in študenti, ki za prevoz do izvajalca vzgojno-izobraževalnega programa uporabljate mestni potniški promet, integrirane linije LPP ali medkrajevne linije - klasičen način potrjevanja statusa:

 • S seboj prinesite dokument s sliko (osebna izkaznica, dijaška izkaznica, indeks);
 • Natisnite Vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice in jo potrdite pri izvajalcu vzgojno-izobraževalnega programa ali pa k izpolnjeni vlogi priložite originalno Potrdilo o vpisu;
 • Izpolnjeno, žigosano in podpisano Vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice, oziroma izpolnjeno vlogo, ki ste ji priložili originalno Potrdilo o vpisu prinesite osebno na  Potniški center LPP na Slovenski cesti 56 na Bavarskem dvoru, na AP Ljubljana ali na prodajno mesto PAV Vrhnika (Cankarjev trg 4, Vrhnika);
 • Na prodajnem mestu vam bomo na kartico Urbano naložili ustrezno vozovnico v sklopu sistema Ijpp, s katero boste lahko uporabljali vse prevoznike na liniji, za katero ste vozovnico kupili. Opozorilo: Z medkrajevno IJPP vozovnico ni mogoče vstopati na mestne avtobuse.

2. Dijaki in študenti, ki niso iz Ljubljane

Po zakonu pripada od januarja 2013 subvencionirana kombinirana šolska vozovnica vsem tistim dijakom in študentom, ki bivajo izven Ljubljane in so istočasno upravičeni do uporabe mestnega potniškega prometa in to zato, ker potrebujejo do izobraževalne institucije razen prevoza z medkrajevnim prometom tudi prevoz z mestnim potniškim prometom. Dijaki in študenti, ki niso iz Ljubljane, lahko vozovnico za mestni potniški promet LPP (Urbana) uredijo pri svojem medkrajevnem prevozniku.

Ob nakupu šolske mesečne vozovnice za medkrajevni potniški promet boste za mestni potniški promet doplačali samo 10 EUR, za polletno šolsko vozovnico (4 mesece) 40€, za polletno šolsko vozovnico (5 mesecev) 50€, za letno študentsko (9 mesecev) 90€, za letno dijaško (10 mesecev) pa 100€. Nakup polletne in letne vozovnice bo možen celo šolsko leto. Cena bo ostala enaka celo leto, tudi če letno ali polletno vozovnico kupite kasneje v šolskem letu.

Opomba: Zgoraj zapisano ne velja za območni sistem LPP-ja (območja 1, 2 in 3), saj za območni sistem veljajo cene in vozovnice po Ceniku vozovnic v mestnem in integriranem potniškem prometu.

3. Izredni dijaki in študenti

Postopek pridobivanja vozovnice je enak kot za redne dijake in študente.

4. Osnovnošolci

Izpolnjevanje Vloge za izdajo subvencionirane vozovnice osnovnošolcem ni potrebno.

Kartico Urbana za osnovnošolce lahko izdelate na zgoraj navedenih prodajnih mestih, z osebnim dokumentom.

Na Urbano lahko naložite:

 • splošno vozovnico za občane, če potujete na medkrajevni liniji, saj država šolske vozovnice v tem primeru ne subvencionira
 • v mestnem potniškem prometu pa osnovnošolsko mesečno vozovnico, saj tovrstne šolske vozovnice subvencionira Mestna občina Ljubljana

Kartica Urbana, ko je pridobljena, velja do konca obdobja osnovnega šolanja, tako da vsako letno podaljševanje statusa ni potrebno.

5. Veljavno za specifične skupine: Mladoletni vlagatelji / Praktično izobraževanje

Dne 21. 7. 2014 je bil v Uradnem listu RS, št. 55/14 objavljen in dne, 22. 7. 2014, je začel veljati Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza, v katerem bodite pozorni še na dodatne spremembe:

-a. Če ste mladoletni vlagatelj vloge, potem upoštevajte, da je potrebno na vlogi nujno izpolniti podatke o zakonitem zastopniku mladoletnega vlagatelja.

-b. Če opravljate praktično izobraževanje morate izpolniti nov obrazec Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja in predložiti to skupaj z vlogo prevozniku. Na vašo kartico Urbano se bo dodala nova relacija, na kateri potujete, ko opravljate praktično izobraževanje.

6. Dodatne informacije

V primeru nejasnosti pri izpolnjevanju vlog, vas naprošamo, da pokličete Potniški center LPP in si zagotovite ustrezno informacijo.

 • 01 430 51 76
 • 01 430 51 77

ali pa nam pišete na mail@lpp.si.

S prijavo na e- novice soglašate, da Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Osebne podatke o posamezniku/ici bo Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.