Pretežno jasno
 • 5 °C
 • Pretežno jasno
Reported on:
5. December 2016 - 15:00

090 72 20
Napoved prihodov avtobusov cena klica

Cena za klicatelje iz omrežja Telekoma Slovenije je 1,0519 EUR z DDV, ceno za klice iz ostalih omrežij določajo drugi operaterji.

090 72 20
Napoved prihodov avtobusov cena klica

Cena za klicatelje iz omrežja Telekoma Slovenije je 1,0519 EUR z DDV, ceno za klice iz ostalih omrežij določajo drugi operaterji.

Šolska mesečna vozovnica

Da bi dijakom, katerih bivališče je od izobraževalne institucije oddaljeno 2 km ali več, omogočili čim boljši dostop do nakupa vozovnic, smo konec meseca septembra prodajo subvencioniranih mesečnih IJPP deloma premestili na srednje šole ter na prodajna mesta, kjer je tehnično posodabljanje za prodajo IJPP vozovnic že steklo. Prodaja na srednjih šolah je že zaključena, dijaki pa lahko vozovnice kupijo razen na Potniškem centru LPP na Slovenski cesti 56, še na skoraj 100 drugih prodajnih mestih.

Najbližja prodajna mesta so:

-Avtobusna postaja Ljubljana, Trg OF 4,

-Železniška postaja Ljubljana, Trg OF 6,

-Železniška postaja v podhodu proti Vilharjevi,

-PAV d.o.o., Cankarjev trg 4, Vrhnika,

-Turistična pisarna Naklo, Notranjska cesta 4, Logatec,

-Študentski servis v Ivančni gorici (Agencija MServis), Sokolska ulica 12, Ivančna Gorica,

-Alpetour AP, Slovenska cesta 27, Ljubljana.

Ostala prodajna mesta

Pomembno: Pričetek predprodaje vozovnic za oktober je od 21.9.2016 dalje.

Zaradi prehoda na integrirani javni potniški promet (Ijpp) letos potrjevanje statusa na urbanomatih ni mogoče, prav tako se z novim šolskim letom 2016/17 spreminja datum veljavnosti vozovnice, in sicer  po novem velja vozovnica do vključno prvega delovnega dne v naslednjem mesecu in ne več do vključno petega dne v naslednjem mesecu.

Vse informacije o integriranem javnem potniškem prometu: Portal subvencij potniškega prometa

Kako lahko uredim svojo šolsko vozovnico?

ELEKTRONSKI OBRAZEC

Spletni vnos vloge uredite tako, da na povezavi Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice izpolnite elektronski obrazec.

Ko v elektronski obrazec vnesete podatke, so nadaljnji koraki naslednji:

1. Elektronski obrazec natisnite, potem ga potrdite pri svoji izobraževalni ustanovi, nato pa originalno žigosan obrazec prinesete na LPP; s seboj imejte tudi osebni dokument s sliko. S seboj prinesite šifro, ki se bo pri vnosu skreirala. Šifra je sestavljena iz črke W, kateri sledijo številke, na primer kot: W1111.

ali

2. Elektronski obrazec natisnite, mu priložite orginalno Potrdilo o vpisu in oboje prinesite na LPP; s seboj imejte tudi osebni dokument s sliko. S seboj prinesite šifro, ki se bo pri vnosu skreirala. Šifra je sestavljena iz črke W, kateri sledijo številke, na primer kot: W1111.

KLASIČNI OBRAZEC

S klasičnim obrazcem lahko tako kot z elektronskim obrazcem uredite Urbano na zgoraj navedenih prodajnih mestih. Postopek je enak.

Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice

Navodilo za izpolnjevanje vloge za izdajo subvencionirane vozovnice

Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice - v angleškem jeziku

Link to Subsidized Pass Application Form  - Urbana for Students

KAJ VSE VAM NALOŽIMO NA KARTICO URBANA?

Vaš obisk na našem prodajnem mestu boste opravili zato, ker vam bomo na vašo kartico Urbana naložili aplikacijo Ijpp, katera vam bo omogočila potovanje s katerimkoli prevoznikom na liniji (ki je v sistemu Ijpp), za katero ste kupili vozovnico. Prav tako vam bomo takoj na licu mesta uredli podaljšanje šolskega statusa.

Lahko se odločite tudi za prevzem kartice Ijpp, vendar pa vam le ta ne bo nudila vseh dodatnih ugodnosti, ki jih imate s kartico Urbana:  uporabo storitve Bicike(LJ), izposojo knjig v Mestni knjižnici Ljubljana, potovanje z vzpenjačo na Ljubljanski grad in parkiranje na P+ R parkiriščih ter v belih conah v mestu in na parkiriščih, ki jih upravlja LPT. Podaljšanje šolskega statusa pa lahko uredite na Potniškem centru LPP na Slovenski cesti 56 na Bavarskem dvoru, na AP Ljubljana ter PAV Vrhnika (Cankarjev trg 4, Vrhnika).

Na vseh prodajnih mestih IJPP je mogoč nakup vseh relacijskih medkrajevnih vozovnic in vozovnic za 1. cono mestnega prometa Ljubljana, vozovnice za 2. in 3. cono mestnega prometa Ljubljana pa je možno kupiti le na prodajnih mestih Ljubljanskega potniškega prometa.

Ustrezno izpolnjevanje vlog

Linije znotraj obarvanih območij na shemi območij (t.j. mestne in integrirane linije) označujete v vlogi z znakom "M"! 

Mladoletni šolarji izpolnite vloge ustrezno: na vlogi obvezno izpolnite tudi del o zakonitem zastopniku, drugače bo vloga neveljavna.

PRODAJNA MESTA, kjer lahko uredite vse vrste produktov Urbana:

 • Potniški center LPP na Slovenski cesti 56 je odprt vsak delavnik od 6.30 do 19. ure 

Delovni soboti Potniškega centra LPP bosta letos 3.9.2016 z delovnim časom od 7. do 15. ure in 1.10.2016 od 7. do 13. ure. Prav tako bo delovna nedelja 4.9. 2016 od 9. do 15. ure.

 • Avtobusna postaja Ljubljana – vsak dan od  6. ure do 20. ure

 • PAV Vrhnika, Cankarjev trg 4 – vsak delavnik od 9. ure do 17. ure, in vsako prvo in zadnjo soboto v mesecu od 9. do 12. ure

Vabimo vas, da si ogledate še ostale najpomembnejše bližnjice v prvem koraku:

Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja

Navodilo za izpolnjevanje potrdila o opravljanju praktičnega izobraževanja

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor v Ljubljani

Dodatna pojasnila: Kako podaljšam Urbano v šolskem letu 2016 / 2017?

Zaradi prehoda na integrirani javni potniški promet (Ijpp) letos potrjevanje statusa na urbanomatih ni mogoče, prav tako se je datum veljavnosti vozovnice spremenil in velja do vključno 1. dne v mesecu in ne več do vključno 5. dne v mesecu. Predprodaja mesečnih šolskih vozovnic za naslednji mesec se prične že 21. dne v tekočem mesecu za naslednji mesec.

DIJAKI IN ŠTUDENTI

1. Dijaki in študenti, ki za prevoz do izvajalca vzgojno-izobraževalnega programa uporabljate mestni potniški promet, integrirane linije LPP ali medkrajevne linije:

 • S seboj prinesite dokument s sliko (osebna izkaznica, dijaška izkaznica, indeks)
 • Natisnite Vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice in jo potrdite pri izvajalcu vzgojno-izobraževalnega programa ali pa k izpolnjeni vlogi priložite originalno Potrdilo o vpisu
 • Izpolnjeno, žigosano in podpisano Vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice, oziroma izpolnjeno vlogo, ki ste ji priložili originalno Potrdilo o vpisu prinesite osebno na  Potniški center LPP na Slovenski cesti 56 na Bavarskem dvoru, na AP Ljubljana ali na prodajno mesto PAV Vrhnika (Cankarjev trg 4, Vrhnika)
 • Na prodajnem mestu vam bomo na kartico Urbano naložili ustrezno vozovnico v sklopu sistema Ijpp, s katero boste lahko uporabljali vse prevoznike na liniji, za katero ste vozovnico kupili

2. Upravičenci do Urbane za mestni potniški promet z doplačilom

Po zakonu pripada od januarja 2013 subvencionirana kombinirana šolska vozovnica vsem tistim dijakom in študentom, ki bivajo izven Ljubljane in so istočasno upravičeni do uporabe mestnega potniškega prometa, in to zato, ker potrebujejo do izobraževalne institucije razen prevoza z medkrajevnim prometom tudi prevoz z mestnim potniškim prometom.

2.1.Dijaki in študenti, ki niso iz Ljubljane

 • Dijaki in študenti, ki niso iz Ljubljane, lahko vozovnico za mestni potniški promet LPP (Urbana) uredijo pri svojem medkrajevnem prevozniku in podaljšajo svoj status. Dijaki in študenti bodo v tem primeru pridobili kartico prevoznika, pri katerem to urejajo, oziroma kartico Ijpp. Samo v primeru, da se dijak ali študent oglasi osebno na enem od treh prodajnih mest LPP (Potniški center LPP, AP Ljubljana, PAV Vrhnika) lahko pridobi Urbano, ki pa mu omogoča razen voženj z mestnimi in medkrajevnimi avtobusi LPP ter prestopanje na druge prevoznike na liniji tudi uporabo storitve Bicike(LJ), Mestne knjižnice Ljubljana, potovanje z vzpenjačo na Ljubljanski grad in parkiranje na P+ R parkiriščih in na belih conah v mestu in parkiriščih, ki jih upravlja LPT.
 • Ob nakupu šolske mesečne vozovnice za medkrajevni potniški promet boste za mestni potniški promet doplačali samo 10 EUR, za polletno šolsko vozovnico (4 mesece) 40€, za polletno šolsko vozovnico (5 mesecev) 50€, za letno študentsko (9 mesecev) 90€, za letno dijaško (10 mesecev) pa 100€. Nakup polletne in letne vozovnice bo možen celo šolsko leto. Cena bo ostala enaka celo leto, tudi če letno ali polletno vozovnico kupite kasneje v šolskem letu.

2.2. Izredni dijaki n študenti

Postopek pridobivanja vozovnice je kot pri: Dijaki in študenti, ki niso iz Ljubljane.

2.3. Osnovnošolci

Izpolnjevanje Vloge za izdajo subvencionirane vozovnice osnovnošolcem ni potrebno.

Kartico Urbana za osnovnošolce lahko izdelate na zgoraj navedenih prodajnih mestih, z osebnim dokumentom.

Na Urbano lahko naložite:

 • splošno vozovnico za občane, če potujete na medkrajevni liniji, saj država šolske vozovnice v tem primeru ne subvencionira
 • v mestnem potniškem prometu pa osnovnošolsko mesečno vozovnico, saj tovrstne šolske vozovnice subvencionira Mestna občina Ljubljana

Podaljšanje šolskega statusa se izvede na zgoraj navedenih prodajnih mestih pod naslovom PRODAJNA MESTA.

2.4. Veljavno za specifične skupine: Mladoletni vlagatelji / Praktično izobraževanje

Dne 21.7.2014 je bil v Uradnem listu RS, št. 55/14 objavljen in dne, 22.7.2014, je začel veljati Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza, v katerem bodite pozorni še na dodatne spremembe:

-a. Če ste mladoletni vlagatelj vloge, potem upoštevajte, da je potrebno na vlogi nujno izpolniti podatke o zakonitem zastopniku mladoletnega vlagatelja.

-b. Če opravljate praktično izobraževanje morate izpolniti nov obrazec Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja in predložiti to skupaj z vlogo prevozniku.

POMEMBNO: Naprošamo vas, da vlogo v celoti in ustrezno izpolnite, saj nepopolno izpolnjenih vlog ne bomo mogli podaljšati ali jih vnesti v sistem Urbane. V primeru nejasnosti pri izpolnjevanju vlog, vas naprošamo, da pokličete na Potniški center LPP in si zagotovite ustrezno informacijo. Informacije po telefonu: 01 430 51 74, 01 430 51 76, 01 430 51 77.

 

Ostale povezave

www.studentski.net

www.dijaski.net

Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani)

Študentska organizacija Univerze v Mariboru (ŠOUM)

Študentska organizacija Univerze na Primorskem (ŠOUP)

 

INFORMATIVNI DNEVI

V okviru Informativnih dni dijake in študente vsako leto februarja predstavniki LPP pričakamo na ustaljenih Info Točkah LPP na Bavarskem dvoru in na vhodu v Avtobusno postajo Ljubljana, kjer delimo shemo linij z vrisanimi izobraževalnimi institucijami in prijazno odgovorimo na vaša vprašanja.

Ne pozabite si ogledati sheme dnevnih linij z izobraževalnimi ustanovami.

Ostale sheme linij si oglejte tukaj.