Oblačno
 • 6 °C
 • Oblačno
Reported on:
19. Januar 2018 - 5:30

080 18 88

Na to številko lahko posredujete svoje mnenja, vprašate za spremembe linij, obvoze in vozne rede, tehnične preglede, homologacije ali tahografe...

080 18 88

Na to številko lahko posredujete svoje mnenja, vprašate za spremembe linij, obvoze in vozne rede, tehnične preglede, homologacije ali tahografe...

Delavnica za tahografe in elektroniko

Smo »Delavnica za tahografe in elektroniko«, del Službe vzdrževanja vozil LPP. Skrbimo za vozni park 300 mestnih in medkrajevnih avtobusov. Preverjamo nadzorne naprave za kontrolo dela voznika in gibanja vozila v cestnem prometu (tahografi).

Razen z naročniki znotraj matičnega podjetja že več kot 50 let uspešno sodelujemo tudi z zunanjimi naročniki. Pri svojem delu združujemo znanje in bogate izkušnje z ustrezno izšolanim in pooblaščenim kadrom za najboljšo izvedbo del. Naročniki nam zaupajo, ker smo ažurni, strokovno usposobljeni in znamo svetovati. Vsa dela opravljamo v skladu s slovensko zakonodajo in standardi kakovosti.

Za zunanje naročnike urejamo na področju tahografov kontrolo vseh vrst tahografov ter servisiranje na vozilih, med drugim smo strokovnjaki za:

 • Kontrolo analognih tahografov
 • Kontrolo digitalnih tahografov
 • Kontrolo omejilnikov hitrosti
 • Servisiranje analognih tahografov (Siemens VDO)
 • Aktiviranje tahografov
 • Preverjanje tahografov
 • Zamenjavo digitalnih tahografov
 • Izdajo certifikata o nezmožnosti prenosa podatkov
 • Zapisnik o prenosu podatkov
 • Popravilo komponent in povezav na vozilu (tudi za mehanske tahografe-dajalci impulzov, električni vodniki, gibljiva os, reduktorji …)
 • Presnemavanje podatkov iz kartic voznikov
 • Presnemavanje podatkov iz digitalnih tahografov
 • Arhiviranje datotek s podatki iz voznikovih kartic in digitalnih tahografov

Okvare, katere se pojavijo med servisiranjem in kontrolo tahografa, ustrezno ovrednotimo in odpravimo tudi na ostalih komponentah vozila.

NAŠE PREDNOSTI

 • Odkrivanje napak v povezavi s tahografi rešuje strokovno osebje, ki pridobiva znanje neposredno od proizvajalcev vozil in tahografov.
 • Zagotavljamo vgradnjo originalnih rezervnih delov za boljšo kakovost storitev in zadovoljstvo strank.
 • Naše osebje ima najnovejšo opremo za opravljanje  posegov na področju tahografov.

KONTAKTI

Delavnica za tahografe in elektroniko

GSM: +386  (0)31 378 049

Sprejemna pisarna in sprejem vozil

 • T: +386 (0)1 58 22 605
 • T: +386 (0)1 58 22 611
 • F: +386 (0)1 58 22 610
 • E:  delavnice@lpp.si

Upravitelj delavnice

Roman Verbič dipl.inž.str.
GSM: +386 (0)41 384 375

Tehnični vodja

Drago Žalac
Tel.: +386 (0)1 58 22 503

 

ZAVEZANI H KAKOVOSTI IN ZAUPNOSTI

Pri svojem delu dosledno upoštevamo zakonska določila in določila podzakonskih aktov Ministrstva za infrastrukturo in promet RS in standarde Slovenske akreditacije (SA). Z zavezo po kakovostnem poslovanju sledimo standardu SIST EN ISO/IEC 17020. Kontrolni organ je akreditiran pri Slovenski akreditaciji (K-008) in kontrolira vse odobrene tipe tahografov v skladu z veljavno zakonodajo.

Delavnica za tahografe in elektroniko je kontrolni organ, ki je odgovoren za nepristranskost pri svojih aktivnostih in glede na standard ne sme dovoljevati, da bi ga ogrožali komercialni, finančni ali drugi pritiski.

Osebe, ki delujejo na področju tahografov so zavezane k zaupnosti podatkov, ki jih pridobijo v času izvajanja storitev.