Oblačno
 • -2 °C
 • Oblačno
Reported on:
17. December 2017 - 12:00

080 18 88

Na to številko lahko posredujete svoje mnenja, vprašate za spremembe linij, obvoze in vozne rede, tehnične preglede, homologacije ali tahografe...

080 18 88

Na to številko lahko posredujete svoje mnenja, vprašate za spremembe linij, obvoze in vozne rede, tehnične preglede, homologacije ali tahografe...

Zakonodaja

 

ZAKONI

 • Zakon o motornih vozilih (ZMV), Uradni list RS, št. 106/2010

 • Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP), Uradni list RS, št. 80/1999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 119/2005, 105/2006 - ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 8/2010, 82/2013

 • Zakon o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu (ZLDUVCP), Uradni list RS, št. 57/2008

 • Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), Uradni list RS, št. 117/2006, 52/2007, 33/2009, 85/2009, 85/2010, 18/2011, 78/2011, 38/2012, 40/2012 - ZUJF, 83/2012, 14/2013, 46/2013 - ZIPRS 1314 - A, 101/2013 - ZIPRS 1415

 • Zakon o davku na motorna vozila (ZDMV), Uradni list RS, št. 52/1999, 2/2004 - ZPNNVSM, 42/2004, 47/2006, 114/2006 - ZUE, 9/2010, 40/2012 - ZUJF

 • Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP), Uradni list RS, št. 70/1994, 29/1996, 67/2002, 13/2005, 30/2006, 114/2006 - ZUE, 52/2007, 40/2012 - ZUJF

PRAVILNIKI

 • Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil, Uradni list RS, št. 66/2005, 48/2006, 66/2007, 106/2010, 48/2011, 4/2013, 20/2014

 • Pravilnik o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil, Uradni list RS, št. 44/2013, 97/2013

 • Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, Uradni list RS, št. 141/2006, 52/2007, 120/2007, 21/2008, 123/2008, 105/2009, 27/2010, 104/2010, 110/2010, 82/2011, 108/2011, 106/2011, 102/2012

 • Pravilnik o ugotavljanju skladnosti vozil, Uradni list RS, št. 105/2009, 9/2010, 106/2010

 • Pravilnik o delih in opremi vozil, Uradni list RS, št. 44/2013

 • Pravilnik o določitvi cen tiskovin, obrazcev, tablic in določenih storitev v postopkih s področja varnosti cestnega prometa, Uradni list RS, št. 72/2011, 1/2012, 71/2013, 16/2014

UREDBE

 • Uredba o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu, Uradni list RS, št. 59/2013

 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil, Uradni list RS, št. 87/2005, 118/2005

1 |
+ -
Prikaži več Prikaži manj