Jasno
  • 6 °C
  • Jasno
Reported on:
24. November 2017 - 17:00

080 18 88

Na to številko lahko posredujete svoje mnenja, vprašate za spremembe linij, obvoze in vozne rede, tehnične preglede, homologacije ali tahografe...

080 18 88

Na to številko lahko posredujete svoje mnenja, vprašate za spremembe linij, obvoze in vozne rede, tehnične preglede, homologacije ali tahografe...

Pridobitev statusa starodobno vozilo

Status starodobnika se podeli vozilu, ki je starejše od 30 let, ohranjeno in tehnično vzdrževano tako, da je skladno z originalno konstrukcijsko sestavo in obliko in ima zaradi tega zgodovinski in tehnični pomen.

Vložnik vloži zahtevek za identifikacijo vozila in priznanje statusa starodobnika (obrazec: vloga za izvedbo postopka) na sprejemnem okencu.

Vloga se mora glasiti na lastnika vozila, vloži pa jo lahko v njegovem imenu tudi pooblaščena oseba s pisnim pooblastilom, ki se identificira z osebnim dokumentom. Vloga mora biti podpisana in v primeru pravne osebe overjena tudi z žigom. Pregled se opravi po vložitvi vloge in plačilu storitve v okviru uradnih ur.

Vlogi je potrebno priložiti:

  • izvirnik ali overjeno kopijo veljavnega registracijskega dokumenta oziroma prometnega dovoljenja
  • poročilo o izpolnjevanju zahtev za starodobno vozilo, ki ga izda nacionalna organizacija za starodobnike, ki je članica Mednarodne zveze starodobnih vozil (FIVA), s pravico izdaje dokumentov o razvrstitvi vozil po pravilih te mednarodne organizacije. Poročilo mora, poleg mnenja, vsebovati tudi popoln zapisnik o pregledu in oceni vozila ter fotografijo vozila.
  • pooblastilo lastnika, če vložnik ni lastnik vozila

Vložnik (lastnik) mora podpisati izjavo, da se vozilo ne bo uporabljalo za vsakodnevne prevoze, ampak predvsem na prireditvah, posebej organiziranih za starodobna vozila.

V primeru uvoženega vozila iz druge države, si mora vložnik na izpostavi DURS pridobiti še potrdilo o plačilu oz. oprostitvi davka na motorna vozila (v skladu z zahtevami Zakona o davku na motorna vozila).

1 |
+ -
Prikaži več Prikaži manj