Dodatne informacije za potnike

Nadzor nad plačilom in veljavnostjo kartic

Nadzor na mestnih avtobusih opredeljujeta dokumenta Odlok o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov ter Splošni prevozni pogoji za prevoz potnikov in prtljage v mestnem javnem linijskem prevozu.

Obveznost uporabnika - potnika je, da si pred vstopom v vozilo kupi vozovnico za prevoz z mestnim linijskim prevozom potnikov in vozovnico validira pri vstopu v vozilo.

Nadzor plačila voznine se izvaja ob vstopu potnikov v avtobus, izvajajo ga vozniki in kontrolorji LPP.

Nadzor veljavnosti vozovnic in kartic Urbana se izvaja tudi med vožnjo. Pri izvajanju kontrole plačila voznine mora potnik na zahtevo kontrolorja LPP ali inšpektorja le-temu izročiti kartico Urbana v elektronski pregled plačila voznine, pri čemer se je na njihovo zahtevo dolžan izkazati z lastnim osebnim dokumentom s sliko. Potnik v vozilu, ki nima vozovnice, mora vozilo zapustiti na zahtevo kontrolorja LPP ali inšpektorja. Potniku v vozilu, ki ima neveljavno vozovnico, ali se ne izkaže z lastnim osebnim dokumentom s sliko, kontrolor LPP ali inšpektor odvzame kartico Urbana.

Nadzor plačila vožnje z mobilnim telefonom izvaja kontrolor prevoznika ali inšpektor Inšpektorata Mestne uprave občine Ljubljana tako, da potnik na njegovo zahtevo pove in pokaže kodo za preverjanje plačila , ki jo je prejel s SMS sporočilom po plačilu. Kontrolor potnikovo kodo vnese v svoj terminal in na ta način preveri veljavnost vozovnice. Po uspešno opravljeni kontroli potnik na svoj mobilni telefon prejme SMS sporočilo o opravljeni kontroli. Če se ob kontroli plačila vozovnice potnik sklicuje na nedelovanje mobilnega telefona, mora ob prisotnosti kontrolorja dokazati nedelovanje s prižigom mobilnega telefona. Če potnik navedeni postopek odkloni, se šteje, da ni plačal vozovnice. Potnik v vozilu, ki ni plačal vožnje ali odkloni postopek vpogleda v mobilni telefon, mora vozilo zapustiti na zahtevo kontrolorja izvajalca ali inšpektorja.

Uporabniki terminskih kartic Urbana, ki se glasijo na ime, se morajo ob kontroli na avtobusu na zahtevo kontrolorja LPP ali inšpektorja izkazati z osebnim dokumentom s fotografijo (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje, kolesarski izpit, indeks, dijaška ali študentska izkaznica).

Uporabnik - potnik, ki ob vstopu v vozilo ne validira enotne mestne kartice Urbana, kartice ne pokaže kontrolorju LPP ali inšpektorju ali ne pove številke vozovnice, se kaznuje z globo 40 EUR.

Prevoznik ne povrne škode za odvzeto kartico Urbana z naloženo vozovnico. Strošek ponovne izdaje odvzete kartice Urbana znaša dodatnih 40 EUR.

ISO 14001:2015 potrjuje vzpostavite in vzdrževanje sistema vodenja s področja ravnanja z okoljem OHSAS 18001 je britanski standard za varnost in zdravje pri delu in sistem za upravljanje varnosti. Njegov namen je, da bi vse organizacije, ki jih uvedejo uveljavljale varnost in zdravje pri delu. Splošno je OHSAS 18001 najbolj priznani svetovni standard za varnost in zdravje pri delu in sistem za upravljanja varnosti. ISO 9001:2015 potrjuje vzpostavitev in vzdrževanje sistema vodenja kakovosti

S prijavo na e- novice soglašate, da Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Osebne podatke o posamezniku/ici bo Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.