Dodatne informacije za potnike

Nadzor nad plačilom in veljavnostjo kartic

Nadzor na mestnih avtobusih opredeljujeta dokumenta Odlok o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov ter Splošni prevozni pogoji za prevoz potnikov in prtljage v mestnem javnem linijskem prevozu.

Obveznost uporabnika - potnika je, da si pred vstopom v vozilo kupi vozovnico za prevoz z mestnim linijskim prevozom potnikov in vozovnico validira pri vstopu v vozilo.

Nadzor plačila voznine se izvaja ob vstopu potnikov v avtobus, izvajajo ga vozniki in kontrolorji LPP.

Nadzor veljavnosti vozovnic in kartic Urbana se izvaja tudi med vožnjo. Pri izvajanju kontrole plačila voznine mora potnik na zahtevo kontrolorja LPP ali inšpektorja le-temu izročiti kartico Urbana v elektronski pregled plačila voznine, pri čemer se je na njihovo zahtevo dolžan izkazati z lastnim osebnim dokumentom s sliko. Potnik v vozilu, ki nima vozovnice, mora vozilo zapustiti na zahtevo kontrolorja LPP ali inšpektorja. Potniku v vozilu, ki ima neveljavno vozovnico, ali se ne izkaže z lastnim osebnim dokumentom s sliko, kontrolor LPP ali inšpektor odvzame kartico Urbana.

Nadzor plačila vožnje z mobilnim telefonom izvaja kontrolor LPP ali inšpektor tako, da potnik na zahtevo kontrolorja pokliče na telefonsko številko 1899 in svoj GSM aparat prisloni na kontrolorjev terminal, kjer se opravi potrditev plačila voznine in se le ta izpiše na kontrolorjevem terminalu. Potnik v vozilu, ki ni plačal vožnje ali ne pristane na kontrolo plačila vozovnice, mora vozilo zapustiti na zahtevo kontrolorja izvajalca ali inšpektorja. Šteje se, da potnik nima vozovnice, če se sklicuje na nedelovanje mobilnega telefona ob kontroli plačila vožnje.

Uporabniki terminskih kartic Urbana, ki se glasijo na ime, se morajo ob kontroli na avtobusu na zahtevo kontrolorja LPP ali inšpektorja izkazati z osebnim dokumentom s fotografijo (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje, kolesarski izpit, indeks, dijaška ali študentska izkaznica).

Uporabnik - potnik, ki ob vstopu v vozilo ne validira enotne mestne kartice Urbana, kartice ne pokaže kontrolorju LPP ali inšpektorju ali ne pove številke vozovnice, se kaznuje z globo 40 €.

Prevoznik ne povrne škode za odvzeto kartico Urbana z naloženo vozovnico. Strošek ponovne izdaje odvzete kartice Urbana znaša dodatnih 40 €.

S prijavo na e- novice soglašate, da Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Osebne podatke o posamezniku/ici bo Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.