Dodatne informacije za potnike

Splošni prevozni in spletni prodajni pogoji

Splošni spletni prodajni pogoji 

Splošni prodajni pogoji spletne prodaje LPP

 

Splošni pogoji za uporabo mobilne aplikacije Urbana (v nadaljevanju: splošni pogoji) so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov, Zakonom o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami, Zakonom o elektronskih komunikacijah, Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu, Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in določajo delovanje mobilne aplikacije ter urejajo poslovanje in razmerja med JAVNIM PODJETJEM LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o. kot ponudnikom oziroma upravljavcem mobilne aplikacije in uporabniki/kupci.

Poleg veljavne zakonodaje in teh splošnih pogojev urejajo uporabo mobilne aplikacije tudi Splošni prevozni pogoji – MPP (za prevoz potnikov in prtljage v mestnem javnem linijskem prevozu potnikov) ter Splošni prevozni pogoji - medkrajevni, razen če iz teh splošnih pogojev ni razvidno drugače. V primeru, če Splošni prevozni pogoji – MPP (za prevoz potnikov in prtljage v mestnem javnem linijskem prevozu potnikov) ali Splošni prevozni pogoji - medkrajevni in ti splošni pogoji niso usklajeni, veljajo za uporabo mobilne aplikacije ti splošni pogoji.

Splošni pogoji za uporabo mobilne aplikacije Urbana in njihove spremembe oziroma dopolnitve morajo biti pred pričetkom njihove veljavnosti objavljeni tudi na spletni strani ponudnika aplikacije.

Mobilno aplikacijo upravlja JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana, ID številka za DDV: SI66742790 (v nadaljevanju: ponudnik in/ali LPP d.o.o.). Več o ponudniku in vizitko ponudnika dobite na naslednji povezavi: http://www.lpp.si/ ter na koncu teh splošnih pogojev.

 

Mobilna aplikacija Urbana

Mobilna aplikacija Urbana je aplikacija, ki je nastala v sodelovanju Mestne občine Ljubljana in Javnega Holdinga Ljubljana, z namenom uporabnikom ponuditi dostop do izbranih storitev in informacij znotraj Mestne občine Ljubljana.  Ponudniki storitev so JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o. (v nadaljevanju: LPP d.o.o.), Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o. (v nadaljevanju: LPT d.o.o), Turizem Ljubljana, EUROPLAKAT d.o.o. (v nadaljevanju: storitev Bicikelj), Mestna knjižnica Ljubljana (v nadaljevanju MKL) in drugi ponudniki na področju kulinarike, nakupovanja, sprostitve, zabave itd.

Mobilno aplikacijo Urbana lahko uporabniki namestijo na mobilne telefone z operacijskim sistemom Android 6.0 ali novejšim, ali z operacijskim sistemom iOS 13.0 ali novejšim. Za uporabo plačila prevoza na avtobusih, odpiranje zapornice na parkiriščih Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, pri uporabi turistične kartice itd. mora biti vklopljen Bluetooth.

 

Storitve, ki jih znotraj mobilne aplikacije ponuja LPP d.o.o

 • Plačilo prevoza na avtobusih, polnitev dobroimetja, nakup terminskih vozovnic
 • Informacije o odhodih avtobusov iz postajališč
 • Informacije o obvozih in drugih aktualnih informacijah
 • Načrtovanje potovanja
 • Zgodovina transakcij

 

Storitve, ki jih znotraj mobilne aplikacije ponuja  LPT d.o.o.

 • Storitev parkiranja Upark
 • Storitev parkiranja P+R
 • Storitev parkiranja na zaprtih parkiriščih
 • Zgodovina transakcij

 

Storitve, ki jih znotraj mobilne aplikacije ponuja  Turizem Ljubljana

 • Nakup turističnih kartic
 • Uporaba turističnih kartic (en uporabnik lahko kupi na svojo mobilno Urbano več kartic in jih znotraj aplikacije uporablja)
 • Druge turistične informacije

 

Storitev Biciklja

 • Informacije o številu in lokacijah koles za izposojo

 

Storitev MKL

Uporaba aplikacije v Mestni knjižnici Ljubljana

 

Dodatne funkcionalnosti znotraj aplikacije

 • Virtualizacija in devirtualizacija imenskih kartic Urbana (prenos fizične kartice  v mobilno in prenos nazaj na fizično kartico). Pri prenosu fizične kartice na mobilno se vse pravice in  sredstva prenesejo na mobilno aplikacijo, fizična kartica pa postane neaktivna. Z devirtualizacijo mobilne kartice se vse pravice in sredstva prenesejo nazaj na fizično kartico. Pri tem se fizična kartica znova aktivira v roku 24  ur.
 • Shranjevanje plačilnih kartic Mastercard in Visa
 • Polnitev dobroimetja Urbana s plačilnimi karticami in storitvijo Valú
 • Samodejna polnitev dobroimetja (v primeru plačila s plačilnimi karticami)

 

Seznam LPP produktov za prodajo

 • Polnitev dobroimetja (polnitev je možna do vrednosti največ 50,00 eur)
 • Mesečna vozovnica za osnovnošolce
 • Letna splošna vozovnica (za območja 1, 2, 3)
 • Mesečna splošna vozovnica (za območja 1, 2, 3)

Opomba: Nakup dijaških in študentskih IJPP vozovnic ter vozovnic za brezposelne ni možen.

Nakup mesečnih vozovnic za tekoči mesec je možen do vključno 20. dne v mesecu. Po tem datumu lahko mesečno vozovnico za tekoči mesec kupite na Potniškem centru LPP na Slovenski c. 56 v Ljubljani,  na  Avtobusni postaji na Trgu Osvobodilne fronte 4 v Ljubljani in na prodajnem mestu Pav na Cankarjevem trgu 4 na Vrhniki.

 

Pogoj za nakup terminskih vozovnic (mesečna, letna) je, da ima uporabnik/kupec v mobilni aplikaciji dodano terminsko vozovnico z ustreznim statusom (splošna, osnovnošolec) in jih uporabnik lahko doda v mobilno aplikacijo na dva načina:

 1. znotraj aplikacije izbere možnost Prenesite kartico v aplikacijo in sledi postopku. S prenosom fizične kartice Urbana v mobilno aplikacijo začasno preneha delovati fizična kartica Urbana;
 2. uporabniki, ki še nimajo fizične imenske kartice Urbana, se morajo oglasiti v potniškem centru LPP na Slovenski cesti 56 v Ljubljani, kjer se za njih izdela mobilna imenska kartica Urbana z določeno pravico, ki se avtomatično prenese v mobilno aplikacijo uporabnika.

Opomba: V mobilno aplikacijo Urbana ni možno dodati IJPP vozovnic (dijaške in študentske IJPP vozovnice, brezplačne IJPP vozovnice za upokojence za mestni in medkrajevni potniški promet in drugih IJPP vozovnic).

 

Delovanje mobilne aplikacije Urbana ob menjavi telefon

Uporabniku aplikacija po vpisu e-naslova ponudi možnost prenosa sredstev iz stare mobilne Urbane. E-naslov mora biti enak kot je bil na prejšnjem telefonu, v nasprotnem primeru je  potrebno poslati zahtevo za prenos sredstev na e-naslov  urbana@lpp.si.

 

Varovanje osebnih podatkov

Ponudnik se obvezuje, da bodo osebni podatki, pridobljeni v mobilni aplikaciji Urbana, v celoti ostali hranjeni, varovani in obdelovani izključno s strani ponudnika (LPP d.o.o.) oziroma ponudnikovega pogodbenega tehnološkega izvajalca. Z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki bo ponudnik oziroma ponudnikov pogodbeni tehnološki izvajalec ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Več o obdelavi osebnih podatkov je zapisano v politiki zasebnosti.

Osebni podatki uporabnikov/kupcev so ustrezno zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem s strani tretjih oseb. Osebni podatki, ki so pridobljeni za namen izvedbe nakupa znotraj mobilne aplikacije, se uporabljajo izključno za potrebe izvedbe nakupa oziroma naročila.

V primeru neuporabe mobilne Urbane bo po 7 letih od zadnje uporabe stekel postopek za izbris podatkov (postopek izbrisa traja do 90 dni).

LPP lahko za potrebe izvajanja storitev, v primerih in obsegu, ki je potreben za prenos (osebnih) podatkov, le-te posreduje tudi drugim uporabnikom (npr. uradni organi, ki imajo podlago za zahtevek v zakonu).

LPP ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli nepooblaščeno rabo uporabnikove pametne mobilne naprave.

 

Podatki potrebni za registracijo uporabnika/kupca

Obvezni podatki:

 • ime in priimek ter datum rojstva (samo v primeru uporabe imenske terminske vozovnice). Za uporabo imenske terminske vozovnice mora uporabnik predhodno v potniškem centru LPP pridobiti pravico do uporabe navedene vozovnice in dokazati svojo istovetnost z osebnim dokumentom.
 • naslov elektronske pošte

Ob registraciji je obvezno strinjanje s splošnimi pogoji za uporabo mobilne aplikacije, kar uporabnik/kupec potrdi z oznako v potrditvenem polju »Pravila in pogoji«.

 

Izbris uporabniškega računa (registracije) in sprememba e-naslova.

Prošnjo za izbris uporabniškega računa ali spremembo e-naslova uporabnik sporoči na elektronski naslov urbana@lpp.si. Zahtevek za izbris računa ali za spremembo e-naslova mora biti poslan z elektronskega naslova, s katerega je bila izvedena registracija oziroma prijava.  V roku 15 (petnajstih) dni od prejema zahteve bodo izbrisani uporabnikovi  osebni podatki oziroma spremenjen e-naslov, o čemer bo uporabnik obveščen po e-pošti.

 

Cene

 • Vse cene produktov, ki jih LPP ponuja znotraj mobilne aplikacije Urbana, so objavljene na spletni strani LPP d.o.o. in v mobilni aplikaciji Urbana ob izbiri produkta.
 • Vse cene so v evrih in vključujejo DDV. Davek na dodano vrednost pri nakupu mesečnih  in letnih vozovnic znaša 9,5 odstotka, za storitve polnitve dobroimetja se DDV ne obračunava (DDV se obračuna šele, ko je storitev opravljena, in sicer v primeru nakupa/plačila vozovnice na avtobusu, v primeru plačila storitve pakiranja …).

 

Načini plačila

 

S plačilnimi karticami:

 • MasterCard,
 • Visa                                                            

Nakup s plačilnimi karticami je v mobilni aplikaciji Urbana varen. Izvedba plačila znotraj mobilne aplikacije Urbana je opremljena z naprednim sistemom MasterCard SecureCode in Verified by Visa. LPP d.o.o. je del 3D Secure programa (mednarodni varnostni standard za preverjanje istovetnosti imetnikov kartic pri plačevanju prek spleta) in je tako v okviru pravil kartičnih sistemov zaščiten z vidika zlorab.

Zahtevek za bremenitev kartice bo poslan banki, ko bo sprožen postopek za nakup  produktov. Plačilna kartica kupca se obremeni takoj po potrditvi nakupa. Valuta plačila je predmet dogovora med kupcem in banko.

 

S storitvijo Valú

Uporaba Valú Monete kot načina plačila se omogoča uporabnikom Telekoma Slovenije, A1 in BOB. Prenos dobroimetja na app Urbano je možen tudi preko app Valú (Valú denarnica). Uporaba storitve Valú se obračuna v skladu s cenikom mobilnega operaterja, ki omogoča navedeno storitev.

 

Dodatne informacije

 • Ponudnik (LPP d.o.o.) si pridržuje pravico do zavrnitve nakupa v primeru, če uporabnik/kupec do določene vozovnice ni upravičen, če je mobilna Urbana, katero želi polniti, preklicana ali trajno neaktivna ali blokirana.
 • Polnjenje mobilne Urbane z dobroimetjem in/ali terminsko vozovnico lahko uporabnik/kupec opravi in plača preko mobilne aplikacije Urbana, če je le ta delujoča.
 • Pred zaključkom nakupa terminske vozovnice ali nakupa dobroimetja, uporabnik/kupec s klikom na gumb "Potrdi nakup" soglaša, da gre za naročilo z obveznostjo plačila ter potrjuje, da se je pred nakupom seznanil z vsebino splošnih pogojev za uporabo mobilne aplikacije in s cenikom produktov ter z njimi soglaša in jih sprejema.
 • Po prejemu kupnine bo nakup zaključen, potrdilo o nakupu pa  vidno v meniju zgodovina.  

 

Uporabniki lahko v mobilni aplikaciji Urbana oddajo nakup vse dni v tednu, 24 ur na dan.

 

Preklic nakupa

Nakup preko mobilne aplikacije lahko uporabnik/kupec  brez dodatnih stroškov prekliče do potrditve plačila.

 

Vračilo dobroimetja

Storno oziroma vračilo dobroimetja iz mobilne aplikacije Urbana je  možno samo  v gotovini v Potniškem centru LPP na Slovenski cesti 56 v Ljubljani, in sicer v roku petih let (splošni zastaralni rok) od zadnje uporabe mobilne aplikacije v sistemu Urbana.

 

Shranjevanje naročila oziroma pogodbe

Prodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika (LPP d.o.o.) in uporabniku/kupcu dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu.  Ponudnik (LPP d.o.o) uporabniku/kupcu predlaga, da si potrdilo o sklenjeni pogodbi (naročilu) ali izvod sklenjene pogodbe (naročila) natisne ali shrani na lasten trajni nosilec podatkov, saj ponudnik (LPP d.o.o.) zaradi morebitnih tehničnih omejitev ali sistemskih napak, kot tudi zaradi zakonskih določil glede hrambe podatkov, tovrstnih dokumentov ne more hraniti neomejen čas.

Pri plačilu s plačilnimi karticami se nobeni podatki ne zapisujejo na strežniku ponudnika (LPP d.o.o.). Podatki bodo dostopni samo banki, njenemu procesnemu centru in uporabniku/kupcu, razen v primeru, če bi prisilni predpisi določali drugače.

 

Odstop od pogodbe in uveljavljanje reklamacije

Uporabnik/kupec soglaša, da ob nakupu produktov (mesečne vozovnice) izgubi pravico do odstopa od pogodbe. Ko je produkt kupljen, stornacija ali prenos produktov v naslednji mesec ali vračilo kupnine ni možno.

Vračilo kupnine za letne vozovnice se lahko opravi v potniškem centru LPP-ja. Pred tem je potreben prenos letne vozovnice iz mobilne aplikacije na fizično kartico Urbana.  Vračilo celotne kupnine je možno v primeru, če letna vozovnica še ni bila uporabljena.  V primeru uporabe letne vozovnice na vozilu, se izvede vračilo sorazmernega deleža za neizkoriščen prevoz, ki je zmanjšan za stroške vračila letne vozovnice po zadnjem veljavnem Ceniku vozovnic v mestnem in integriranem potniškem prometu.

Morebitne težave pri uporabi že plačanih produktov v vozilih prevoznika ali drugi terminalski infrastrukturi sistema Urbana kupec pisno sporoči na e-naslov urbana@lpp.si.

 

Reševanje sporov

Pogodbeni stranki si bosta prizadevali vsa morebitna nesoglasja reševati sporazumno in na miren način. V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje medsebojnih sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Alternativno reševanje sporov predpisuje Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS), ki ga pogodbeni stranki rešujeta s posredovanjem izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (izvajalec IRPS). Uporabnik/kupec se prostovoljno odloči, ali bo vložil pobudo za začetek postopka pri izvajalcu IRPS, ponudnik (LPP d.o.o.) pa se prostovoljno odloči, ali bo sodeloval v postopku.

 

Varnost

Ponudnik (LPP d.o.o.) zagotavlja, da je vsak nakup preko mobilne aplikacije Urbana varen. Vsi zaupni podatki, ki se prenašajo preko spleta (osebni podatki, podatki o nakupih in številke plačilnih kartic), so ustrezno kodirani, zato jih tretje osebe ne morejo prebrati.

Mobilna aplikacija Urbana za maksimalno varnost prenosa uporablja mehanizme, ki jih uporabljajo banke, finančne ustanove in najboljše spletne trgovine.

Vsa komunikacija med spletnim brskalnikom in spletno stranjo poteka preko HTTPS protokola, kar pomeni, da so vsi podatki ustrezno šifrirani – podpisani s certifikatom spletne strani.

Avtorizacije in transakcije s plačilnimi karticami se izvajajo preko avtorizacijskega centra banke, s katero ima ponudnik (LPP d.o.o.) pogodbo za plačila s plačilnimi karticami. Avtorizacije kartic se vršijo v realnem času s takojšnjim preverjanjem podatkov v bančnem sistemu.

 

Pomoč uporabnikom/kupcem

Informacije o nakupih, reklamacijah v zvezi nakupi v mobilni aplikaciji Urbana in pomoč pri nakupu so na:

•        e-naslov: urbana@lpp.si,

•        telefon: 080 6077.

 

Identifikacija ponudnika mobilne aplikacije Urbana

Podjetje: JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o.

Skrajšani naziv podjetja: LPP d.o.o.

Sedež: Celovška cesta 160, Ljubljana

Telefon:

+386 1 582 25 82 (klicni center)

+386 1 582 24 60 (centrala)

+386 1 582 25 01 (tajništvo)

 

E-pošta: mail@lpp.si

Spletna stran

Številka vpisa v sodni register: 1/09817/00

Matična številka: 5222966000

ID za DDV: SI66742790

Transakcijski računi:

SI56 0310 0100 5605 502 pri SKB banki d.d.

SI56 0292 4025 3993 039 pri NLB d.d.

SI56 0400 1004 9472 608 pri Novi KBM d.d.

Šifra dejavnosti: 49.310

Osnovni kapital: 18.155.600,00 EUR

 

Končne določbe

Splošni pogoji za uporabo mobilne aplikacije se objavijo in so dostopni na spletni strani

Cenik produktov je dostopen na spletni strani LPP d.o.o. na in v mobilni aplikaciji Urbana ob izbiri produkta.

Ponudnik (LPP d.o.o.) uporabniku/kupcu predlaga, da si pred ali najkasneje ob nakupu v mobilni aplikaciji Urbana te pogoje natisne ali shrani na primeren lasten trajni nosilec podatkov.

Splošni pogoji za uporabo mobilne aplikacije Urbana začnejo veljati naslednji dan po njihovi objavi, to je z dnem 29. 11. 2023. LPP si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti te splošne pogoje, pri čemer uporabnike o nameravanih spremembah teh splošnih pogojev in njegovih sestavnih delov obvešča v mobilni aplikaciji Urbana in na spletnem mestu. S tem je obveznost obvestila o spremembi izpolnjena.

 

                                                                    

Splošni prevozni pogoji – mestni potniški promet in integrirane linije z veljavnostjo od 1. 7. 2024

Na podlagi 120. člena Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS. št. 97/07 - UPB1, 64/16 - odl. US in 20/18 ) in 21. člena Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov (Ur. l. RS, št. 55/09, 106/11, 1/13, 9/14, 50/16, 115/21, 184/21 in 128/22) (v nadaljevanju: Odlok) ter v skladu z določili Zakona o prevozih v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 6/16 - uradno prečiščeno besedilo, 67/19, 94/21, 105/22 - ZZNŠPP, 18/23 - ZDU-1O in 54/22 - ZUJPP) ter  Zakona o prevoznih pogodbah v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 126/03, 102/07, 49/11 - ZPPCP-2C in 18/23 - ZDU-1O) JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o., Celovška cesta 160, Ljubljana (v nadaljevanju: prevoznik) objavlja SPLOŠNE PREVOZNE POGOJE za prevoz potnikov in prtljage v mestnem linijskem prevozu potnikov, ki ga izvaja prevoznik

 

1 SPLOŠNE DOLOČBE

 

 1. člen

Splošni prevozni pogoji urejajo medsebojno – pogodbeno razmerje med prevoznikom in potnikom, nastalo z nakupom oziroma pridobitvijo vozovnice, pod pogoji in na način, ki ga določajo ti splošni prevozni pogoji, in sicer:

 • za mestni linijski prevoz potnikov, prevoz na klic in na integriranih linijah medkrajevnega potniškega prometa, pri prevozu znotraj skupine postajališč v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: mestni promet)
 • ter na integriranih linijah medkrajevnega potniškega prometa, ki povezujejo prevoze znotraj skupine postajališč v Mestni občini Ljubljana s prevozi znotraj skupine postajališč v sosednjih in ostalih zalednih občinah, iz katerih prebivalstvo dnevno gravitira v Mestno občino Ljubljana (v nadaljevanju: integrirane linije).

Nadalje ti splošni prevozni pogoji urejajo vrsto vozovnic in pogoje za njihov nakup ali pridobitev, ceno prevoza potnika in potnikove prtljage, ter druga vprašanja v zvezi s pogodbenim razmerjem med prevoznikom in potnikom pri prevozu v mestnem prometu in na integriranih linijah, ki ga izvaja prevoznik.

Prevoznik opravlja prevoz na klic z vozili po vnaprej določenem voznem redu, za katerega velja režim »prevoz na klic«, in po prilagodljivem voznem redu, kjer se čas in relacija vožnje oblikujeta glede na prevozno potrebo potnika skladno s 57b. členom Zakona o prevozih v cestnem prometu.

Obratovalni čas prevozov  na klic je objavljen na voznem redu linije in se izvede po predhodni najavi potrebe za prevoz. V primeru prevoza na klic je obveznost uporabnika – potnika, da svojo prevozno potrebo za prevoz na klic predhodno najavi izvajalcu vsaj dve uri pred prevozom in storitev prevoza na klic plača z vozovnico vozniku v vozilu.

Vozila, s katerimi prevoznik izvaja prevoz potnikov v mestnem prometu in na integriranih linijah, so varovana območja v smislu Zakona o zasebnem varovanju – ZZasV-1 (Ur. ls. št. 17/2011) in so kot varovana območja označena z ustreznimi nalepkami pri vstopnih vratih v vozila.

Določila teh Splošnih prevoznih pogojev, ki določajo obveznosti uporabnikov prevoza – potnikov določajo red na varovanih območjih.

 

 1. člen

Ti splošni prevozni pogoji predstavljajo pogodbo v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji. Vsak potnik s trenutkom nakupa oziroma pridobitve vozovnice pod pogoji in na način, določen s temi splošnimi prevoznimi pogoji, s temi splošnimi prevoznimi pogoji soglaša in ga tudi zavezujejo.

 

 1. člen

Splošni prevozni pogoji in njihove spremembe oziroma dopolnitve morajo biti pred začetkom njihove veljavnosti objavljeni na spletnih straneh prevoznika.

 

 1. člen

Cene posameznih vrst vozovnic in cene za prevoz potnikove prtljage, koles ter potnikovih živih živali, ki se lahko po določilih teh splošnih prevoznih pogojev skupaj s potnikom prevažajo v vozilih mestnega prometa in na integriranih linijah, določa veljavni cenik prevoznika.

Prevoz osebne prtljage, otroških vozičkov in živali je brezplačen pod pogoji, določenimi v  41. in 42. členu teh splošnih prevoznih pogojev.

 

 1. člen

Za pravice in dolžnosti prevoznika in potnika, ki niso izrecno urejene s temi splošnimi prevoznimi pogoji, z zakonom ali s tarifo oziroma veljavnim cenikom prevoznika se uporabljajo poslovni običaji o prevozu v cestnem prometu.

 

2 PREVOZ POTNIKOV

 

2.1 VOZOVNICA

 

 1. člen

Nakup oziroma pridobitev vozovnice pod pogoji in na način, ki ga določajo ti splošni prevozni pogoji pomeni sklenitev medsebojnega – pogodbenega razmerja med prevoznikom in potnikom, na podlagi katerega potnik pridobi pri prevozniku pravico do prevoza, kakor tudi pravico do prevoza njegove prtljage, ter potnikovih živih živali in sicer po objavljenem voznem redu, po linijah mestnega prometa in na integriranih linijah, ter pod pogoji, ki jih določajo ti splošni prevozni pogoji.

 

 1. člen

Vozovnica se glasi na prinesitelja ali na ime. Če se vozovnica glasi na ime, je ni dovoljeno prenesti na drugega brez soglasja prevoznika.

 

 1. člen

Ne glede na pridobitev pravice do prevoza pri prevozniku, potnik ne sme vstopiti v vozilo prevoznika oziroma ga mora na zahtevo kontrolorja prevoznika ali inšpektorja Inšpektorata Mestne uprave Mestne občine Ljubljana zapustiti, če:

 • kaže vidne znake, da je pod vplivom alkohola, mamil ali drugih psiho-aktivnih snovi,
 • je obleka ali prtljaga potnika tako umazana, da lahko povzroči škodo drugim potnikom ali zamaže notranjost vozila,
 • je mlajši od 6 let in nima spremstva osebe, določene z Odlokom, razen, če gre za osebo, ki se na avtobus zateče v smislu Varne točke,
 • s svojim obnašanjem ogroža javni red in mir,
 • ima pri sebi prtljago, ki je v skladu z 41. členom teh splošnih prevoznih pogojev ne sme prevažati,
 • noče validirati vozovnice, je nima ali je ne izroči v kontrolo,

 

Voznik mora zavrniti prevoz potniku, če potnik ustreza opisom iz alinej od prve do pete iz prvega odstavka tega člena.

Voznik in kontrolor prevoznika (izvajalca) v skladu z Odlokom izvajata kontrolo plačila ob vstopu v vozilo oziroma veljavnost vozovnic med vožnjo.

Brez nakupa oziroma pridobitve vozovnice, pod pogoji in na način, določen v teh splošnih prevoznih pogojih, se pravica do prevoza ne pridobi.

Če opozorjeni potnik v primerih iz 1., 2., 3., 4. in 6. alineje prvega odstavka tega člena ne zapusti vozila, voznik zaprosi za pomoč dežurnega prometnika ali kontrolorja pri prevozniku in nadaljuje vožnjo. V primerih iz 5 alineje prvega odstavka tega člena voznik vožnje ne nadaljuje, temveč mora z vozilom počakati na prihod policije.

V primerih iz prvega odstavka tega člena potnik ni upravičen do povrnitve voznine.

 

 1. člen

V mestnem prometu in na integriranih linijah je uveden elektronski plačilni sistem za plačevanje prevoza.

 

Elektronski nosilec vozovnice (v nadaljevanju: kartica Urbana) je lahko:

 • elektronska kartica Urbana rumene barve,
 • mobilna aplikacija Urbana,
 • elektronska kartica Urbana zelene barve.
 • elektronska kartica Urbana roza barve (turistična kartica Urbana).

 

Elektronski nosilec vozovnice (v nadaljevanju: kartica IJPP) je lahko:

 • elektronska kartica IJPP modre barve,
 • elektronska kartica IJPP rdeče barve.

 

Elektronski nosilec vozovnice (v nadaljevanju: plačilna kartica) je lahko:

 • plačilna kartica Visa,
 • plačilna kartica Mastercard.

 

Kartica Urbana rumene barve je:

 •  nosilec prenosljivih vozovnic (vrednostna vozovnica, prenosna mesečna vozovnica, prenosna letna vozovnica), kadar na njej nista izpisana ime in priimek imetnika ali
 •  nosilec neprenosljivih vozovnic, kadar sta na njej izpisana ime in priimek imetnika.

 

Kartica Urbana rumene barve se lahko uporabi tudi kot članska izkaznica Mestne knjižnice Ljubljana z zapisom imena in priimka člana Mestne knjižnice Ljubljana na kartico na način, kot to določajo ti splošni pogoji. Z zapisom imena in priimka člana Mestne knjižnice Ljubljana, kartica Urbana rumene barve ostane prenosljiva, in se pri kontroli vozovnic ne zahteva osebnega dokumenta imetnika, vendar to velja le v primeru, da na tej kartici ni naložena terminska vozovnica, ki se skladno s temi splošnimi prevoznimi pogoji glasi na imetnika.

Mobilna aplikacija Urbana vsebuje virtualno prenosljivo kartico Urbana, ki je nosilec vrednostnih in terminskih (splošni in osnovnošolski status) vozovnic.

Kartica Urbana zelene barve je imenska in je nosilec neprenosljivih vozovnic. Kartica Urbana zelene barve ni prenosljiva na drugo osebo.

Kartica Urbana zelene barve iz prejšnjega odstavka se lahko uporabi tudi kot članska izkaznica Mestne knjižnice Ljubljana.

Kartica Urbana zelene barve je lahko na podlagi sklepa prevoznika tudi prenosljiva v izjemnih primerih, vendar na kartici ne smeta biti izpisana ime in priimek ter ne sme imeti zapisane pravice za terminsko vozovnico oziroma statusa terminske vozovnice.

Za kartice Urbana zelene barve, izdane na podlagi določb prejšnjega odstavka tega člena, se smiselno uporabljajo določbe teh splošnih prevoznih pogojev, ki veljajo za kartice Urbana rumene barve.

Uporabo kartice IJPP in vrste vozovnic na teh karticah določata točki 2.1.4.5.2 in 2.1.6 v teh splošnih prevoznih pogojih.

 

2.1.1 Obdelava osebnih podatkov, ki jih prevoznik potrebuje za namen izdaje terminske kartice Urbana ali IJPP

 

 1. člen

Z nakupom oziroma pridobitvijo terminske kartice Urbana imetnik sklene s prevoznikom v skladu s 1. in 6. členom teh splošnih prevoznih pogojev pogodbeno razmerje za pridobitev pravice do prevoza v mestnem prometu. Za izdajo terminskih kartic Urbana prevoznik potrebuje osebne podatke kupcev oziroma upravičencev do teh kartic, navedene v 11. in 13. členu teh splošnih prevoznih pogojev ki jih lahko na podlagi sklenjenega pogodbenega razmerja, v skladu z drugim odstavkom 10. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1) obdeluje izključno za namen izdaje terminske kartice Urbana.

Imetnikovi osebni podatki bodo na podlagi imetnikove pisne privolitve  obdelovani za čas uporabe kartice Urbana.

V primeru neuporabe kartice Urbana bo po 7 letih  od zadnje uporabe stekel postopek za izbris podatkov (postopek izbrisa traja do 90 dni).

 

 1. člen

Pred izdajo terminske kartice Urbana mora kupec oziroma upravičenec do terminske kartice Urbana prevozniku predložiti svoje osebne podatke glede na vrsto terminske kartice Urbana, in sicer mora za  pridobitev mesečne splošne, mesečne splošne s popustom za brezposelne, mesečne prenosne, letne prenosne, letne splošne, službene  in brezplačne terminske kartice Urbana predložiti  prevozniku sledeče osebne podatke:

 • priimek in ime (naziv podjetja);
 • datum rojstva;
 • naslov stalnega ali začasnega prebivališča (občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom in podatki o pošti).

Za pridobitev šolske terminske kartice Urbana ali IJPP mora kupec oziroma upravičenec do šolske terminske kartice (velja za dijake in študente)  predložiti prevozniku vlogo, ki vsebuje podatke o vlagatelju, podatke o statusu vlagatelja ter podatke o območju prevoza (območja 1, 2, 3).

 

 1. člen

Za pridobitev šolske terminske kartice Urbana mora kupec oziroma upravičenec do šolske terminske kartice  (velja za učence osnovnih šol)  predložiti prevozniku sledeče osebne podatke:

 • priimek in ime;
 • datum rojstva;
 • naslov stalnega ali začasnega prebivališča (občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom in podatki o pošti);
 • šolsko leto;
 • razred;
 • šola (naziv).

 

 1. člen

Za pridobitev brezplačne vozovnice za upokojenca, osebo starejšo od 65 let, imetnika evropske kartice ugodnosti za invalide in vojnega veterana (za vse je pogoj, da niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirne dejavnosti)mora upravičenec predložiti prevozniku izpolnjeno vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice za brezplačen prevoz in osebni dokument. Zahtevani podatki na vlogi so:

 • priimek in ime,
 • naslov stalnega ali začasnega bivališča,
 • EMŠO,
 • telefonska številka in e-naslov (podatek ni obvezen) ter
 • številka evropske kartice ugodnosti za invalide ali
 • številka izkaznice vojnega veterana.

 

V evidenci subvencij prevoza se podatki iz prvega odstavka tega člena hranijo še dve (2) leti po vpisu v evidenco, potem se anonimizirajo.

 

 1. člen

Za pridobitev brezplačne vozovnice za begunce mora upravičenec prevozniku predložiti ustrezna dokazila (samo na vpogled), in sicer v skladu s Sklepom ali Spremembo sklepa o uvedbi brezplačnih vozovnic za begunce, ki ga izda ministrstvo pristojno za javni potniški promet.

 

2.1.2 Posredovanje osebnih podatkov ministrstvu, pristojnemu za promet

 

 1. člen

V skladu z Zakonom o prevozih v cestnem prometu vodi ministrstvo, pristojno za promet, za namene uveljavljanja pravic dijaka in/ali študenta do subvencioniranega prevoza in pravic prevoznika – izvajalca subvencioniranega prevoza, evidenco subvencij prevoza, kjer se vodijo naslednji podatki upravičenca do subvencioniranega prevoza:

 • ime in priimek;
 • EMŠO;
 • EMŠO zakonitega zastopnika;
 • status dijaka oziroma študenta v obdobju koriščenja subvencije prevoza;
 • stalno ali začasno prebivališče (občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom in podatki o pošti);
 • ime, naslov in matična številka vzgojno izobraževalnega zavoda oziroma visokošolskega zavoda;
 • območje prevoza (1, 2, 3);
 • naziv in naslov organizacije, kjer se izvaja praktično izobraževanje;
 • izvajalec za katerega velja mesečna vozovnica (naziv izvajalca, davčna številka, matična številka, šifra in sedež izvajalca);
 • številka izdane vozovnice;
 • mesec in leto veljavnosti mesečne vozovnice;
 • cena vozovnice, ki jo plača upravičenec;
 • višina subvencije, do katere je upravičen prevoznik.

 

Podatki bodo obdelovani iz Centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja  ter evidenčnega in informacijskega sistema visokega šolstva v Republiki Sloveniji.

Vlogo upravičenca do subvencije za prevoz prejme prevoznik in jo vnese v evidenco subvencij prevoza iz prejšnjega odstavka. Na podlagi odločitve ministrstva, pristojnega za promet o upravičenosti do subvencije za prevoz, izda prevoznik subvencionirano mesečno šolsko vozovnico na terminski kartici Urbana ali IJPP.

Upravičenec elektronsko vlogo (e-vlogo) lahko vnese  na portalu e-Uprave.  Če upravičenec kartice Urbana ali IJPP nima oziroma je bila izgubljena, se mora v tem primeru z osebnim dokumentom oglasiti v potniškem centru LPP-ja, da mu izdamo novo kartico Urbana ali IJPP.

V evidenci subvencij prevoza se podatki iz prvega odstavka tega člena hranijo še dve (2) leti po vpisu v evidenco, potem se anonimizirajo.

 

2.1.3Nakup kartice Urbana, pridobitev mobilne aplikacije Urbana,  polnjenje kartice in način plačila voznine

 

2.1.3.1 Nakup kartice Urbana

 

16. člen

Nakup kartice Urbana rumene barve (prenosljiva) je možen na prodajnem mestu prevoznika (Potniška blagajna na Slovenski cesti 56, Ljubljana), na urbanomatih ter na prodajnih mestih, ki so označena z znakom „Urbana“.

Nakup kartice Urbana rumene barve kot članske izkaznice Mestne knjižnice Ljubljana je možen v enotah Mestne knjižnice Ljubljana, kjer nanjo zapišejo ime in priimek uporabnika le-te (člana Mestne knjižnice Ljubljana) ter številko članske izkaznice.

Zapis imena in priimka ter številke članske izkaznice na prenosljivo kartico Urbana rumene barve, ki jo uporabnik že ima, se opravi v enotah Mestne knjižnice Ljubljana.

Nakup kartice Urbana zelene barve (imenska in neprenosljiva) je možen na prodajnem mestu prevoznika (Potniški center na Slovenski cesti 56, Ljubljana), na Avtobusni postaji Ljubljana in Pav d.o.o. (Vrhnika) ob predložitvi osebnega dokumenta s sliko in predložitvi drugih dokumentov, glede na vrsto terminske vozovnice, ki jo bo kupec uporabljal na kartici Urbana zelene barve.

Zapis številke članske izkaznice na kartico Urbana zelene barve, ki jo uporabnik že ima, se opravi v enotah Mestne knjižnice Ljubljana. S tem postane ta kartica hkrati članska izkaznica Mestne knjižnice Ljubljana.

Prodajna mesta iz prvega odstavka tega člena so označena z znakom „Urbana“ ter objavljena na spletnih straneh prevoznika.

Urbanomati ne vračajo razlike med vloženo gotovino in vrednostjo kupljene kartice Urbana ali vozovnice. Urbanomati so opremljeni s sistemom za sprejemanje plačevanj s plačilnimi in kreditnimi karticami ter preko sistema VALÚ Moneta.

 

2.1.3.2 Pridobitev,  uporaba in polnjenje  mobilne aplikacije Urbana

 

 1. člen

Mobilno aplikacijo Urbana  se preko Google Play namesti na pametne telefone z operacijskim sistemom Android od verzije 6.0 naprej ali preko App Store na telefone z operacijskim sistemom iOS od verzije 13.0 naprej. Prenos dobroimetja  na novo aplikacijo Urbana je avtomatsko izveden, če za novi Urbana račun  uporabljate enak elektronski naslov kot za stari Urbana račun. V primeru težav s prenosom se je potrebno obrniti  na e-naslov urbana@lpp.si.

Nova aplikacija  Urbana deluje preko bluetooth tehnologije, ki mora biti vklopljena, in sicer pri validaciji vozovnic na avtobusih, pri plačilu parkirnine na parkomatih, pri odpiranju zapornic na zaprtih parkiriščih, itd.

Polnjenje mobilne Urbane je možno znotraj aplikacije s plačilnimi karticami Visa in Mastercard  ali Valújem. Aplikacija Urbana omogoča  nakup terminskih splošnih in osnovnošolskih vozovnic. Pri polnitvi dobroimetja in terminskih vozovnic na fizičnih prodajnih mestih je potrebno imeti vklopljen bluetooth. 

Po opravljenem plačilu prevoza na avtobusu, kar se potrdi s klikom na polje »uporabite Urbano«, aplikacija prikaže sporočilo, da je validacija uspešna. Na  validatorju na avtobusu ni informacije o uspešni validaciji (zelena kljukica), temveč samo znotraj aplikacije Urbana na telefonu.

Storno oziroma vračilo dobroimetja iz aplikacije Urbana je  možno samo  v gotovini, in sicer v Potniškem centru LPP na Slovenski cesti 56 v Ljubljani.

Več informacij o uporabi aplikacije  in polnjenju sredstev  je dostopno na e-naslovu:  https://www.lpp.si/enotna-mestna-kartica-urbana/mobilna-aplikacija-urbana.

 

2.1.3.3 Polnjenje kartice Urbana
 

18. člen
 

Polnjenje kartice Urbana (rumene ali zelene barve oziroma mobilne aplikacije Urbana) pomeni elektronski zapis podatkov, ki so navedeni v nadaljevanju teh splošnih prevoznih pogojev, z ustrezno elektronsko opremo.

 

Za prevoz v mestnem prometu mora uporabnik prevoza kartico Urbana napolniti z naslednjimi produkti:

 • dobroimetjem, naloženim na kartici Urbana, ki ga lahko uporabi za pridobitev vrednostne vozovnice za eno potovanje, z možnostjo prestopanja v roku 90 (devetdesetih) minut brez doplačila,
 • vozovnico za eno potovanje, naloženo na kartici Urbana rumene ali zelene barve, z možnostjo prestopanja v roku 90 (devetdesetih minut) brez doplačila,
 • terminsko vozovnico, naloženo na kartici Urbana rumene barve (prenosljiva ali neprenosljiva terminska vozovnica) ali zelene barve (neprenosljiva terminska vozovnica), 
 • terminsko vozovnico (splošna in osnovnošolska), naloženo na mobilno aplikacijo Urbana.

 

Polnjenje kartice Urbana, z dobroimetjem in/ali terminsko vozovnico lahko uporabnik naroči in plača tudi preko spletne prodaje (spletni nakup), če je le ta delujoča. Plačilo lahko opravi s plačilno kartico (seznam plačilnih kartic je objavljen v spletni aplikaciji), preko PayPal-a ali z VALÚ Moneto. Postopek izvedbe spletnega nakupa in registracije uporabnika je opisan na spletni strani www.lpp.si

Pred zaključkom nakupa terminske vozovnice ali nakupa dobroimetja preko spletne prodaje, uporabnik/kupec s klikom na gumb "Potrdi nakup" soglaša, da gre za naročilo z obveznostjo plačila ter potrjuje, da se je pred nakupom seznanil z vsebino splošnih pogojev spletne prodaje, teh splošnih prevoznih pogojev in s cenikom produktov ter z njimi soglaša in jih sprejema.

Uporabnik/kupec soglaša, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ob prevzemu kupljenih produktov v vozilih prevoznika ali na terminalski infrastrukturi sistema IJPP (integrirani javni potniški promet).

Spletni nakup terminskih vozovnic se prenese na kartico Urbana ali kartico IJPP po preteku najmanj 30 minut po zaključku spletnega nakupa, in sicer preko validatorjev v vozilih prevoznika ali  terminalske infrastrukture sistema IJPP ter  na blagajni v Potniškem centru LPP in na Avtobusni postaji Ljubljana.

Spletni nakup dobroimetja se prenese na kartico Urbana po preteku najmanj 30 minut po zaključku spletnega nakupa, in sicer preko validatorjev v vozilih prevoznika, na blagajni v Potniškem centru LPP, na Avtobusni postaji Ljubljana ter  na urbanomatih.

Ne glede na določilo drugega odstavka tega člena se lahko plačilo voznine, brez predhodno naloženega dobroimetja, izvede z mobilnim telefonom (klic na 1899), in sicer za enkratno vožnjo brez možnosti prestopanja.

 

18. a člen

Neaktivnost kartice Urbana in zastaranje dobroimetja

 

Splošni zastaralni rok za dobroimetje na kartici Urbana in na mobilni aplikaciji Urbana je 5 (pet) let. Po preteku 5 (petih) let od zadnje aktivnosti s kartico Urbana znotraj sistema Urbana kartica Urbana postane neaktivna.

Uporabnik lahko neaktivno kartico Urbana ponovno aktivira z vpisom v bazo aktivnih kartic Urbana, kar lahko izvede na potniški blagajni LPP. Na ta način ponovno aktivirana kartica Urbana ima začetno stanje dobroimetja 0 (nič).

Dobroimetje na mobilni aplikaciji Urbana ima po petih letih neuporabe stanje dobroimetja 0 (nič).

 

2.1.4 Vozovnice v mestnem prometu in na integriranih linijah

 

19. člen

Vozovnice so naslednje:

 1. Vrednostne, z možnostjo prestopanja brez doplačila v roku 90 (devetdesetih) minut;
 2. Plačilo za enkratno vožnjo z mobilnim telefonom (klic na 1899) brez možnosti brezplačnega prestopanja;
 3. Plačilo za enkratno vožnjo  s plačilno kartico (Visa in Mastercard) brez možnosti brezplačnega prestopanja;
 4. Terminske:
 • Mesečne, kupljene za vožnje znotraj skupine postajališč v eni občini (kot na primer splošna 1) ali dodatno še za vožnje znotraj skupine postajališč v sosednji občini oziroma coni (kot na primer splošna 2) ali dodatno še za vožnje znotraj skupine postajališč v zalednih občinah oziroma conah (kot na primer splošna 3). Te so:
  • splošne,
  • šolske;
 • Mesečne splošne s popustom za brezposelne (veljavne znotraj skupine postajališč v Mestni občini Ljubljana);
 • Mesečne prenosne (veljavne znotraj skupine postajališč v Mestni občini Ljubljana);
 • Letne šolske (samo v kombinaciji z medkrajevno vozovnico);
 • Letne prenosne (veljavne znotraj skupine postajališč v Mestni občini Ljubljana);
 • Letne splošne (območja oz. cone 1, 2, 3);
 • Brezplačne (veljavne znotraj skupine postajališč v Mestni občini Ljubljana).

 

2.1.4.1 Vrednostna vozovnica
 

20. člen

 

Polnjenje kartice Urbana z dobroimetjem za pridobitev vrednostne vozovnice za 1 (eno) potovanje z možnostjo prestopanja v roku 90 (devetdesetih) minut uporabnik izvede:

 • na prodajnem mestu prevoznika,
 • v poslovalnicah Turistično informacijskega centra (TIC) v Ljubljani,
 • preko spletne prodaje prevoznika,
 • na ostalih prodajnih mestih,
 • na urbanomatih.

Prodajna mesta iz prvega odstavka tega člena so označena z znakom „Urbana“ ter objavljena na spletnih straneh prevoznika.

 

21. člen

Z dobroimetjem na kartici Urbana potnik plača voznino za 1 (eno) potovanje 1 (enega) potnika, z možnostjo prestopanja v roku 90 (devetdesetih) minut (vrednostna vozovnica), tako, da:

 • za potovanje znotraj skupine postajališč v eni občini kartico Urbana prisloni na enega izmed validatorjev, nameščenih v vozilu,
 • za potovanje med skupino postajališč v dveh ali več občinah oziroma conah pred prislonitvijo kartice Urbana na validatorju, nameščenem pri vozniku, izbere za potovanje v sosednjo skupino postajališč »cona 2«, za potovanje v prvo zaledno skupino postajališč »cono 3.

Z dobroimetjem na kartici Urbana plača potnik (dodatno, poleg plačila voznine zase) voznino za 1 (eno) potovanje (2) dveh ali več potnikov, z možnostjo prestopanja v roku 90 (devetdesetih) minut (vrednostna vozovnica) tako, da vozniku sporoči želeno število potnikov, za katere želi plačati voznino, voznik pa na svoji elektronski opremi vnese to število. Potem potnik kartico Urbana prisloni na validator, ki je nameščen pri vozniku. Potniki, ki so imeli na tak način plačano voznino, morajo ves čas potovanja potovati skupaj s potnikom, ki ima kartico Urbana s katero je bila plačna voznina.

 

2.1.4.2 Prestopanje z vrednostno vozovnico za eno potovanje

22. člen

Potnik, ki ima vrednostno vozovnico za 1 (eno) potovanje, mora ob vstopu v vozilo, na katerega je prestopil v roku 90 (devetdesetih) minut od trenutka nakupa vrednostne vozovnice (vstop in validacija kartice Urbana v prvem vozilu), kartico Urbana ponovno prisloniti na validator. Programska oprema sama zazna prestopanje in ne odtegne dobroimetja s kartice Urbana.

Enak postopek, kot je naveden v prvem odstavku tega člena, velja tudi za primer plačila voznine za 2 (dva) ali več potnikov iz drugega odstavka 21. člena teh splošnih prevoznih pogojev.

 

2.1.4.3 Plačilo voznine s plačilno kartico

 

23. člen

Plačilo voznine je možno s plačilnima kartica Visa in Mastercard (debet in kredit).

Potnik pri vstopu na vozilo, in sicer znotraj skupine postajališč v eni občini,  prisloni plačilno kartico na validator, pri čemer se aktivira zvočni signal in zasveti  zelena kljukica. Potnik za potovanje med skupino postajališč v dveh ali več občinah oziroma conah pred prislonitvijo plačilne kartice na validatorju, nameščenem pri vozniku, izbere za potovanje v sosednjo skupino postajališč »cono 2«, za potovanje v prvo zaledno skupino postajališč »cono 3«.

Plačilo s plačilno kartico velja samo za prevoz na avtobusu, na katerega je potnik vstopil,  in ne omogoča prestopanja znotraj 90 minut. Potnik lahko s plačilno kartico  plača prevoz za več oseb, in sicer na način, da vozniku pove, za koliko oseb želi plačati prevoz (pri tem sebe ne šteje) in prisloni plačilno kartico na validator. Sistem privzeto zaračuna ceno prevoza za lastnika plačilne kartice in še za dodatno  število oseb, k jih je voznik vnesel v sistem. Potniki, ki so imeli na tak način plačano voznino, morajo ves čas potovanja potovati skupaj s potnikom, ki ima plačilno kartico,  s katero je bila plačna voznina.

V primeru kontrole na avtobusu mora potnik na zahtevo kontrolorja prisloniti plačilo kartico na kontrolni terminal.

 

2.1.4.4 Plačilo voznine z Valú Moneto

24. člen

Z mobilnim telefonom s storitvijo Valú Moneta lahko potnik plača voznino le za vožnjo z vozilom, na katerega je vstopil in le za eno (1) osebo. Plačilo voznine z Valú Moneto ne omogoča prestopanja brez dodatnega plačila voznine.

Z Valú Moneto lahko plačujejo voznino potniki, ki imajo sklenjeno naročniško razmerje s slovenskim operaterjem mobilne telefonije, ki ponuja storitev VALÚ Moneta.

Plačilo se izvede tako, da:

 • za potovanje znotraj skupine postajališč v eni občini, s klicem iz mobilnega telefona na št. 1899 in s takojšnjo prislonitvijo mobilnega telefona k validatorju,
 • za potovanje med skupino postajališč v dveh ali več občinah oziroma conah pred klicem na št. 1899 in prislonitvijo mobilnega telefona k validatorju, potnik izbere za potovanje v sosednjo skupino postajališč »cona 2«, za potovanje v prvo zaledno skupino postajališč »cono 3.

 

2.1.4.5 Terminske vozovnice

 

Prodaja vseh terminskih vozovnic se začne s predprodajo in sicer enaindvajsetega v tekočem mesecu za naslednji mesec in traja vse do dvajsetega v tekočem mesecu prodaje. Aktivirane oziroma uporabljene vozovnice ni mogoče vrniti ali je zamenjati.

 

2.1.4.5.1 Mesečna splošna vozovnica
 

25. člen

Mesečna splošna vozovnica je vozovnica, ki jo uporabnik kupi po predhodnem zapisu pravice do nakupa te vozovnice na kartico Urbana zelene barve (glej drugi odstavek 16. člena teh splošnih prevoznih pogojev) ali na aplikacijo Urbana in je imenska ter neprenosljiva. Vozovnica je uporabljiva za neomejeno število voženj na vseh linijah mestnega potniškega prometa in integriranih linijah, odvisno od tega, ali jo potnik kupi za potovanje znotraj skupine postajališč v eni občini ali dodatno še za potovanje med skupino postajališč v sosednji občini oziroma coni ali dodatno še za potovanje v ostalih zalednih občinah oziroma conah.

Zapis pravice do nakupa mesečne splošne vozovnice lahko izvede izključno prevoznik na svojem prodajnem mestu, na Avtobusni postaji Ljubljana in Pav d.o.o. (Vrhnika) na zahtevo osebe, ki prevozniku predloži veljavni osebni dokument s sliko. Tako pridobljen zapis pravice je podlaga za nakup mesečne splošne vozovnice.

Mesečna splošna vozovnica velja od prvega (1.) dne v tekočem mesecu do vključno petega (5.) dne v naslednjem mesecu. Na prodaj je do 20. dne tekočega meseca. Od 21. dne tekočega meseca je na prodaj mesečna vozovnica za naslednji mesec.

 

2.1.4.5.2Mesečna šolska vozovnica
 

26. člen

Mesečna šolska vozovnica je vozovnica, ki jo uporabnik kupi po predhodnem zapisu pravice do nakupa te vozovnice na kartico Urbana zelene barve  ali na  modro kartico IJPP (zapis vozovnice na modro IJPP kartico je možen samo za dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih) in je imenska ter neprenosljiva. Vozovnica je uporabljiva za neomejeno število voženj na vseh linijah mestnega potniškega prometa in integriranih linijah, odvisno od tega, ali jo potnik kupi za potovanje znotraj skupine postajališč v eni občini ali dodatno še za potovanje med skupino postajališč v sosednji občini oziroma coni ali dodatno še za potovanje v ostalih zalednih občinah oziroma conah.

 

Zapis pravice do nakupa mesečne šolske vozovnice lahko izvede izključno prevoznik na svojem prodajnem mestu, na Avtobusni postaji Ljubljana in pri Pav d.o.o. (Vrhnika).

 

Upravičenci zapisa pravice do nakupa mesečne šolske vozovnice so:

 • redno vpisani učenci osnovnih šol (osebe, starejše od 18. let, ki obiskujejo osnovno šolo, niso upravičene do šolske vozovnice)
 • dijaki,
 • študenti, ki niso zaposleni,
 • udeleženci izobraževanja odraslih, ki se izobražujejo po javno veljavnih programih poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja, če niso v delovnem razmerju, niso prijavljeni kot brezposelna oseba ali se ne izobražujejo v skladu s predpisi o urejanju trga dela, in sicer do dopolnjenega 26. leta starosti.

 

Upravičenci do zapisa pravice do nakupa subvencionirane mesečne šolske vozovnice, morajo za pridobitev zapisa pravice do nakupa mesečne šolske voznice predložiti prevozniku vlogo za izdajo subvencionirane mesečne vozovnice za prevoz, ki jo prevoznik vnese v evidenco subvencij prevoza. Na podlagi odločitve ministrstva, pristojnega za promet, o upravičenosti do subvencije za prevoz, izda prevoznik subvencionirano mesečno šolsko vozovnico na terminski kartici Urbana ali IJPP.

Upravičenec elektronsko vlogo (e-vlogo) lahko vnese na portalu e-Uprave. Če upravičenec kartice Urbana ali IJPP nima oziroma je bila izgubljena, se mora v tem primeru z osebnim dokumentom oglasiti v potniškem centru LPP-ja, da mu izdamo novo kartico Urbana ali IJPP.

 

Zapis pravice do nakupa mesečne šolske vozovnice velja:

 • za redno vpisane učence osnovnih šol in dijake od prvega (1.) septembra v tekočem letu do enaintridesetega (31.) avgusta v naslednjem letu oziroma za osnovnošolce do konca obdobja osnovnega šolanja,
 • za študente od prvega (1.) oktobra v tekočem letu do tridesetega (30.) septembra v naslednjem letu.

 

Prodajna mesta za nakup mesečne šolske vozovnice so določena v 20. členu teh splošnih prevoznih pogojev.

 

Mesečna šolska vozovnica velja od prvega (1.) dne v tekočem mesecu do vključno petega (5.) dne v naslednjem mesecu. Na prodaj je do 20. dne tekočega meseca. Od 21. dne tekočega meseca je na prodaj mesečna vozovnica za naslednji mesec. Subvencionirana IJPP mesečna vozovnica velja od 1. dne v tekočem mesecu do vključno 1. delovnega dne v naslednjem mesecu. V mesecu avgustu je predprodaja subvencioniranih IJPP šolskih vozovnic za mesec september  lahko zamaknjena oziroma nekoliko kasnejša  zaradi uskladitve začetka prodaje  z ministrstvom pristojnim za promet.  

 

Imetnik subvencionirane mesečne šolske vozovnice za medkrajevni avtobusni in/ali železniški prevoz ima pravico do zapisa mesečne šolske voznice za mestni potniški promet ob doplačilu za vozovnico mestnega potniškega prometa, ki je določen v ceniku prevoznika.

 

Ob izpolnitvi pogojev iz prejšnjega odstavka tega člena mora upravičenec do zapisa mesečne šolske vozovnice za mestni potniški promet, izpolnjevati še pogoj, da je med izstopnim postajališčem medkrajevnega avtobusnega/železniškega javnega potniškega prometa in lokacijo vzgojno izobraževalnega oziroma visokošolskega zavoda, v katerem se izobražuje, možno uporabiti linijo mestnega potniškega prometa.

 

2.1.4.5.3 Mesečna splošna vozovnica s popustom za brezposelne
 

27. člen

Upravičenci do zapisa pravice do nakupa mesečne splošne vozovnice s popustom za brezposelne so brezposelne osebe, ki predložijo potrdilo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje o vpisu v evidenco brezposelnih oseb. Potrdilo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje ne sme biti starejše od trideset (30) dni.

Mesečna splošna vozovnica s popustom za brezposelne velja od prvega (1.) dne v tekočem mesecu do vključno petega (5.) dne v naslednjem mesecu. Na prodaj je do 20. dne tekočega meseca. Od 21. dne tekočega meseca je na prodaj mesečna vozovnica za naslednji mesec.

Mesečna splošna vozovnica s popustom za brezposelne je vozovnica, ki jo uporabnik kupi po predhodnem zapisu pravice do nakupa te vozovnice na kartico Urbana zelene barve, in je imenska ter neprenosljiva. Vozovnica je uporabljiva za neomejeno število voženj na vseh linijah mestnega potniškega prometa znotraj skupine postajališč v Mestni občini Ljubljana.
Nakup mesečne vozovnice s popustom za brezposelne je možen samo na prodajnem mestu prevoznika na Slovenski cesti 56 v Ljubljani in na Avtobusni postaji Ljubljana.

 

2.1.4.5.4 Mesečna prenosna vozovnica

28. člen

Pravico do nakupa mesečne prenosne vozovnice ima vsaka pravna ali fizična oseba. Vozovnica je prenosljiva in je zapisana na kartici Urbana rumene (se ne glasi na ime) ali zelene barve (se glasi na ime, vendar je kljub temu prenosna). Vozovnica je uporabljiva za neomejeno število voženj na vseh linijah mestnega potniškega prometa znotraj skupine postajališč v Mestni občini Ljubljana.

Polnjenje kartice Urbana rumene ali zelene barve z mesečno prenosno vozovnico uporabnik izvede na prodajnih mestih, določenih v 20. členu teh splošnih prevoznih pogojev.

Mesečna prenosna vozovnica velja od prvega (1.) dne v tekočem mesecu do vključno petega (5.) dne v naslednjem mesecu. Na prodaj je do 20. dne tekočega meseca. Od 21. dne tekočega meseca je na prodaj mesečna vozovnica za naslednji mesec.

 

2.1.4.5.5Letna prenosna vozovnica
 

29. člen

Pravico do nakupa letne prenosne vozovnice ima vsaka pravna ali fizična oseba. Vozovnica ni imenska ter je prenosljiva (kartica Urbana rumene barve). Izjemoma je letna vozovnica lahko tudi imenska in hkrati prenosljiva (kartica Urbana zelene barve). Vozovnica je uporabljiva za neomejeno število voženj na vseh linijah mestnega potniškega prometa znotraj skupine postajališč v Mestni občini Ljubljana.

Polnjenje kartice Urbana rumene ali zelene barve z letno prenosno vozovnico lahko uporabnik izvede samo na prodajnem mestu prevoznika na Slovenski cesti 56 v Ljubljani.

Letna prenosna  vozovnica velja eno leto od dneva nakupa.

Kupci letnih vozovnic, in sicer  v primeru, da vozovnice iz opravičenih razlogov ne morejo izkoristiti, lahko podajo vlogo, da se obračuna neizrabljen del vozovnice. 

Vrednost vračila za neizrabljen del se zmanjša za stroške vračila letne vozovnice po zadnjem veljavnem Ceniku vozovnic v mestnem in integriranem potniškem prometu. Znotraj stroškov vračila so zajeti okvirni stroški LPP-ja za plačilo  bančne provizije in plačilo DDV-ja od vrednosti izdanih računov.

 

2.1.4.5.6Letna splošna vozovnica
 

30. člen

Letna splošna vozovnica je vozovnica, ki jo uporabnik kupi po predhodnem zapisu pravice do nakupa te vozovnice na kartico Urbana zelene barve ali na aplikacijo Urbana in je imenska ter neprenosljiva. Vozovnica je uporabljiva za neomejeno število voženj na vseh linijah mestnega potniškega prometa in integriranih linijah, odvisno od tega, ali jo potnik kupi za potovanje znotraj skupine postajališč v eni občini ali dodatno še za potovanje med skupino postajališč v sosednji občini ali dodatno še za potovanje v ostalih zalednih občinah.

Zapis pravice do nakupa letne splošne vozovnice lahko izvede izključno prevoznik na svojem prodajnem mestu, na Avtobusni postaji Ljubljana in Pav d.o.o. (Vrhnika) na zahtevo osebe, ki prevozniku predloži veljavni osebni dokument s sliko. Tako pridobljen zapis pravice je podlaga za nakup letne splošne vozovnice.

Letna  splošna vozovnica velja eno leto od dneva nakupa.

Kupci letnih vozovnic, in sicer  v primeru, da vozovnice iz opravičenih razlogov ne morejo izkoristiti, lahko podajo vlogo, da se obračuna neizrabljen del vozovnice. 

Vrednost vračila za neizrabljen del se zmanjša za stroške vračila letne vozovnice po zadnjem veljavnem Ceniku vozovnic v mestnem in integriranem potniškem prometu. Znotraj stroškov vračila so zajeti okvirni stroški LPP-ja za plačilo  bančne provizije in plačilo DDV-ja od vrednosti izdanih računov.

 

UPRAVIČENCI DO BREZPLAČNE UPORABE JAVNEGA PREVOZA

 

2.1.5 Brezplačna vozovnica

31. člen

Na podlagi  2. odstavka 25. člena Odloka o dopolnitvi Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov (Uradni list št. 184/21) so do brezplačne vozovnice upravičeni častni občani MOL, občinski redarji Mestne uprave MOL ter inšpektorji in nadzorniki Inšpektorata Mestne uprave MOL.

 

2.1.6 Terminska brezplačna vozovnica
 

32. člen

Na podlagi sklenjene pogodbe z Ministrstvom za infrastrukturo so do brezplačne vozovnice v mestnem prometu upravičene naslednje skupine:

 • upokojenci,
 • osebe starejše od 65 let,
 • imetniki evropske kartice ugodnosti za invalide,
 • vojni veterani.

 

Pogoj za pridobitev brezplačne vozovnice je, da navedene skupine niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti. Za pridobitev vozovnice je potrebno izpolniti vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice za brezplačen prevoz, ki je dostopna na spletu na povezavi https://www.lpp.si/vozovnica-slovenija-za-upokojence, in jo oddati na prodajnem mestu prevoznika   na Slovenski cesti 56 v Ljubljani.

Do brezplačnega prevoza so upravičeni tudi spremljevalci imetnikov evropske kartice ugodnosti za invalide. Validacija za spremljevalca se izvede na način, da upravičenec (invalid) kartico Urbana ali IJPP dvakrat prislonina validator na avtobusu (prvič zase in takoj za tem še za spremljevalca).

Zapis brezplačne vozovnice je možen na imensko kartico Urbana ali na rdečokartico IJPP.

 

2.1.7 Brezplačna vozovnica za begunce

 

33. člen

Na podlagi Sklepa ali Spremembe sklepa o uvedbi brezplačnih vozovnic za begunce, ki ga izda ministrstvo pristojno za javni potniški promet, begunec prevozniku predloži ustrezna dokazila, s katerim begunec uveljavlja pravico do pridobitve brezplačne vozovnice, in sicer za obdobje, ki jenavedeno v Sklepu ali Spremembi sklepa. Zapis brezplačne vozovnice se izvede na terminsko (imensko) kartico Urbana.

 

2.1.8 Otroci stari do šest (6) let

 

34. člen

Otroci do šestega (6.) leta starosti in organizirane skupine vrtčevskih otrok uporabljajo javni prevoz brezplačno, brez predhodno izdane vozovnice.

Otrok mora imeti pri javnem prevozu spremstvo polnoletne osebe ali mladoletne osebe, starejše od deset (10) let, če to dovolijo starši, posvojitelji ali skrbniki otroka.

 

KONTROLA VOZOVNIC

 

2.2 Vrsta kontrole vozovnic

 

35. člen

Kontrola vozovnic obsega:

 1. kontrolo upravičenosti do imetništva imenske in neprenosljive kartice Urbana zelene barve in imenske kartice Urbana rumene barve ter kartice IJPP, na kateri je naložena terminska vozovnica, ne glede na veljavnost vozovnice, naložene na njej,
 2. veljavnost vozovnice, naložene na kartici Urbana, na kartici IJPP, na aplikaciji Urbana, plačilo voznine z mobilnim telefonom (klic na 1899) ali s plačilno kartico (Visa in Mastercard).

Voznik in kontrolor izvajalca izvajata kontrolo vozovnic iz prvega odstavka tega člena ob vstopu v vozilo oziroma kontrolo veljavnosti vozovnic med vožnjo.

Vozovnica je veljavna, če je veljavna ob času prevoza, če je vozovnica ustrezno validirana v skladu s temi splošnimi prevoznimi pogoji in če kartico, na kateri je vozovnica naložena, uporablja upravičenec do imetništva te kartice.

Terminska (neprenosljiva) vozovnica ni veljavna:

 • če jo uporablja oseba, ki ni upravičenec do njenega imetništva,
 • če je upravičeni imetnik ne validira ob vstopu v vozilo,
 • če zaradi poškodbe ali nedelovanja kartice, ni možno preveriti plačila voznine.

Prenosna vozovnica ni veljavna:

 • če je imetnik ne validira ob vstopu v vozilo,
 • če zaradi poškodbe ali nedelovanja kartice, ni možno preveriti plačila voznine.

 

2.3 Način izvajanja kontrole vozovnic

 

36. člen

Kontrola plačila voznine se izvaja ob vstopu potnikov v avtobus, kontrola veljavnosti vozovnic pa tudi med vožnjo.

Obveznost uporabnika - potnika je, da si za prevoz z mestnim prometom ali na integriranih linijah kupi vozovnico in vozovnico validira pri vstopu v vozilo. Vozovnico validira tako, da jo prisloni na validator k mestu, označenem z naslikano roko z vozovnico, in počaka na zelen signal - kljukica na vrhu validatorja. Pri izvajanju kontrole plačila voznine mora potnik na zahtevo kontrolorja prevoznika ali inšpektorja Inšpektorata Mestne uprave Mestne občine Ljubljana ali državnega inšpektorja le-temu pokazati vozovnico za elektronski pregled plačila voznine s kartico Urbana ali IJPP, mobilno aplikacijo Urbana ali s plačilno kartico (Visa in Mastercard). Elektronski pregled plačila voznine s kartico Urbana ali IJPP in s plačilno kartico (Visa in Mastercard) se izvede s prislonitvijo kartice Urbana ali IJPP in plačilno kartico (Visa in Mastercard)  na čitalec naprave za elektronski pregled. Pri kontroli mobilne aplikacije Urbana se s kontrolnim terminalom izvede skeniranje QR kode znotraj aplikacije.  Pri kontroli se na zahtevo kontrolorja prevoznika ali inšpektorja Inšpektorata Mestne uprave Mestne občine Ljubljana ali državnega inšpektorja, potnik, ki uporabi imensko kartico Urbana ali IJPP, izkaže z lastnim dokumentom s sliko. Mladoletni potniki se lahko izkažejo tudi s fotokopijo dokumenta s sliko.

Kot dokument s sliko se šteje vsak uradno izdan dokument (upravni organi, društva, javne agencije, delodajalci in podobno) na katerem je slika osebe, ki ji je ta dokument izdan (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje, službena izkaznica, študentska izkaznica, dijaška izkaznica, izkaznica o opravljenem kolesarskem izpitu in podobno).

V primeru, da kontrolor prevoznika, inšpektor Inšpektorata Mestne uprave Mestne občine Ljubljana ali državni inšpektor ugotovi, da imetnik imenske kartice Urbana, star do petnajst (15) let, pri sebi nima dokumenta s sliko oziroma kopije le tega, se mu imenske kartice Urbana  ne odvzame, temveč se mu izreče ustni opomin. Ustni opomin se izreče le enkrat, pod pogojem, da je na imenski kartici Urbana  naložena veljavna vozovnica.

Potnik v vozilu, ki nima vozovnice, ali vozovnice ni validiral ob vstopu v vozilo, mora vozilo zapustiti na zahtevo kontrolorja prevoznika,  inšpektorja Inšpektorata Mestne uprave Mestne občine Ljubljana ali na zahtevo državnega inšpektorata. Potniku v vozilu, ki ima neveljavno vozovnico ali vozovnice ni validiral, kontrolor prevoznika, inšpektor Inšpektorata Mestne uprave Mestne občine Ljubljana ali državni inšpektor odvzame ali blokira kartico Urbana ali IJPP. V primeru IJPP vozovnice se pravica uporabe vozovnice samo blokira. Kontrolor prevoznika, inšpektor Inšpektorata Mestne uprave Mestne občine Ljubljana ali državni inšpektor lahko odvzame potniku imensko kartico Urbana ali IJPP tudi v primeru, če se potnik, na njihovo zahtevo, ne izkaže z lastnim osebnim dokumentom s sliko, s katerim bi dokazal lastništvo imenske kartice Urbana ali IJPP, ali če kartico uporablja oseba, ki ni navedena na kartici kot upravičenec do uporabe kartice. V primeru odvzema kartice kontrolor prevoznika potniku izroči potrdilo o odvzemu. Prejeto potrdilo je podlaga za ponovno izdajo odvzete kartice Urbana ali IJPP. Odvzete kartice Urbana ali IJPP ni možno priglasiti kot izgubljeno ali ukradeno.

Potnik, ki mu je bila kartica Urbana ali IJPP odvzeta skladno z določili petega odstavka tega člena, lahko na odvzem poda ugovor. Ugovor potnik poda pisno na potniški blagajni na Slovenski cesti 56. Prejeti ugovor obravnava tričlanska komisija prevoznika v roku osmih delovnih dni. O odločitvi komisije je potnik obveščen na način, ki ga je navedel v ugovoru (po telefonu, po elektronski pošti in/ali pisno na naveden naslov).

Plačilo voznine z Valu Moneto ugotavlja kontrolor prevoznika ali inšpektor Inšpektorata Mestne uprave občine Ljubljana tako, da potnik na njegovo zahtevo pokliče na telefonsko številko 1899 in svoj mobilni telefon prisloni na terminal, kjer se opravi potrditev plačila voznine in se le ta na njem izpiše. Če se ob kontroli plačila vozovnice potnik sklicuje na nedelovanje mobilnega telefona, mora ob prisotnosti kontrolorja dokazati nedelovanje s prižigom mobilnega telefona. Če se izkaže, da mobilni telefon deluje, se izvede klic na način, ki je opisan.  Če potnik navedeni postopek odkloni, se šteje, da ni plačal vozovnice. Potnik v vozilu, ki ni plačal vožnje ali odkloni postopek vpogleda v mobilni telefon, mora vozilo zapustiti na zahtevo kontrolorja izvajalca ali inšpektorja.

Kontrola plačila prevoza z aplikacijo Urbana na pametnih telefonih se izvaja s skeniranjem QR kode, ki je zapisana na mobilni kartici Urbana znotraj aplikacije Urbana. Potnik na zahtevo kontrolorja odpre aplikacijo Urbana in kontrolorju  omogoči  skeniranje QR kode, kar kontrolor izvede s kontrolnim  terminalom.

Potnik v vozilu, ki se pri kontroli plačila prevoza sklicuje, da je plačilo prevoza opravil s plačilno kartico (Visa in Mastercard), vendar je  pri kontroli ugotovljeno, da plačilo ni bilo opravljeno, mora na zahtevo kontrolorja ali inšpektorja Inšpektorata Mestne uprave občine Ljubljana zapustiti vozilo.

 

36. a člen

Kazenske sankcije

 

Potnik, ki ne plača vozovnice ob vstopu v vozilo, ne pokaže vozovnice na zahtevo kontrolorja ali inšpektorja Mestne uprave MOL,  validira vozovnico, ki se glasi na drugo ime in ne na svoje ime, se sankcionira v skladu z Odlokom o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov oziroma z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov, ki predvideva za navedene vrste prekrškov  globo v višini 40,00 eurov.

 

37. člen

Prevoznik ne povrne škode za odvzeto, izgubljeno ali na drugi način uničeno kartico Urbana ali IJPP z naloženo vozovnico. Kartice, ki je bila odvzeta, ni več mogoče preklicati.

 

Potnik lahko prevozniku poda zahtevo za ponovno izdajo odvzete kartice Urbana ali IJPP v roku šestdesetih (60) dni od dneva odvzema le te. V tem primeru prevoznik zaračuna potniku manipulativne stroške ponovne izdaje v višini navedeni v ceniku prevoznika, veljavnem na dan ponovne izdaje kartice in potniku odvzeto kartico vrne v stanju, v kakršnem je bila odvzeta.

 

Če potnik v roku šestdesetih (60) dni od dneva odvzema kartice Urbana ali IJPP prevozniku ne poda zahteve za ponovno izdajo kartice Urbana ali IJPP, po tem roku prevoznik odvzete kartice ne vrne in potnik ni upravičen do vračila morebitno naloženega zneska na odvzeti  kartici Urbana ali IJPP. Po plačilu manipulativnih stroškov ponovne izdaje kartice Urbana ali IJPP ima potnik pravico do nakupa nove kartice Urbana ali IJPP pod enakimi pogoji, pod katerimi je bila kupljena odvzeta kartica Urbana ali IJPP.

 

2.4 Ponovna izdaja kartice Urbana, ki ni bila odvzeta

 

38. člen

Izgubljeno kartico Urbana zelene barve ali kartico, ki je neuporabna zaradi fizične poškodbe (na primer: prelom in/ali pregib kartice, luknjanje kartice, odrezovanje delov kartice in podobno), z naloženo vozovnico ali brez naložene vozovnice, prevoznik na željo imetnika nadomesti s ponovno izdajo kartice Urbana zelene barve.

Izgubljeno ali ukradeno kartico Urbana mora imetnik takoj preklicati na brezplačni telefonski številki 080 60 77 ali na potniškem centru LPP-ja  na Slovenski cesti 56, Ljubljana.

Najdene, že preklicane kartice Urbana, ni več mogoče aktivirati kot veljavne, temveč se imetniku preklicane kartice izda nova kartica Urbana.

Na ponovno izdano kartico Urbana zelene barve prevoznik zapiše enake pravice do pridobitve posamezne vrste terminske vozovnice, kot je/so bila/e zapisana/e na izgubljeni ali neuporabni kartici Urbana zelene barve.

Če je bila na izgubljeni ali neuporabni kartici Urbana zelene barve naložena veljavna terminska vozovnica, jo prevoznik naloži na ponovno izdano kartico Urbana zelene barve.

Če je bilo na izgubljeni ali neuporabni kartici Urbana zelene barve naloženo dobroimetje, ga prevoznik naloži na ponovno izdano kartico Urbana zelene barve, vendar šele po preteku oseminštiridesetih (48) ur od zahteve imetnika za ponovno izdajo kartice Urbana zelene barve.

Če se lastnik izgubljene kartice Urbane v roku šestdeset (60) dni od najdbe ne oglasi na potniškem Centru LPP-ja na Slovenski c. 56, Ljubljana, kartica Urbana in na njej  naloženo dobroimetje postaneta last prevoznika.

 

39. člen

Izgubljene kartice Urbana rumene barve, ki so prenosljive, ni možno ponovno izdati razen, če je na rumeni kartici naložena splošna neimenska vozovnica IJPP. Ponovna izdaja rumene kartice  je v tem  primeru  možna z računom, na katerem je zapisana številka kartice.

Prenos dobroimetja iz izgubljene kartice na drugo kartico Urbana je možen samo v primeru, če uporabnik lahko dokaže  lastništvo rumene kartice z vpisom kartice v svoj uporabniški račun na spletu na naslovu  https://urbana.jhl.si/.

Kartico Urbana rumene barve, ki je neuporabna zaradi fizične poškodbe (na primer prelom in/ali pregib kartice, luknjanje kartice, odrezovanje delov kartice in podobno), z naloženo vozovnico ali brez naložene vozovnice, prevoznik na željo imetnika nadomesti s ponovno izdajo kartice Urbana rumene barve.

Če je bila na neuporabni (nedelujoči) kartici Urbana rumene barve naložena veljavna prenosna terminska vozovnica, jo prevoznik naloži na ponovno izdano kartico Urbana rumene barve.

Če je bilo na neuporabni (nedelujoči) kartici Urbana rumene barve naloženo dobroimetje ga prevoznik naloži na ponovno izdano kartico Urbana rumene barve, vendar šele po preteku oseminštiridesetih (48) ur od zahteve imetnika za ponovno izdajo kartice Urbana rumene barve.

 

40. člen

Ob ponovni izdaji kartice Urbana, ki ni bila odvzeta, temveč ukradena ali izgubljena, prevoznik zaračuna imetniku manipulativne stroške za ponovno izdajo izgubljene ali ukradene kartice Urbana in zapis podatkov nanjo iz 35. in 36. člena teh splošnih prevoznih pogojev. Vrednosti ponovno naložene vozovnice oziroma dobroimetja prevoznik imetniku ne zaračuna. Višina manipulativnih stroškov ponovne izdaje izgubljene ali ukradene kartice Urbana je navedena v ceniku prevoznika, veljavnem na dan ponovne izdaje.

 

3 PREVOZ PRTLJAGE IN ŽIVALI

 

41. člen

Z avtobusi v mestnem potniškem prometu se ne sme prevažati:

 • orožja, ostrih predmetov, lahko vnetljivih, eksplozivnih, radioaktivnih in drugih predmetov ali snovi, ki pomenijo zaradi svojih lastnosti nevarnost in lahko povzročijo posledice potnikom, vozniku ali vozilu;
 • predmetov, katerih prevoz je prepovedan z zakonskimi predpisi ali predpisi o javnem redu in miru;
 • zložljivih koles in skirojev (navadnih in električnih), ki niso varno pripeta in niso v skladu z določili, navedenimi v drugem in tretjem odstavku 41. člena teh splošnih prevoznih pogojev;
 • drugih predmetov, ki bi drugim potnikom, vozniku ali vozilu lahko povzročila škodo.

 

42. člen

Z avtobusi v mestnem potniškem prometu se lahko skupaj prevaža potnikova prtljaga in potnikove žive živali pod pogoji, določenimi v teh splošnih prevoznih pogojih.

 

43. člen

Prevoz osebne prtljage manjše od okvirne velikosti 30 x 70 x 110 cm in lažje od petnajst (15) kg ter otroškega vozička je brezplačen.

Prevoz potnikove prtljage, ki tehta več kot petnajst (15) kg, je večja od okvirne velikosti 30 x 70 x 110 cm, jo ima potnik pri sebi oziroma ob sedežu, če s tem ne ovira drugih potnikov (v nadaljevanju: prtljaga) se plača po ceni vrednostne vozovnice, ki velja za plačilo uporabe javnega prevoza na liniji ali delu linije kjer se prevoz opravi.

Prtljage, ki bi ovirala druge potnike, se ne sme prevažati.

 

44. člen

Prevoz psov (razen psov-vodičev slepih, psov-pomočnikov invalidov, terapevtskih psov in reševalnih psov) je v mestnem potniškem prometu dovoljen izven prometnih konic in pod pogojem, da je pes čist, zdrav, na vrvici, ima nagobčnik ter ima dokazilo o cepljenju proti steklini. Prometne konice med delavnikom trajajo od 6.30 do 9.30 zjutraj in od 13.00 do 17.00 ure popoldne.

Prevoz psov-vodičev slepih, psov-pomočnikov invalidov, terapevtskih psov in reševalnih psov je v mestnem potniškem prometu dovoljen brez časovne omejitve. Psi-vodiči slepih, psi-pomočniki invalidov, terapevtski psi in reševalni psi morajo biti označeni z vidnimi oznakami (oprsnico ali z značko na ovratnici). Psom-vodičem slepih, psom-pomočnikom invalidov, terapevtskim psom ter reševalnim psom pri prevozu v mestnem potniškem prometu ni potrebno imeti nagobčnika.

Prevoz ptic, mačk in drugih malih živali je v mestnem potniškem prometu dovoljen le v kletkah ali na drug primeren način, ki ne moti in ne ovira drugih potnikov, ob izpolnjevanju higiensko sanitarnih predpisov.

Prevoz živali iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena je brezplačen.

 

45. člen

Pod osebno prtljago se štejejo stvari, ki so lažje od petnajst (15 kg) in so manjših dimenzij od dimenzij, navedenih v drugem odstavku 41. člena teh splošnih prevoznih pogojev (ročne torbe, mreže, manjši zavoji oziroma paketi), ter jih lahko potniki položijo na tla avtobusa ob sedežu, če s tem ne ovirajo drugih potnikov ali pa jih potnik drži v naročju.

 

Pod osebno prtljago se štejejo tudi zložljiva kolesa in zložljivi skiroji (navadni in električni) če so poleg pogojev za prevoz prtljage iz teh splošnih prevoznih pogojev, izpolnjeni tudi naslednji pogoji:

 • da je zložljivo kolo ali skiro zloženo v skladu z navodili proizvajalca le-tega,
 • da je zložljivo kolo ali skiro zaščiteno s primerno prevleko, torbo ali vrečo za shranjevanje zložljivega kolesa ali skiroja,
 • da je zložljivo kolo ali skiro pri prevozu položeno na tla avtobusa ob sedežu ali stojišču potnika, ki ga prevaža,
 • da je električni skiro v avtobusu vedno ugasnjen,
 • da zložljivo kolo ali skiro ne blokira prehoda med sedeži ali vrat vozila,
 • da je zložljivo kolo ali skiro s pripenjalnim trakom pripeto na vertikalni oprijemalni drog tako, da je s pripetjem zagotovljena stabilnost kolesa ali skiroja in s tem ni ogrožena varnost potnikov.
 • da z zložljivim kolesom ali skirojem potujete izven prometnih konic.

Priporočljivo mesto v avtobusu za prevoz zložljivega kolesa ali skiroja je prostor, namenjen prevozu otroških vozičkov.

 

4 OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI POTNIKA

 

46. člen

Potnik mora sam poskrbeti, da na odhodni ali vmesni postaji oziroma postajališču vstopi v pravi avtobus in da na namembnem postajališču izstopi.

Potnik sme vstopiti in izstopiti iz avtobusa le na postajališču, kjer je po voznem redu predviden postanek.

Izven postajališča potnik ne sme vstopati in izstopati.

 

47. člen

Otrok do šestega (6.) leta starosti, ki nima spremstva starejše osebe, ne sme sam vstopiti v vozilo.

Potniki morajo v vozilo vstopati in iz njega izstopati pri označenih vratih.

Potniki se morajo za izstop pravočasno pripraviti.

V vozilih, ki imajo ob vratih tipko za izstop, potniki odprejo vrata s pritiskom na tipko.

Potniki se ne smejo zadrževati pri vozniku in morajo omogočiti drugim potnikom nemoten vstop in izstop.

Potniki so dolžni pri prevozu v vozilih mestnega potniškega prometa upoštevati obvestilne – opozorilne napise oziroma nalepke (piktograme) v vozilu. Če potnik med prevozom v vozilu mestnega potniškega prometa stoji, se je dolžan oprijeti varovalnih drogov oziroma drugih varovalnih oprijemal v vozilu.

 

48. člen

Potniki ne smejo onesnaževati in uničevati vozila, se naslanjati na vrata in jih odpirati na silo. Vsako škodo, ki jo potnik povzroči v vozilu, mora povrniti.

Med vožnjo potniki ne smejo nadlegovati in motiti voznika s pogovorom, z gestami ali na kak drug način.

Potniki v vozilih ne smejo kaditi, piti alkohola, se voziti z rolko, kotalkami, skirojem ali rolerji, postavljati nog na sedeže, razgrajati, onesnaževati vozila ali ga kako drugače uničevati. Vsako škodo v vozilu, ki jo je povzročil potnik, njegova ročna prtljaga, prtljaga ali živa žival, je potnik dolžan povrniti.

Potnik mora primerno sam poskrbeti, da se njegova ročna prtljaga ali žival, ki se prevaža z njim med prevozom, ne bo poškodovala ali povzročila škode drugemu potniku ali prevozniku.

Potnik odgovarja za škodo, ki nastane zaradi njegove ročne prtljage ali zaradi prevoza živali prevozniku oz. drugemu potniku v vozilu po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti.

 

5 ODGOVORNOST PREVOZNIKA

 

49. člen

Če je prevoz prekinjen zaradi vzrokov, za katere potnik ne odgovarja, ima potnik pravico zahtevati, da ga prevoznik s svojim ali drugim primernim prevoznim sredstvom prepelje do namembnega kraja.

 

50. člen

Če pride do prekinitve prevoza zaradi višje sile, odpadejo za prevoznika obveznosti iz prejšnjega člena teh splošnih prevoznih pogojev.

 

51. člen

Prevoznik odgovarja za škodo zaradi potnikove smrti, okvare zdravja ali poškodbe (osebne škode), kakor tudi za zamudo ali prekinitev prevoza (druge škode) v skladu z določili Zakona o prevoznih pogodbah v cestnem prometu.

 

52. člen

Prevoznik ni odgovoren za škodo, ki nastane zaradi smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika, če dokaže, da je bila škoda povzročena z dejanji potnika ali iz zunanjega vzroka, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti – višja sila.

 

53. člen

Za škodo, ki nastane zaradi zamude ali prekinitve prevoza, prevoznik ni odgovoren, če dokaže, da zamuda oziroma prekinitev ni nastala po njegovi krivdi.

 

54. člen

Odškodninska zahteva v primeru zamude oziroma prekinitve prevoza mora biti pisna in prevozniku dostavljena najpozneje v petnajstih (15) dneh od dneva, ko je bil ali bi moral biti prevoz končan.

 

Če se odškodninska zahteva ne dostavi v roku iz prvega odstavka tega člena, prevoznik ni več odgovoren za zadevno škodo.

55. člen

Za škodo, ki nastane zaradi izgube ali poškodbe ročne prtljage ali prtljage, prevoznik ne odgovarja.

 

6 NAJDENI PREDMETI

 

56. člen

Kadar voznik avtobusa, delavec, ki je zaposlen pri prevozniku na delovnem mestu kontrolorja ali prometnika in vsi zaposleni pri prevozniku (v nadaljevanju: najditelj) najdejo stvar, za katero utemeljeno menijo, da je potnik oziroma druga določena oseba lastnik najdene stvari ali oseba, ki je upravičena do prevzema najdene stvari, jo morajo o najdeni stvari takoj obvestiti ter ji najdeno stvar izročiti.

Če najditelj osebe iz prvega odstavka tega člena ne pozna, mora najdeno stvar brez odlašanja predati odgovorni osebi pristojne službe prevoznika na sedežu prevoznika

Najditelj utemeljeno meni, da je določna oseba lastnik najdene stvari ali oseba, ki je upravičena do prevzema najdene stvari, če to osebo lahko identificira oziroma spozna, da je lastnik najdene stvari oziroma upravičenec do njenega prevzema (osebni dokument, točen opis najdene stvari oziroma njene vsebine,…).

 

57. člen

Najditelj mora prevzeti v posest najdeno stvar, ki jo je našel potnik ali tretja oseba in mu jo predala v posest kot najdeno stvar.

 

58. člen

Odgovorna oseba pristojne službe prevoznika je dolžna narediti zaznamek o najdenem predmetu. Zaznamek mora vsebovati: datum, kraj, okvirni čas in opis najdenega predmeta.

 

59. člen

Za odgovorno osebo pristojne službe prevoznika se šteje s strani direktorja prevoznika pooblaščena oseba za najdene predmete, zaposlena pri prevozniku (v nadaljevanju: odgovorna oseba).

 

60. člen

Odgovorna oseba mora od najditelja najdeno stvar sprejeti v hrambo ter jo vpisati v Knjigo najdenih stvari.

Odgovorna oseba mora brez odlašanja poskrbeti, da v skladu z možnostjo ugotovi lastnika najdene stvari oziroma upravičenca do njene posesti, ga o najdbi obvesti ter mu na podlagi predhodne preveritve osebnih podatkov in podpisa prejema najdene stvari, stvar preda.

Prevzem najdenih predmetov je možen v času uradnih ur med delavniki med 8. in 14. uro, za prevzem izven uradnih ur je potreben predhodni dogovor.

 

Če odgovorna oseba ne more ugotoviti lastnika najdene stvari oziroma upravičenca do njene posesti, mora najdene stvari hraniti, in sicer:

 • najdene stvari, ki niso neznatne vrednosti, kot naprimer denarnice z osebnimi dokumenti, osebne dokumente (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje, obmejna prepustnica, orožni list, itd), mobilne telefone, prenosne računalnike, ure, zlatnino in podobno, je potrebno naslednji dan po najdbi z zapisnikom oddati Policijski postaji Ljubljana Šiška;
 • najdene stvari neznatne vrednosti en (1) mesec, šteto od zadnjega dne meseca najdbe.

 

Lahko pokvarljive stvari se ne hranijo in se sprotno odstranjujejo.

 

61. člen

Odgovorna oseba mora po izteku roka iz druge alineje četrtega odstavka 56. člena teh splošnih prevoznih pogojev poskrbeti za komisijski pregled najdenih stvari neznatne vrednosti ter uporabne stvari ponuditi humanitarnim organizacijam, neuporabne stvari pa zapisniško uničiti oziroma odstraniti.

 

7 REKLAMACIJE

 

62. člen

Rok uveljavljanja reklamacij iz naslova pogodbenega razmerja med prevoznikom in potnikom je osem (8) dni.

Po navedenem roku se podatki uničijo.

 

8 PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

63. člen

Splošni prevozni pogoji začnejo veljati naslednji dan po njihovi objavi, v skladu s 3. členom teh splošnih prevoznih pogojev, to je z  dnem 1. 7. 2024. S tem dnem prenehajo veljati Splošni prevozni pogoji - MPP, ki so začeli veljati z dnem 29. 11. 2023.

 

Ljubljana, 30. 6. 2024

 

Splošni prevozni pogoji - medkrajevni potniški promet z veljavnostjo od 1. 7. 2023

Na podlagi 120. člena Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS. št.  97/07 - UPB1, 64/16 – odl. US, 20/18), določil Zakona o prevozih v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 6/16 – UPB1, 67/19, 94/21, 105/22 – ZZNŠPP in 18/23 – ZDU-10), Zakona o prevoznih pogodbah v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 126/03, 102/07, 49/11- ZPPCP-2C in 18/23 – ZDU-10), Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice (Ur. l. RS, št. 109/21, 181/21, 56/22 in 48/23) in Pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza (Ur. l. RS, št 7/20, 89/20,133/21, 140/21 in 116/22) ter v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 24/16 in 146/22) JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o., Celovška cesta 160, Ljubljana (v nadaljevanju: prevoznik) objavlja splošne prevozne pogoje za prevoz potnikov in prtljage v medkrajevnem javnem linijskem prevozu potnikov v cestnem prometu, ki ga izvaja prevoznik.

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Splošni prevozni pogoji urejajo medsebojno – pogodbeno razmerje med prevoznikom in potnikom, nastalo z nakupom oziroma pridobitvijo vozovnice, pod pogoji in na način, ki ga določajo ti splošni prevozni pogoji za javni linijski prevoz v medkrajevnem javnem linijskem prevozu potnikov v cestnem prometu (v nadaljevanju: medkrajevni promet), ki ga izvaja prevoznik, vrsto vozovnic in pogoje za njihov nakup ali pridobitev, ceno prevoza potnika in potnikove prtljage ter druga vprašanja v zvezi s pogodbenim razmerjem med prevoznikom in potnikom pri prevozu v medkrajevnem prometu.

 

2. člen

Ti splošni prevozni pogoji predstavljajo pogodbo v skladu z veljavnimi predpisi v R Sloveniji. Vsak potnik s trenutkom nakupa oziroma pridobitve vozovnice pod pogoji in na način, določenimi s temi prevoznimi pogoji, s temi splošnimi prevoznimi pogoji soglaša in ga tudi zavezujejo.

 

3. člen

Splošni prevozni pogoji in njihove spremembe oziroma dopolnitve morajo biti pred pričetkom njihove veljavnosti objavljeni na spletnih straneh prevoznika.

 

4. člen

Prevozna cena za prevoz potnika, spremljane ročne prtljage, spremljane izročene potniške prtljage in potnikove živali se zaračuna po veljavnem ceniku, upoštevajoč ustrezno relacijsko tarifo in kategorijo vozovnice, katere cena se oblikuje na podlagi tarifne lestvice po kilometrskih intervalih z upoštevanjem veljavnih voznih redov.

Plačilno sredstvo za nakup vozovnice in prtljažnice v medkrajevnem prometu je gotovina denarne valute EUR ali drugo dogovorjeno plačilno sredstvo.

Vozno osebje mora imeti pri sebi cenik za linijo, na kateri opravlja prevoz. Na zahtevo potnika je vozno osebje dolžno pokazati omenjene dokumente.

 

I. PREVOZ POTNIKOV

1. VOZOVNICA

5. člen

Nakup oziroma pridobitev vozovnice pod pogoji in na način, ki ga določajo ti splošni prevozni pogoji, pomeni sklenitev medsebojnega – pogodbenega razmerja med prevoznikom in potnikom, na podlagi katerega potnik pridobi pri prevozniku pravico do prevoza, kakor tudi pravico do prevoza njegove spremljane ročne prtljage, spremljane izročene prtljage ali potnikove živali, in sicer po objavljenem voznem redu, po linijah medkrajevnega prometa ter pod pogoji, ki jih določajo ti Splošni prevozni pogoji.

 

6. člen

Ne glede na pridobitev pravice do prevoza pri prevozniku potnik ne sme vstopiti v vozilo oziroma ga mora na zahtevo voznika ali kontrolorja prevoznika zapustiti, če:

 

 • upravičeno domneva, da mu bo zaradi njegovega vedenja onemogočeno izpolniti prevoznikove obveznosti do drugih potnikov;
 • je nasilna ali nadležna oseba do drugih potnikov;
 • s svojim vedenjem predstavlja nevarnost za vožnjo ali potnike ali nadleguje potnike ali voznika;
 • je v umazani delovni obleki, če se mu ne more odrediti primernega, od drugih potnikov ločenega prostora (npr. dimnikarji, pleskarji);
 • je obleka ali prtljaga potnika tako umazana, da lahko povzroči škodo drugim potnikom ali zamaže notranjost vozila;
 • želi na vozilo vnesti prtljago, ki jo v skladu z 21. členom teh Splošnih prevoznih pogojev ne sme prevažati;
 • želi vstopiti v vozilo z rolerji ali drugimi nestabilnimi napravami za hojo;
 • če je mlajši od 6 let in nima spremstva starejše osebe;
 • če nima veljavne vozovnice ali se vozovnica ne glasi nanj oziroma ima ponarejeno ali preklicano vozovnico in noče plačati nadomestne prevoznine v skladu s 16. členom teh Splošnih prevoznih pogojev.

 

Brez nakupa oziroma pridobitve vozovnice, pod pogoji in na način, določenimi v teh Splošnih prevoznih pogojih, se pravica do prevoza ne pridobi.

Če opozorjeni potnik v primerih iz 1. odst. tega člena ne zapusti vozila, voznik zaprosi za pomoč dežurnega prometnika ali kontrolorja pri prevozniku in nadaljuje vožnjo. Odstranitev potnika iz vozila se lahko opravi le na avtobusnem postajališču ali avtobusni postaji.

V primerih iz prvega odstavka tega člena potnik ni upravičen do povrnitve voznine.

Prevoz osebe iz 1. alineje 1. odstavka tega člena se sme opraviti le, če so izpolnjeni pogoji, ki jih določajo predpisi o varstvu pred nalezljivimi boleznimi. Če se med prevozom pri potniku pokažejo znaki katere izmed nalezljivih bolezni, določenih v predpisih o varstvu pred nalezljivimi boleznimi, mora prevoznik ravnati po teh predpisih in takega potnika prepeljati do prvega kraja, kjer je možnost, da dobi potrebno zdravniško pomoč.

 

Obdelava osebnih podatkov, ki jih prevoznik potrebuje za namen izdaje terminske vozovnice

7. člen

Z nakupom oziroma pridobitvijo terminske vozovnice imetnik sklene s prevoznikom v skladu s 1. in 5. členom teh Splošnih prevoznih pogojev pogodbeno razmerje za pridobitev pravice do prevoza v medkrajevnem prometu. Za izdajo terminskih vozovnic prevoznik potrebuje osebne podatke kupcev oziroma upravičencev do teh vozovnic, navedenih v 8., 9., in 10. členu teh Splošnih prevoznih pogojev, ki jih lahko na podlagi sklenjenega pogodbenega razmerja, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.163/22–ZVOP-2) obdeluje izključno za namen izdaje terminskih vozovnic. Imetnikovi osebni podatki bodo na podlagi imetnikove pisne privolitve  obdelovani za čas uporabe kartice Urbana. V primeru neuporabe kartice Urbana bo po sedmih (7) letih od zadnje uporabe stekel postopek za izbris podatkov (postopek izbrisa traja do 90 dni).

Rok hrambe osebnih podatkov za  enotne IJPP vozovnice je dve (2) leti od vnosa v sistem.

 

8. člen

Pred izdajo terminske vozovnice mora kupec oziroma upravičenec do terminske vozovnice prevozniku predložiti svoje osebne podatke glede na vrsto terminske vozovnice, in sicer mora za pridobitev IJPP splošne (imenske) in IJPP brezplačne terminske vozovnice predložiti prevozniku sledeče osebne podatke:

 • priimek in ime;
 • datum rojstva;
 • naslov stalnega ali začasnega prebivališča (občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom in podatke o pošti);
 • EMŠO.

Za pridobitev IJPP šolske vozovnice mora kupec oziroma upravičenec do šolske terminske vozovnice (velja za dijake in študente) predložiti prevozniku vlogo, ki vsebuje podatke o vlagatelju.

Originalne vloge kupcev oziroma upravičencev do šolske IJPP terminske vozovnice, navedenih v drugem odstavku tega člena, bo prevoznik hranil še dve (2) leti od vnosa vloge v evidenco subvencije prevoza.  Po preteku tega obdobja jih prevoznik uniči.

 

9. člen

Za pridobitev šolske terminske  vozovnice za učence osnovnih šol na podlagi sklenjene pogodbe o prevozu šoloobveznih otrok mora kupec oziroma upravičenec do šolske terminske vozovnice predložiti prevozniku sledeče osebne podatke:

 • priimek in ime;
 • datum rojstva;
 • naslov stalnega ali začasnega prebivališča (občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom in podatki o pošti);
 • šolsko leto;
 • razred;
  šola (naziv).

 

9.a člen

Za pridobitev  terminske IJPP vozovnice s 50-odstotnim popustom mora kupec oziroma upravičenec (velja za otroke starejše od 6 let do dopolnjenega 15 leta starosti, ki niso upravičeni do subvencionirane IJPP vozovnice) predložiti prevozniku sledeče osebne podatke:

 • priimek in ime;
 • datum rojstva;
 • EMŠO;
 • naslov stalnega ali začasnega prebivališča (občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom in podatki o pošti).

 

Posredovanje osebnih podatkov ministrstvu, pristojnemu za promet

 1. člen

V skladu z Zakonom o prevozih v cestnem prometu vodi ministrstvo, pristojno za promet, za namene uveljavljanja pravic dijaka in/ali študenta do subvencioniranega prevoza in pravic prevoznika – izvajalca subvencioniranega prevoza, evidenco subvencij prevoza, kjer se vodijo naslednji podatki upravičenca do subvencioniranega prevoza:

•    ime in priimek;

•    EMŠO;

•    status dijaka oziroma študenta v obdobju koriščenja subvencije prevoza;

•    stalno ali začasno prebivališče (občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom in podatki o pošti);

•    ime, naslov in matična številka vzgojno izobraževalnega zavoda oziroma visokošolskega zavoda;

•    številka izdane vozovnice;

•    mesec in leto veljavnosti mesečne vozovnice;

•    cena vozovnice, ki jo plača upravičenec.

 

Vlogo upravičenca do subvencije za prevoz prejme prevoznik in jo vnese v evidenco subvencij prevoza iz prejšnjega odstavka. Na podlagi odločitve ministrstva, pristojnega za promet, o upravičenosti do subvencije za prevoz, izda prevoznik subvencionirano mesečno šolsko vozovnico.

V evidenci subvencij prevoza se podatki iz prvega odstavka tega člena hranijo še dve (2) leti po vpisu v evidenco, potem se anonimizirajo.

 

11. člen

V medkrajevnem prometu se uporablja elektronski plačilni sistem za plačevanje prevoza z elektronskimi vozovnicami, naloženimi na fizični elektronski brezkontaktni kartici ali na aplikaciji Urbana, ki je naložena na pametnih telefonih, z operacijskim sistemom Android 6.0 ali iOS 13.0 oziroma novejšim ter s plačilnima karticama Visa in Mastercard. Poleg tega je možno plačevanje voznine tudi z gotovino, iz dobroimetja, predhodno naloženega na elektronski kartici Urbana, ter z mobilnim telefonom s klicem na številko 1899. Z mobilnim telefonom s klicem na 1899 lahko plačujejo voznino potniki, ki imajo sklenjeno pogodbeno razmerje s slovenskim operaterjem mobilne telefonije, ki ponuja storitev Valú Moneta (storitev plačevanja z mobilnimi telefoni).

 

Vozovnice v uporabi so sledeče:

 1. Priložnostna vozovnica za eno potovanje (enkratna vozovnica), ki velja za prevoz potnika, njegove spremljane ročne prtljage oziroma spremljane izročene potniške prtljage ali potnikove živali v eni smeri za linijo, za katero je bila kupljena;
 2. IJPP dnevna vozovnica;
 3. IJPP tridnevna vozovnica;
 4. IJPP tedenska vozovnica;
 5. IJPP vikend vozovnica;
 6. IJPP vikend družinska vozovnica.

 

Cene  in področje uporabe vozovnic v točkah od 2 do 6 so  zapisani v Uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi  sistema enotne vozovnice (Priloga 3 - Tarifa prevoznin) in v cenikih IJPP vozovnic  na povezavi https://www.lpp.si/javni-prevoz/ceniki.

 

 1. Terminske vozovnice, ki veljajo za določeno obdobje, ki je zapisano na vozovnici:

 

7. a. Šolska terminska (mesečna in letna) IJPP vozovnica, ki jo lahko pridobijo dijaki, študentje, ki niso zaposleni, in udeleženci izobraževanja odraslih, ki se izobražujejo po javno veljavnih programih poklicnega in splošnega srednjega in višjega strokovnega izobraževanja, pod pogojem, da niso v delovnem razmerju in niso prijavljeni kot brezposelne osebe, ali se ne izobražujejo v skladu s predpisi o urejanju trga dela in sicer do dopolnjenega 26. leta starosti.

Upravičenci do šolske terminske vozovnice navedeni v tem členu morajo priložiti vlogo na predpisanem obrazcu (velja za dijake in študente), starejši od 18 let morajo priložiti tudi osebni dokument.

Vozovnica se glasi na ime in ni prenosljiva. Vozovnica je veljavna od 00.00 ure 1. dne v tekočem mesecu do 24.00 ure 1. delovnega dne v naslednjem mesecu. Nakup mesečne vozovnice je možen do 20. dne tekočega meseca, od 21. dne tekočega meseca je možen nakup mesečne vozovnice za naslednji mesec.

 

7. b. Šolska  terminska (mesečna in letna) IJPP vozovnica za 10 voženj, ki jo lahko pridobijo   dijaki, študentje, ki niso zaposleni, in udeleženci izobraževanja odraslih, ki se izobražujejo po javno veljavnih programih poklicnega in splošnega srednjega in višjega strokovnega izobraževanja, pod pogojem, da niso v delovnem razmerju in niso prijavljeni kot brezposelne osebe ali se ne izobražujejo v skladu s predpisi o urejanju trga dela, in sicer do dopolnjenega 26. leta starosti. Upravičenci do šolske mesečne vozovnice, navedeni v tem členu, morajo priložiti vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice, starejši od 18 let morajo priložiti tudi osebni dokument.

Vozovnica se glasi na ime in ni prenosljiva. Vozovnica je veljavna od 00.00 ure 1. dne v tekočem mesecu, do 24.00 ure 1. delovnega dne v naslednjem mesecu.

Nakup mesečne vozovnice  je možen do 20. dne tekočega meseca, od 21. dne tekočega meseca je možen nakup mesečne vozovnice za naslednji mesec.

 

7. c. Splošna mesečna in letna IJPP imenska  vozovnica za neomejeno število voženj na relaciji medkrajevnega prometa, ki je vnesena v vozovnico. Pri razdalji nad 20 km vozovnica omogoča neomejeno število voženj na celotnem območju Republike Slovenije. Splošna mesečna IJPP imenska vozovnica je veljavna od 00.00 ure 1. dne v tekočem mesecu do 24.00 ure 1. delovnega dne v naslednjem mesecu. Splošna letna IJPP imenska vozovnica velja 12 mesecev od meseca nakupa. Nakup splošne mesečne IJPP imenske vozovnice je možen do 20. dne tekočega meseca, od 21. dne tekočega meseca je možen nakup mesečne vozovnice za naslednji mesec.

 

7. d. Splošna mesečna in letna IJPP neimenska vozovnica za neomejeno število voženj na relaciji medkrajevnega prometa, ki je vnesena v vozovnico. Pri razdalji nad 20 km vozovnica omogoča neomejeno število voženj na celotnem območju Republike Slovenije. Splošna mesečna IJPP neimenska vozovnica je veljavna od 00.00 ure 1. dne v tekočem mesecu do 24.00 ure 1. delovnega dne v naslednjem mesecu. Splošna letna IJPP neimenska vozovnica velja 12 mesecev od meseca nakupa. Nakup splošne mesečne IJPP neimenske vozovnice je možen do 20. dne tekočega meseca, od 21. dne tekočega meseca je možen nakup mesečne vozovnice za naslednji mesec.

 

7.e. Šolska vozovnica za učenca osnovne šole za neomejeno število voženj na relaciji medkrajevnega prometa, ki je vnesena v vozovnico. Vozovnica se glasi na ime, ni prenosljiva, učencu pa se izda na podlagi sklenjene pogodbe o prevozu šoloobveznih otrok. Vozovnica je v šolskem letu veljavna od 1. 9. v tekočem letu do 30. 6. v naslednjem letu, in sicer le ob dnevnih šolskega pouka.

 

 1. Brezplačne IJPP vozovnice

 

Na podlagi 114.b člena ZPCP-2G (Uradni list št. 67/2019) so do brezplačne IJPP vozovnice v medkrajevnem prometu upravičene naslednje skupine:

 • upokojenci,
 • osebe starejše od 65 let,
 • imetniki evropske kartice ugodnosti za invalide,
 • vojni veterani.

 

Pogoj za pridobitev brezplačne IJPP vozovnice je, da navedene skupine niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti. Za pridobitev vozovnice je potrebno izpolniti vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice za brezplačen prevoz, ki je dostopna na spletu na povezavi https://www.lpp.si/vozovnica-slovenija-za-upokojence, in jo oddati na prodajnem mestu prevoznika na Slovenski cesti 56 v Ljubljani.

Do brezplačnega prevoza so upravičeni tudi spremljevalci imetnikov evropske kartice ugodnosti za invalide. Validacija za spremljevalca se izvede na način, da upravičenec (invalid) kartico Urbana ali IJPP dvakrat prisloni na validator na avtobusu (prvič zase in takoj za tem še za spremljevalca).

Zapis brezplačne vozovnice je možen na elektronsko kartico, in sicer na imensko kartico Urbana ali na rdečokartico IJPP.

 

 1. člen

Potnik mora imeti vozovnico ves čas prevoza pri sebi in jo na zahtevo pristojnega inšpektorja, voznika ali kontrolorja prevoznika predložiti na vpogled.

Kjer se uporabljajo elektronske brezkontaktne vozovnice, ki so prilagojene elektronskim napravam za validacijo, je vozovnica veljavna šele, ko je validirana. Validacija  IJPP  vozovnice pomeni sočasno prevoznikovo  izdajo vozovnice potniku.

Potnik, ki ima elektronsko brezkontaktno vozovnico, jo mora validirati na elektronski napravi za validacijo pri vstopu v vozilo, med vožnjo pa na zahtevo voznega osebja, kontrolorja prevoznika ali pristojnega inšpektorja predložiti na pregled.

 

 1. člen

Potnik, ki z vozovnico za krajšo pot, kupljeno v predprodaji, potuje do namembne postaje po daljši poti, plača razliko v voznini, razen če ima potnik terminsko vozovnico.

Potnik, ki želi v  medkrajevnem prometu podaljšati potovanje prek postaje, do katere ima vozovnico, plača redno voznino od stare do nove namembne postaje pred odhodom s prvotne namembne postaje.

 

 1. člen

Če je prevoznina zaračunana nepravilno, mora potnik znesek, ki je premalo zaračunan, doplačati, preveč zaračunan znesek pa mora prevoznik potniku vrniti. Povračilo lahko uveljavi potnik na podlagi pisnega zahtevka pri prevozniku najkasneje v 30 dneh po opravljenem prevozu.

Če potnik premalo zaračunane voznine ne doplača, se šteje, da nima veljavne vozovnice.

 

2. VOZNE OLAJŠAVE

15. člen

V medkrajevnem prometu imajo otroci do 6. leta starosti pravico do brezplačne uporabe prevoza. V primeru organizirane skupine otrok imajo otroci do 6. leta starosti 50-odstotni popust pri  ceni vozovnice.

Otroci, starejši od 6 let do dopolnjenega 15. leta starosti imajo 50-odstotni popust pri ceni vozovnice. Popust velja samo za otroke, ki niso upravičeni do subvencionirane IJPP vozovnice.

 

3. NAČIN IZVAJANJA KONTROLE VOZOVNIC

16. člen

Kontrola plačila voznine se izvaja ob vstopu potnikov v avtobus, kontrola veljavnosti vozovnic pa tudi med vožnjo.

Obveznost uporabnika – potnika je, da si za prevoz v medkrajevnem prometu kupi vozovnico in jo, v primeru, da je le-ta elektronska, validira pri vstopu v vozilo. Vozovnico validira tako, da jo prisloni na validator k mestu, označenem z naslikano roko z vozovnico, in počaka na zelen signal – kljukica. Pri izvajanju kontrole plačila voznine mora potnik na zahtevo kontrolorja prevoznika ali pristojnega inšpektorja le-temu pokazati vozovnico za elektronski pregled plačila voznine. Elektronski pregled plačila voznine se izvede s prislonitvijo kartice Urbana ali IJPP na čitalec naprave za elektronski pregled.

Kontrola plačila prevoza z aplikacijo Urbana na pametnih telefonih se izvaja s skeniranjem QR kode, ki je zapisana na mobilni kartici Urbana znotraj aplikacije Urbana. Potnik na zahtevo kontrolorja odpre aplikacijo Urbana in kontrolorju  omogoči  skeniranje QR kode, kar kontrolor izvede z napravo za elektronski pregled.

Pri kontroli se na zahtevo kontrolorja prevoznika ali pristojnega inšpektorja potnik, ki uporabi terminsko vozovnico, izkaže z lastnim dokumentom s sliko. Mladoletni potniki se lahko izkažejo tudi s fotokopijo dokumenta s sliko.

Kot dokument s sliko se šteje vsak uradno izdan dokument (upravni organi, društva, javne agencije, delodajalci in podobno) na katerem je slika osebe, kateri je ta dokument izdan (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje, službena izkaznica, študentska izkaznica, dijaška izkaznica, izkaznica o opravljenem kolesarskem izpitu in podobno).

Potnik, ki pri sebi nima veljavne vozovnice, ali uporablja vozovnico, ki ni veljavna ali se ne glasi nanj, mora na zahtevo voznika ali kontrolorja prevoznika plačati vozniku  prevoznika nadomestno prevoznino v višini petkratne vrednosti prevoznine na celotni liniji. Plačilo nadomestne prevoznine se izvede na enega izmed načinov, določenih za nakup vozovnice. Potnik, ki odkloni plačilo voznine, mora vozilo zapustiti na zahtevo voznika, kontrolorja  prevoznika ali pristojnega inšpektorja. Zapustitev vozila se lahko opravi le na avtobusnem postajališču ali avtobusni postaji.

 

Kontrolor prevoznika ali pristojni inšpektor lahko odvzame potniku elektronsko kartico Urbana ali IJPP če:

 • zaradi poškodbe ali nedelovanja kartice ni možno preveriti plačila voznine,
 • jo imetnik ne validira ob vstopu v vozilo,
 • se le ta uporablja izven vnesenega termina v terminski vozovnici,
 • je na elektronskem seznamu preklicanih vozovnic,
 • jo uporablja oseba, ki ni lastnik vozovnice (velja za terminske neprenosljive vozovnice),
 • je ponarejena,
 • se potnik na njihovo zahtevo ne izkaže z lastnim osebnim dokumentom s sliko, s katerim bi dokazal lastništvo elektronske kartice.

 

V primeru odvzema kartice kontrolor prevoznika potniku izroči potrdilo o odvzemu. Prejeto potrdilo je podlaga za ponovno izdajo odvzete elektronske kartice.

Plačilo voznine z Valu Moneto ugotavlja kontrolor prevoznika ali inšpektor Inšpektorata Mestne uprave občine Ljubljana tako, da potnik na njegovo zahtevo pokliče na telefonsko številko 1899 in svoj mobilni telefon prisloni na terminal, kjer se opravi potrditev plačila voznine in se le ta na njem izpiše. Če se ob kontroli plačila vozovnice potnik sklicuje na nedelovanje mobilnega telefona, mora ob prisotnosti kontrolorja dokazati nedelovanje s prižigom mobilnega telefona. Če se izkaže, da mobilni telefon deluje, se izvede klic na način, ki je opisan.  Če potnik navedeni postopek odkloni, se šteje, da ni plačal vozovnice. Potnik v vozilu, ki ni plačal vožnje ali odkloni postopek vpogleda v mobilni telefon, mora vozilo zapustiti na zahtevo kontrolorja izvajalca ali inšpektorja.

 

 1. člen

Če potnik uporablja ponarejeno terminsko vozovnico ali terminsko vozovnico, ki je bila preklicana, jo mora vozno osebje, kontrolor prevoznika ali pristojni inšpektor odvzeti.

 

 1. člen

Prevoznik ne povrne škode za odvzeto, izgubljeno ali na drugi način uničeno elektronsko kartico z naloženo vozovnico. Kartice, ki je bila odvzeta, ni več mogoče preklicati.

Potnik lahko prevozniku poda zahtevo za ponovno izdajo odvzete elektronske kartice Urbana in IJPP v roku šestdesetih (60) dni od dneva odvzema le-te. V tem primeru prevoznik zaračuna potniku strošek ponovne izdaje v višini 40,00 EUR in potniku odvzeto elektronske kartico vrne v stanju, v kakršnem je bila odvzeta.

Če potnik v roku šestdesetih (60) dni od dneva odvzema elektronske kartice Urbana in IJPP prevozniku ne poda zahteve za ponovno izdajo elektronske kartice, po tem roku prevoznik odvzete elektronske kartice ne vrne in potnik ni upravičen do vračila morebitno naloženega zneska na odvzeti elektronski kartici. Po plačilu stroškov ponovne izdaje elektronske kartice Urbana in IJPP v višini 40,00 € ima potnik pravico do nakupa nove elektronske kartice pod enakimi pogoji, pod katerimi je bila kupljena odvzeta elektronske kartica.

 

Ponovna izdaja elektronske kartice Urbana in IJPP, ki ni bila odvzeta

 1. člen

Izgubljeno elektronsko kartico ali kartico, ki je neuporabna zaradi fizične poškodbe (na primer: prelom in/ali pregib kartice, luknjanje kartice, odrezovanje delov kartice in podobno), z naloženo vozovnico ali brez naložene vozovnice, prevoznik na željo  imetnika nadomesti s ponovno izdajo elektronske kartice.

Izgubo ali krajo kartice Urbana mora imetnik takoj  preklicati na brezplačni telefonski številki 080 60 77 ali na potniškem centru LPP-ja  na Slovenski cesti 56, Ljubljana.

Najdene, že preklicane elektronske kartice, ni več mogoče aktivirati kot veljavne, temveč se imetniku preklicane kartice izda nova elektronska kartica.

Na ponovno izdano elektronske kartico prevoznik zapiše enake pravice do pridobitve posamezne vrste terminske vozovnice, kot je/so bila/e zapisana/e na izgubljeni ali neuporabni elektronski kartici.

Če je bila na izgubljeni ali neuporabni elektronski kartici naložena veljavna terminska vozovnica, jo prevoznik naloži na ponovno izdano elektronsko kartico.

Če je bilo na izgubljeni ali neuporabni elektronski kartici naloženo dobroimetje, ga prevoznik naloži na ponovno izdano elektronsko kartico, vendar šele po preteku oseminštiridesetih (48) ur od zahteve imetnika za ponovno izdajo elektronske kartice.

Če se lastnik izgubljene  kartice Urbane v roku šestdeset  (60) dni od najdbe ne oglasi na potniškem centru LPP-ja na Slovenski c. 56, Ljubljana, kartica Urbana  in na njej  naloženo dobroimetje postaneta last prevoznika.

 

 1. člen

Ob ponovni izdaji imenske elektronske kartice, ki ni bila odvzeta, temveč ukradena ali izgubljena, prevoznik zaračuna imetniku vrednost storitve v višini 4,00 eur za ponovno izdajo elektronske kartice in zapis podatkov na njo. V primeru izdaje IJPP elektronske kartice prevoznik zaračuna 3,00 eur za ponovno izdajo kartice, pri izdaji treh ali več nadomestnih kartic  IJPP pa 7,00 eur za ponovno izdajo kartice.  Vrednosti ponovno naložene vozovnice oziroma dobroimetja prevoznik imetniku ne zaračuna.

 

II. PREVOZ PRTLJAGE

1. SPREMLJANA ROČNA PRTLJAGA IN SPREMLJANA IZROČENA POTNIŠKA PRTLJAGA

21. člen

Z avtobusi v medkrajevnem prometu se ne sme prevažati:

 • orožja, ostrih predmetov, lahko vnetljivih, eksplozivnih, radioaktivnih, korozivnih (jedkih), kužno-strupenih in drugih predmetov ali snovi, ki pomenijo zaradi svojih lastnosti nevarnost in lahko povzročijo posledice potnikom, vozniku ali vozilu;
 • predmetov, katerih prevoz je prepovedan z zakonom ali predpisi o  javnem redu in miru;
 • predmetov, ki so posamezno težji od 30 kg in volumna večjega od 100 x 60 x 30 cm;
 • drugih predmetov, ki niso ustrezno zapakirani ali drugače zaščiteni, tako da se lahko med vožnjo poškodujejo ali povzročijo ostalim potnikom, vozniku ali vozilu škodo.

Voznik ali kontrolor smeta opraviti pregled prtljage in prevoz zavrneta, če ugotovita, da prtljaga ni primerna.

 

 1. člen

Z avtobusi v medkrajevnem prometu se lahko prevaža spremljana ročna prtljaga in spremljana izročena prtljaga pod pogoji, določenimi v teh Splošnih prevoznih pogojih.  

Spremljana ročna prtljaga se prepelje brez posebnega plačila. Za prevoz spremljane izročene prtljage potnik plača prevoznino po veljavnem ceniku prevoznika.

 

23. člen

Za spremljano ročno prtljago se šteje stvari, ki tehtajo do 10 kg in so manjših dimenzij (ročne torbe, mreže, manjši zavoji oziroma paketi, šolske torbe, manjši nahrbtniki) ter se lahko položijo na prtljažnik nad sedeži v avtobusu, ali jih imajo potniki pri sebi na sedežu oziroma pod sedežem, vendar tako da ne ovirajo drugih potnikov.

Spremljana ročna prtljaga se lahko s potnikom pelje samo takrat, ko se s tem ne ogroža varnosti in reda v vozilu in ta prtljaga ne ogroža varnosti in reda v vozilu in ta prtljaga ne ovira ostalih potnikov. Voznik ali kontrolor smeta preprečiti vnos spremljane ročne prtljage v vozilo, če se ogrozi varnost in red v vozilu ali ovira ostale potnike.

 

 1. člen

Pod spremljano izročeno prtljago se štejejo zapakirani predmeti teže do 30 kg, ki jih potnik nosi s seboj (kovčki, torbe, košare, zaboji, potne vreče, kolesa, škatle, otroški vozički, skiroji, ležalni stoli glasbeni instrumenti,…) kot tudi drugi predmeti, ki se po svoji dimenzijah in teži lahko namestijo v prostor vozila za prevoz prtljage in ne onemogočajo hitrega natovora in raztovora prtljage.

Prevoznik je dolžan sprejeti spremljano izročeno prtljago in jo prepeljati, vendar največ dva kosa. Večje število enot te prtljage lahko sprejme samo v primeru, če razpolaga s potrebnim prostorom in s tem ne obremenjuje avtobusa.

Lahko lomljive in pokvarljive stvari in podobno lahko sprejme prevoznik za prevoz kot izročeno prtljago, vendar na odgovornost potnika z opozorilom, da za morebitne okvare ali škodo ne odgovarja.

Potnik mora pri oddaji prtljage iz prejšnjega odstavka za prevoz natančno navesti podatke o vrsti prtljage, da se vpišejo v potrdilo (prtljažnico).

 

 1. člen

Potnik odgovarja za škodo prevozniku, drugim potnikom in na vozilu, ki izhaja iz spremljane ročne prtljage ali spremljane izročene potniške prtljage ali prevoza živali, po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti.

 

 1. člen

Prevoznik je dolžan potniku izdati potrdilo o prevzemu spremljane izročene prtljage (prtljažnica), v katerem morata biti navedena število kosov in vrsta prtljage.

 

 1. člen

Če potnik po prispetju vozila v namemben kraj iz kateregakoli vzroka ne prevzame prtljage, jo mora prevoznik na potnikove stroške in na potnikov rizik hraniti na varnem mestu ali jo zaupati v hrambo komu drugemu.

 

 1. člen

Z vozili medkrajevnega prometa se ne sme prevažati živih živali, razen:

 • policijskih psov in psov gorske reševalne službe v spremstvu vodnika;
 • psov vodnikov za slepe s slepo osebo;
 • manjše živali na način in pod pogoji iz četrtega odstavka tega člena.

Pes mora biti na vrvici in imeti nagobčnik.

Nesnažni in mokri psi se ne smejo prevažati. V primeru prezasedenosti potnikov se psi ne smejo prevažati, razen v izjemnih primerih.

Kot ročno spremljano prtljago se  sme prevažati manjše živali v primernih sredstvih za prevoz, vendar na vso odgovornost potnika in tako, da zaradi tega niso ovirani, ogroženi ali moteni drugi potniki in da to ne onesnažuje vozila.

Prevoz mrtve živali – divjadi je dovoljen v prtljažniku, če je divjad pripravljena za prevoz po veljavnih sanitarnih predpisih.

Za prevoz živali v skladu s tem členom se zaračuna veljavna potniška cena.

 

III. OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI POTNIKA

 1. člen

Potnik mora sam poskrbeti, da na odhodni ali vmesni postaji oziroma postajališču vstopi v pravi avtobus in da na namembni postaji izstopi.

Potnik sme vstopiti in izstopiti iz avtobusa le na postajališču, kjer je po voznem redu predviden postanek.

Izven postajališča potnik ne sme vstopiti in izstopiti.

 

 1. člen

Otrok do 6. leta starosti, ki nima spremstva starejše osebe, ne sme sam vstopiti v vozilo.

Potniki morajo v vozilo vstopati in iz njega izstopati pri označenih vratih.

Potniki se morajo za izstop pravočasno pripraviti.

Potniki se ne smejo zadrževati pri vozniku in morajo omogočiti drugim potnikom nemoten vstop in izstop.

Potniki so dolžni pri prevozu v vozilih medkrajevnega prometa upoštevati obvestilne – opozorilne napise oziroma nalepke (piktograme) v vozilu. Če potnik med prevozom v vozilu stoji, se je dolžan oprijeti varovalnih drogov oziroma drugih varovalnih oprijemal  vozilu.

Potniki se morajo v vozilu obnašati tako, da skrbijo za svojo varnost in varnost drugih.

 

 1. člen

Potniki ne smejo onesnaževati in uničevati vozila, se naslanjati na vrata in jih odpirati na silo. Vsako škodo, ki jo potnik povzroči v vozilu, jo mora povrniti.

Med vožnjo potniki ne smejo nadlegovati in motiti voznika s pogovorom, z gestami ali na kak drug način.

Potniki v vozilu ne smejo kaditi, uživati pijačo in/ali hrano, se voziti z rolko, kotalkami, rolerji ali skiroji, postavljati noge na sedeže, razgrajati, ga onesnaževati, metati predmete po avtobusu ali iz avtobusa in kako drugače uničevati. Vsako škodo v vozilu, ki jo je povzročil potnik, njegova spremljana ročna prtljaga, spremljana izročena potniška  prtljaga ali živa žival, jo je dolžan povrniti.

Potnik odgovarja za škodo, ki izhaja iz njegove spremljane ročne ali izročene  prtljage ali iz prevoza živali, prevozniku ali drugemu potniku v vozilu po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti.

 

IV. ODGOVORNOST PREVOZNIKA

 1. člen

Če je prevoz prekinjen zaradi vzrokov, za katere potnik ne odgovarja, ima potnik pravico zahtevati, da ga prevoznik skupaj s prtljago s svojim ali drugim primernim prevoznim sredstvom prepelje do namembnega kraja ali zahtevati, da ga prevoznik skupaj s prtljago v primernem roku prepelje v odhodni kraj in mu povrne prevoznino.

 

 1. člen

Če pride do prekinitve prevoza zaradi višje sile, odpadejo za prevoznika obveznosti iz prejšnjega člena.

 

 1. člen

Če se prevoz v medkrajevnem prometu ne začne v času, ki je določen z voznim redom prevoznika, lahko potnik oziroma naročnik prevoza odstopi od prevoza in zahteva vrnitev prevoznine.

 

 1. člen

Prevoznik odgovarja za škodo zaradi potnikove smrti, okvare zdravja in poškodbe (osebne škode), kakor tudi za zamudo ali prekinitev prevoza (druge škode).

 

 1. člen

Za škodo, ki nastane ob nezgodi zaradi smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika, je prevoznik odgovoren skladno z veljavnimi predpisi iz naslova obveznega zavarovanja potnikov v javnem prometu.

 

 1. člen

Prevoznik ni odgovoren za škodo, ki nastane zaradi smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika, če dokaže, da je bila škoda povzročena z dejanji potnika ali iz zunanjega vzroka, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti – višja sila.

 

 1. člen

Za škodo, ki nastane zaradi zamude ali prekinitve prevoza, prevoznik ni odgovoren, če dokaže, da zamuda oziroma prekinitev ni nastala po njegovi krivdi.

 

39. člen

Odškodninska zahteva v primeru zamude oziroma prekinitve prevoza se mora dostaviti najpozneje v 15-ih dneh od dneva, ko je bil ali bi moral biti prevoz končan.

 

 1. člen

Prevoznik odgovarja za škodo zaradi izgube ali poškodbe spremljane ročne prtljage ali spremljane izročene potniške prtljage, če potnik dokaže, da je za škodo kriv prevoznik.

Če izguba ali poškodba spremljane ročne prtljage ali spremljane izročene potniške prtljage nastane v okoliščinah, v katerih je prišlo do smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika, prevoznik odgovarja, razen če dokaže, da je škodo povzročil potnik ali je nastala iz zunanjega vzroka, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti (višja sila).

 

 1. člen

Odškodnina za izgubo ali poškodbo prtljage, za katero je prevoznik odgovoren, se obračunava po veljavnih predpisih zavarovanja prtljage v javnem prometu.

 

 1. člen

Prevoznik ni odgovoren za škodo zaradi izgube ali poškodbe spremljane prtljage, če potnik ne poda ugovora voznemu osebju še preden izstopi iz vozila.

Če je nastala škoda na spremljani prtljagi zaradi prometne nesreče ali iz drugih vzrokov, zaradi katerih potnik ni mogel podati ugovora v navedenem roku, mora ugovor podati takoj, ko je to mogoče, vendar najpozneje v 30-ih dneh od dneva, ko je bilo ali bi moralo biti potovanje končano.

 

 1. člen

Za škodo, ki nastane zaradi zamude pri prevozu prtljage, je prevoznik odgovoren po določbah teh splošnih prevoznih pogojev, ki se nanašajo na odgovornost prevoznika za škodo, ki nastane zaradi zamude pri prevozu potnikov.

 

 1. člen

Velja domneva, da je spremljana prtljaga izgubljena, če ni potniku izročena v 7-ih dneh od dneva, ko je potnik končal potovanje.

Če prevoznik pred iztekom roka iz 1. odstavka tega člena izjavi, da je prtljaga izgubljena, se domneva, da je izgubljena tistega dne, ko je prevoznik izjavil, da je izgubljena.

 

V. NAJDENI PREDMETI

 1. člen

Kadar voznik avtobusa, delavec, zaposlen pri prevozniku na delovnem mestu kontrolorja ali prometnika in vsi zaposleni pri prevozniku (v nadaljevanju najditelj) najdejo stvar, za katero utemeljeno menijo, da je potnik oziroma druga določena oseba lastnik najdene stvari ali oseba, ki je upravičena do prevzema najdene stvari, jo mora o najdeni stvari takoj obvestiti ter ji najdeno stvar izročiti.

Če najditelj osebe iz 1. odstavka ne pozna, mora najdeno stvar brez odlašanja predati odgovorni osebi pristojne službe prevoznika na sedežu prevoznika.

Najditelj utemeljeno meni, da je določna oseba lastnik najdene stvari ali oseba, ki je upravičena do prevzema najdene stvari, če to osebo lahko identificira oziroma spozna, da je lastnik najdene stvari oziroma upravičenec do njenega prevzema (osebni dokument, točen opis najdene stvari oziroma njene vsebine, …).

 

 1. člen

Najditelj mora prevzeti v posest najdeno stvar, ki jo je našel potnik ali tretja oseba in mu jo predala v posest kot najdeno stvar.

 

 1. člen

Voznik avtobusa je dolžan ob izstopu vseh potnikov na končni postaji avtobus in okolico avtobusa na končni postaji pregledati. Najdene stvari mora brez odlašanja predati odgovorni osebi pri prevozniku.

Obveznost iz prejšnjega odstavka tega člena velja tudi za ostale zaposlene pri prevozniku, če najdeno stvar prevzamejo v posest na avtobusnih postajah oz. postajališčih ali v prostorih prevoznika.

 

 1. člen

Odgovorna oseba pri prevozniku je dolžna brez odlašanja izpolniti del Obrazca „Potrdilo o prejemu najdenega predmeta“ v delu, ki je namenjen izpolnitvi odgovorne osebe, drugi del obrazca pa mora izpolniti najditelj.

 

 1. člen

Za odgovorno osebo pristojne službe prevoznika se šteje oseba, ki je odgovorna za najdene predmete, zaposlena pri prevozniku.

 

 1. člen

Odgovorna oseba mora od najditelja najdeno stvar sprejeti v hrambo  ter jo vpisati v Knjigo najdenih stvari.

Odgovorna oseba mora brez odlašanja poskrbeti, da v skladu z možnostjo ugotovi lastnika najdene stvari oziroma upravičenca do njene posesti, ga o najdbi obvesti ter mu na podlagi predhodne preveritve osebnih podatkov in podpisa prejema najdene stvari, stvar preda.

Če odgovorna oseba ne more ugotoviti lastnika najdene stvari oziroma upravičenca do njene posesti, mora najdene stvari hraniti, in sicer:

 • najdene stvari, ki niso neznatne vrednosti od 10. dne v tekočem mesecu do 10. dne naslednjega meseca, ko mora le te z zapisnikom oddati policijski postaji Ljubljana Šiška;
 • najdene stvari neznatne vrednosti 3 mesece šteto od zadnjega dne meseca najdbe;
 • lahko pokvarljivih stvari ne hrani ter jih sprotno odstranjuje.

 

 1. člen

Odgovorna oseba mora po izteku roka iz 2. alineje 3. odstavka 50. člena poskrbeti za komisijski pregled najdenih stvari neznatne vrednosti ter uporabne stvari ponuditi humanitarnim organizacijam, neuporabne stvari pa zapisniško uničiti oziroma odstraniti.

 

VI. PRITOŽBE POTNIKOV

 1. člen

Potnik se lahko prevozniku pritoži glede kakovosti in načina izvajanja prevoznih storitev. Pritožbo poda potnik pisno na naslov sedeža družbe.

Podrobneje je način vlaganja pritožb opredeljen na spletni strani prevoznika.

Prevoznik se mora na pritožbo potnika odzvati v 14 dneh po njenem prejemu. Če potnik ni zadovoljen z odzivom prevoznika na svojo pritožbo, lahko v 30 dneh od poteka roka za odziv prevoznika, v kolikor se prevoznik ni odzval v predpisanem roku, ali od prejema nezadovoljivega odgovora prevoznika, vloži na Direkcijo RS za ceste zahtevo za naložitev ustreznega ravnanja. V zahtevi ni mogoče uveljavljati denarnih oziroma odškodninskih zahtevkov.

 

VII. REKLAMACIJA

 1. člen

Terjatve iz naslova pravnega razmerja med prevoznikom in potnikom lahko upravičenec uveljavlja s pisno reklamacijo, ki jo vloži pri prevozniku, ali s tožbo, ki jo vloži pri sodišču, če prevoznik v 60 dneh od dneva vročitve reklamacije ne izplača zahtevane odškodnine.

Na zahtevo upravičenca plača prevoznik zamudne obresti od dneva vročitve reklamacije.

Od terjatev prevoznika tečejo obresti od dneva vročitve zahteve tistemu, ki odgovarja prevozniku.

 

VIII. KONČNE DOLOČBE

 1. člen

Splošni prevozni pogoji pričnejo veljati naslednji dan po njihovi objavi v skladu s 3. členom teh Splošnih prevoznih pogojev, to je z dnem 1. 7. 2024.

Z dnem uveljavitve teh Splošnih prevoznih pogojev prenehajo veljati Splošni prevozni pogoji, ki so bili uveljavljeni z dnem 29. 11. 2023.

 

 

Ljubljana,  1. 7. 2023.

 

Datoteke
PDF icon Spremembe in dopolnitve Odloka o organizaciji in načinu izvajajnja mestnih linijskih prevozov potnikov [pdf | 943,4 KB]
PDF icon Preklic uporabe prenosljive zelene Urbane [pdf | 29,2 KB]
PDF icon Splošni prevozni pogoji - mestni - veljajo od 1. 7. 2024 [pdf | 13,7 MB]
PDF icon Splošni prevozni pogoji - medkrajevni - veljajo od 1. 7. 2024 [pdf | 11 MB]
PDF icon Splošni pogoji uporabe subvencioniranih vozovnic za dijake in študente, kjer je razdalja od bivališča do šole 2 km ali več [pdf | 420,4 KB]
PDF icon Splošni prodajni pogoji spletne prodaje - veljajo od 13. 4. 2021 [pdf | 6 MB]
PDF icon Izjava o dostopnosti 14. 5. 2024 [pdf | 61,5 KB]
ISO 14001:2015 potrjuje vzpostavite in vzdrževanje sistema vodenja s področja ravnanja z okoljem OHSAS 18001 je britanski standard za varnost in zdravje pri delu in sistem za upravljanje varnosti. Njegov namen je, da bi vse organizacije, ki jih uvedejo uveljavljale varnost in zdravje pri delu. Splošno je OHSAS 18001 najbolj priznani svetovni standard za varnost in zdravje pri delu in sistem za upravljanja varnosti. ISO 9001:2015 potrjuje vzpostavitev in vzdrževanje sistema vodenja kakovosti

S prijavo na e- novice soglašate, da Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Osebne podatke o posamezniku/ici bo Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.