Dodatne informacije za potnike

Delavnica za tahografe

Začetki naše dejavnosti segajo že 50 let nazaj, odkar uspešno sodelujemo z naročniki kontrol tahografov. Pri svojem delu združujemo znanje in bogate izkušnje z ustrezno strokovno usposobljenim in pooblaščenim osebjem. V Delavnici za tahografe redno preverjamo nadzorne naprave za kontrolo dela voznika in gibanja vozila v cestnem prometu (tahografi, omejilniki hitrosti). Naročnikom smo na voljo v naši stacionarni delavnici na sedežu družbe in z mobilno delavnico, s katero pridemo na lokacijo naročnika.

Pogoji poslovanja kontrolnega organa K008

Izjava o nepristranskosti in neodvisnosti

Zaposleni v LPP d.o.o. niso pod nobenimi komercialnimi, finančnimi in drugimi pritiski, ki bi vplivali na sistem kontrole v delavnici za tahografe ali povzročili kakršenkoli sum v njihovo nepristranskost. Izključena je vsakršna možnost vplivanja oseb in organizacij izven LPP d.o.o. na rezultate preiskav in preskusov. LPP d.o.o. se ne ukvarja z nobeno dejavnostjo, ki bi lahko ogrozila zaupanje v neodvisnost presoje in integriteto aktivnosti na področju kontrole tahografov. Nagrajevanje osebja, ki izvaja postopke kontrole, ni odvisno od števila opravljenih kontrol ali od rezultatov kontrol.

Smo dostopni in ažurni, strokovno usposobljeni in znamo svetovati.

Za naročnike izvedemo kontrolo vseh odobrenih tipov tahografov in izvedemo dovoljena servisiranja na vozilih.

Usposobljeni in pooblaščeni smo za 

 • kontrolo in servisiranje analognih tahografov
 • kontrolo digitalnih in pametnih tahografov
 • kontrolo omejilnikov hitrosti
 • aktiviranje in preverjanje tahografov
 • zamenjavo tahografov
 • izdajo certifikata o nezmožnosti prenosa podatkov
 • izdajo zapisnika o prenosu podatkov
 • presnemavanje podatkov iz kartic voznikov
 • presnemavanje podatkov iz digitalnih in pametnih tahografov
 • arhiviranje datotek s podatki iz voznikovih kartic in digitalnih ter pametnih tahografov
 • popravilo komponent in povezav na vozilu; dajalci impulzov, električni vodniki, gibljiva os, reduktorji, ipd.

Naše prednosti

 • kontrolo tahografa izvedemo tudi na lokaciji naročnika (mobilna delavnica)
 • delavnica za tahografe razpolaga z najnovejšo merilno in kontrolno opremo za opravljanje postopkov na področju tahografov.
 • odkrivanje in odpravo napak rešuje strokovno usposobljeno osebje, ki znanje neposredno pridobiva od proizvajalcev vozil in tahografov.
 • vgrajujemo originalne rezervne in nadomestne dele, s čimer zagotavljamo boljšo kakovost storitev in zadovoljstvo strank.

Zavezani h kakovosti in zaupnosti

Pri svojem delu dosledno upoštevamo zakonska določila in določila podzakonskih aktov, ki sta jih predpisala Evropska unija in Slovenija. Delavnica za tahografe je kontrolni organ, ki je odgovoren za nepristranskost pri svojih aktivnostih in glede na zahteve standarda ter zavezanost vodstva ne dovoli, da bi ga ogrožali komercialni, finančni ali drugi pritiski. Osebje kontrolnega organa, kakor tudi osebe, ki delujejo na področju kontrole tahografov, so zavezani k zaupnosti podatkov, ki jih pridobijo v času izvajanja storitev. Delavnica za tahografe, ki deluje v okviru družbe LPP d.o.o., je akreditirana pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije K-008 na področju kontrole (SIST EN ISO/IEC 17020, tip C).

 

 

 

 

ISO 14001:2015 potrjuje vzpostavite in vzdrževanje sistema vodenja s področja ravnanja z okoljem OHSAS 18001 je britanski standard za varnost in zdravje pri delu in sistem za upravljanje varnosti. Njegov namen je, da bi vse organizacije, ki jih uvedejo uveljavljale varnost in zdravje pri delu. Splošno je OHSAS 18001 najbolj priznani svetovni standard za varnost in zdravje pri delu in sistem za upravljanja varnosti. ISO 9001:2015 potrjuje vzpostavitev in vzdrževanje sistema vodenja kakovosti

S prijavo na e- novice soglašate, da Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Osebne podatke o posamezniku/ici bo Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.