O družbi

Kodeks upravljanja

Družba je sprejela in pri svojem poslovanju upošteva določila Kodeksa upravljanja družbe, ki opredeljuje način delovanja nadzornega sveta in poslovodstva družbe. Določa tudi sistem notranjih kontrol in transparentnost poslovanja.

Politika upravljanja določa skupine deležnikov in odnose z njimi. Ključne skupine deležnikov s katerimi družba vzpostavlja in vzdržuje redne odnose so: zaposleni, družbeniki, kupci/uporabniki, dobavitelji, državni organi, mediji, strokovna javnost, lokalna skupnost in nevladne organizacije.

Temeljna načela etičnega kodeksa Javnega holdinga Ljubljana in odvisnih družb so:

  • Kupci/uporabniki - Zanesljivost in kakovost za kupca/uporabnika sta bistvo našega dela.
  • Zaposleni - Z zaposlenimi ravnamo pravično in spoštljivo.
  • Družbeniki - Delujemo z integriteto in smo zavezani k trajnostnim dosežkom.
  • Dobavitelji/Poslovni partnerji - Prizadevamo si, da ostanemo zaupanja vreden poslovni partner.
  • Družba - Prizadevamo si biti družbeno odgovorno podjetje.

 

Datoteke
PDF icon Kodeks upravljanja družbe Javni holding Ljubljana in odvisnih družb [pdf | 9,7 MB]
PDF icon Kodeks ravnanja LPP [pdf | 1,5 MB]
ISO 14001:2015 potrjuje vzpostavite in vzdrževanje sistema vodenja s področja ravnanja z okoljem OHSAS 18001 je britanski standard za varnost in zdravje pri delu in sistem za upravljanje varnosti. Njegov namen je, da bi vse organizacije, ki jih uvedejo uveljavljale varnost in zdravje pri delu. Splošno je OHSAS 18001 najbolj priznani svetovni standard za varnost in zdravje pri delu in sistem za upravljanja varnosti. ISO 9001:2015 potrjuje vzpostavitev in vzdrževanje sistema vodenja kakovosti

S prijavo na e- novice soglašate, da Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Osebne podatke o posamezniku/ici bo Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.