O družbi

Kodeks upravljanja

Družba je sprejela in pri svojem poslovanju upošteva določila Kodeksa upravljanja družbe, ki opredeljuje način delovanja nadzornega sveta in poslovodstva družbe. Določa tudi sistem notranjih kontrol in transparentnost poslovanja.

Politika upravljanja določa skupine deležnikov in odnose z njimi. Ključne skupine deležnikov s katerimi družba vzpostavlja in vzdržuje redne odnose so: zaposleni, družbeniki, kupci/uporabniki, dobavitelji, državni organi, mediji, strokovna javnost, lokalna skupnost in nevladne organizacije.

Temeljna načela etičnega kodeksa Javnega holdinga Ljubljana in odvisnih družb so:

  • Kupci/uporabniki - Zanesljivost in kakovost za kupca/uporabnika sta bistvo našega dela.
  • Zaposleni - Z zaposlenimi ravnamo pravično in spoštljivo.
  • Družbeniki - Delujemo z integriteto in smo zavezani k trajnostnim dosežkom.
  • Dobavitelji/Poslovni partnerji - Prizadevamo si, da ostanemo zaupanja vreden poslovni partner.
  • Družba - Prizadevamo si biti družbeno odgovorno podjetje.

 

Datoteke
PDF icon Kodeks upravljanja družbe Javni holding Ljubljana in odvisnih družb [pdf | 9,7 MB]
ISO 14001:2015 potrjuje vzpostavite in vzdrževanje sistema vodenja s področja ravnanja z okoljem Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu dopolnjuje in smiselno podaja zahteve, ki so opredeljene v zakonodaji o varnosti in zdravju pri delu. Poudarja preventivno delovanje in opredeljuje številne dejavnosti, ki omogočajo splošen vpogled v zdravje in varnost pri delu, saj si skozi izpolnjevanje zahtev organizacija prizadeva za učinkovito in uspešno izboljšanje varnosti in zdravja svojih zaposlenih. ISO 9001:2015 potrjuje vzpostavitev in vzdrževanje sistema vodenja kakovosti

S prijavo na e- novice soglašate, da Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Osebne podatke o posamezniku/ici bo Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.