Obdelava osebnih podatkov

OBVESTILO GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec zbirke osebnih podatkov:

LPP d.o.o., Celovška cesta 160, Ljubljana, T: 01 58 22 582, T: 01 582 24 60, E: mail@lpp.si

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je dosegljiva po elektronski pošti na naslovu dpo@lpp.si oz. preko klasične pošte na naslovu LPP d.o.o., Celovška cesta 160 Ljubljana, s pripisom »za DPO«. 

Pravna podlaga in namen obdelave osebnih podatkov: 

Za zagotavljanje storitev prevoza potnikov, ki uporabljajo imensko kartico Urbana, v mestnem prometu, medkrajevnem prometu in integriranih linijah, LPP d.o.o. obdeluje vaše podatke na podlagi medsebojnega pogodbenega razmerja in ali na podlagi zakonskih določil s katerim posameznik pridobi pravico do prevoza, kakor tudi ostalih pravic, ki so s to dejavnostjo neposredno in posredno povezane. LPP d.o.o. za potrebe izvajanja pogodbe (Člen 6 1(b) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov) obdeluje vaše podatke za namen izdelave imenske vozovnice Urbana, izdelave in izdaje imenskih terminskih vozovnic, reševanje reklamacij, izračun subvencij ter kontrole upravičenosti do prevoza in druge storitve povezane s kartico Urbana. Ostale informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v mestnem prometu, medkrajevnem prometu in integriranih linijah s kartico Urbana in IJPP vozovnicami lahko zainteresirane strani dobijo na uradni spletni strani LPP d.o.o. med splošnimi prevoznimi in spletnimi prodajnimi pogoji.

Uporabniki in obdelovalci osebnih podatkov

Dostop do vaših osebnih podatkov ima poleg LPP-ja tudi tehnološki izvajalec za Urbano, to je  Imovation  d.o.o.  ter  podizvajalec  Margento  R&D d.o.o. Do osebnih podatkov dostopa tudi  AP Ljubljana d.d., Pav d.o.o., Vrhnika in Mestna knjižnica Ljubljana (Mestna knjižnica Ljubljana dostopa do vaših osebnih  podatkov samo v primeru, če ste hkrati član Mestne knjižnice Ljubljana),  ki ravno tako kot LPP izdajajo imenske  kartice Urbana.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:

Osebnih podatkov upravljavec ne prenaša v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

Obdobje hrambe osebnih podatkov:

Upravljavec bo osebne podatke hranil dokler obstaja namen, zaradi katerega so bili zbrani, in sicer za čas uporabe kartice Urbana. V primeru neuporabe kartice Urbana bo po 7 letih  od zadnje uporabe stekel postopek za izbris podatkov (postopek izbrisa traja do 90 dni). 

 

Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev:

Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.

Vaše pravice:

  • S pisno zahtevo lahko od upravljavca zahtevate dostop do svojih osebnih podatkov, ki so bili zbrani v povezavi z vami; popravek netočnih podatkov, zbranih v povezavi z vami; omejitev obdelave osebnih podatkov; izbris vseh podatkov, če so izpolnjeni pogoji iz 17. člena Uredbe GDPR, ali obdelavi ugovarjate. V kolikor se odločite za predčasniizbris, imenske kartice Urbana ne boste mogliveč uporabljatioziroma bo ta postala neuporabna.

  • Pri Informacijskemu pooblaščencu lahko podate tudi pritožbo (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, ostale informacije)

    Svoje pisne vloge in zahtevke glede obdelave vaših osebnih podatkov lahko pošljete na naslov: dpo@lpp.si

     

    Več o obdelavi osebnih podatkov s strani LPP si lahko preberete v Politiki zasebnosti

ISO 14001:2015 potrjuje vzpostavite in vzdrževanje sistema vodenja s področja ravnanja z okoljem OHSAS 18001 je britanski standard za varnost in zdravje pri delu in sistem za upravljanje varnosti. Njegov namen je, da bi vse organizacije, ki jih uvedejo uveljavljale varnost in zdravje pri delu. Splošno je OHSAS 18001 najbolj priznani svetovni standard za varnost in zdravje pri delu in sistem za upravljanja varnosti. ISO 9001:2015 potrjuje vzpostavitev in vzdrževanje sistema vodenja kakovosti

S prijavo na e- novice soglašate, da Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Osebne podatke o posamezniku/ici bo Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.