Dodatne informacije za potnike

Obvoz linij LPP "25. Ljubljanski maraton"

Linije LPP imajo obvoz zaradi izvedbe »25. LJUBLJANSKEGA MARATONA«, od sobote, 23. 10. 2021 od 00. ure do nedelje, 24. 10. 2021 do 22. ure (popolna prometna zapora na delu Slovenske ceste od Gosposvetske ceste do Aškerčeve ceste).

 • linije 1, 1B in N1: Celovška – Bleiweisova – Tržaška in enako v obratni smeri.

 

 • linije 2, N3, 11, 11B in 27: Slovenska – Gosposvetska – Bleiweisova – Aškerčeva – Zoisova in enako v obratni smeri.

 

 • liniji 3 in 3B: Celovška – Bleiweisova – Aškerčeva – Zoisova in enako v obratni smeri.

 

 • linija 3G:  Dunajska – Slovenska – Gosposvetska – Bleiweisova – Aškerčeva – Zoisova in enako v obratni smeri.

 

 • liniji 6 in 6B: Slovenska – Gosposvetska – Bleiweisova – Tržaška in enako v obratni smeri.

 

 • linije 9, 19 in 19I: Slovenska – Gosposvetska – Bleiweisova – Aškerčeva – redna trasa in enako v obratni smeri.

 

 • linije 14, 18 in 18L (v nedeljo, 24. 10. 2021 do 24. ure): Slovenska – Gosposvetska – Bleiweisova – Šubičeva – Prešernova in enako v obratni smeri.

 

Avtobusi, ki so na obvoznih trasah bodo ustavljali na vseh rednih postajališčih obvozne trase.

 

* V času zapore Bleiweisove ceste in ostalih cest in ulic po Ljubljani bodo linije LPP speljane po ostalih obvoznih trasah kot sledi.

 

 

V nedeljo, 24. 10. 2021 od 5. ure do 8. ure  (popolna prometna zapora Slovenske ceste od Tivolske ceste do Aškerčeve ceste).

 

 • Linija 1B: Celovška – Bleiweisova - Tržaška in enako v obratni smeri.

Dodatna postajališča so na Bleiweisovi cesti v obe smeri.

 

 • Linija 2: Masarykova – Resljeva – Kopitarjeva - Poljanska in enako v obratni smeri.

 

 • Linija3: Celovška, Tivolska, Trg OF, Resljeva, Kopitarjeva, Predor pod gradom, Karlovška in  enako v obratni smeri.

Dodatna postajališča so na Tivolski cesti ob bencinskem servisu

 

 • Linija 3G: Dunajska - Trg OF – Resljeva – Kopitarjeva - Predor pod gradom - Karlovška in obratno.

 

 • Linija 5: Celovška – Tivolska -Trg OF – Resljeva – Komenskega - Ilirska in enako v obratni smeri.

Dodatno postajališče je na Tivolski cesti ob bencinskem servisu v obe smeri.

 

 • Linije 6, 6B, 51 in 56: Dunajska – Tivolska – Bleiweisova - Tržaška in enako v obratni smeri.

 

 • Liniji 7 in 8: Celovška – Tivolska - Dunajska in enako v obratni smeri.

Dodatno postajališče je na Tivolski cesti ob bencinskem servisu v obe smeri.

 

 • Linija 9: Masarykova – Resljeva – Kopitarjeva - Predor pod gradom – Karlovška – Zoisova - Barjanska in enako v obratni smeri.

 

 • Linija 11 B Dunajska - Trg OF – Resljeva – Kopitarjeva - Predor pod gradom in enako v obratni smeri.

 

 • Linije 13, 19, 19I in 20Z: Dunajska - Trg OF – Resljeva – Kopitarjeva - redna trasa in enako v obratni smeri.

 

 • Linija 14: Dunajska – Tivolska – Bleiweisova – Tržaška – Gregorinova - Cesta na Brdo in enako v obratni smeri.

 

 • Linija 18L: Trg OF – Tivolska – Bleiweisova – Tržaška - Gregorinova ulica - Cesta na Brdo - cesta XV. - cesta VI. - Škrabčeva ulica - Cesta 27. aprila in enako v obratni smeri.

 

 • Linija 25: Celovška – Tivolska - Trg OF in enako v obratni smeri.

Dodatno postajališče je na Tivolski cesti ob bencinskem servisu v obe smeri.

 

 • Linije 47, 51 in 56: Tržaška – Bleiweisova – Tivolska - Trg OF in enako v obratni smeri.

 

Avtobusi bodo ustavljali na dodatnih postajališčih kot je opisano pri obvoznih trasah posameznih linij in na vseh rednih postajališčih, ki so na obvoznih trasah.

 

 

Linije LPP imajo obvoz zaradi izvedbe »25. LJUBLJANSKEGA MARATONA«, v nedeljo, 24. 10. 2021 od 8. ure do 16. ure.

 

 • Linija 1B:

Iz smeri Gameljne: Celovška, Cesta Andreja Bitenca, Pržan (obračališče) in nazaj po isti trasi v Gameljne. Dodatno postajališče je na Cesti Andreja Bitenca v smeri Pržan.

Iz smeri P+R Dolgi most: Cesta v Mestni log, Barjanska cesta, Zoisova cesta, Karlovška cesta, Predor pod gradom, Kopitarjeva ulica, Resljeva cesta, Trg OF.

V smeri P+R Dolgi most: Trg OF, Masarykova cesta, Resljeva cesta, Kopitarjeva ulica, Predor pod gradom, Karlovška cesta, Janežičeva cesta, Opekarska cesta, Kopačeva cesta, Cesta v Mestni log.

 

 • Linija 2 :

V smeri Zelena jama: Poljanska cesta, Resljeva cesta, Trg OF, Masarykova cesta, redna trasa.

V smeri Nove Jarše: Masarykova cesta, Trg OF, Resljeva cesta, Kopitarjeva ulica, Poljanska cesta, redna trasa.

 

 • Liniji 3 in 3B

Iz smeri Rudnik: Karlovška cesta, Predor pod gradom, Kopitarjeva ulica, Resljeva cesta, Trg OF.

V smeri Rudnik: Trg OF, Masarykova cesta, Resljeva cesta, Kopitarjeva ulica, Predor pod gradom, Karlovška cesta, redna trasa.

Iz smeri Litostroj (ne vozi): vozijo dodatni avtobusi po Celovški cesti, Tivolski, Vošnjakovi, Gosposvetski, Celovški.

 

 • Linija 3G

V smeri Bežigrad: Karlovška cesta, Predor pod gradom, Kopitarjeva ulica, Resljeva cesta, Masarykova cesta, Viharjeva cesta, Železna cesta.

V smeri Grosuplje: Železna cesta, Linhartova cesta, Topniška ulica, Masarykova cesta, Resljeva cesta, Kopitarjeva ulica, Predor pod gradom, Karlovška cesta, redna trasa.

 

 • Linija 5:

Iz smeri Štepanjsko naselje: Komenskega ulica, Resljeva cesta, Trg OF in enako v obratni smeri.

Iz smeri Podutik: Podutiška, Ulica bratov Babnik, Kamnogoriška (obračališče linije 22) in enako v obratni smeri.

Najbližja povezava za smer Center bo izredni avtobus, ki bo imel postajališče pri cerkvi na Vodnikovi cesti in bo vozil po Celovški cesti, Tivolski, Vošnjakovi, Gosposvetski, Celovški.

 

 • Linije 6, 6B, 47, 51 in 56:

Iz smeri Črnuč - obračališče Črnuče, Dunajska cesta, Šlandrova ulica, Štajerska obvoznica, izvoz Vojkova (obračališče Nove Stožice) in enako v obratni smeri.

Iz smeri P+R Dolgi most: P+R Dolgi most, Tržaška cesta, Tbilisijska ulica, Cesta v Mestni log, Barjanska cesta, Zoisova cesta, Karlovška cesta, Predor pod gradom, Kopitarjeva ulica, Resljeva cesta, Trg OF.

V smeri P+R Dolgi most: Trg OF, Masarykova cesta, Resljeva cesta, Kopitarjeva ulica, Predor pod gradom, Karlovška cesta, Janežičeva cesta, Opekarska cesta, Kopačeva cesta, Cesta v Mestni log, Tbilisijska ulica, Tržaška cesta, P+R Dolgi most.

Iz smeri Notranje gorice: Tržaška cesta, Tbilisijska ulica, Cesta v Mestni log, Barjanska cesta, Zoisova cesta, Karlovška cesta, Predor pod gradom, Kopitarjeva ulica, Resljeva cesta, Trg OF.

Iz smeri Vrhnike, Horjula in Šentjošta: Tržaška cesta, Tbilisijska ulica, Cesta v Mestni log, Barjanska cesta, Zoisova cesta, Karlovška cesta, Predor pod gradom, Kopitarjeva ulica, Resljeva cesta, Trg OF.

V smeri Vrhnike, Horjula in Šentjošta: Trg OF, Masarykova cesta, Resljeva cesta, Kopitarjeva ulica, Predor pod gradom, Karlovška cesta, Janežičeva cesta, Opekarska cesta, Kopačeva cesta, Cesta v Mestni log, Tbilisijska ulica, Tržaška cesta, redna trasa.

 

 • Linija 7:

Iz smeri Pržan ne vozi. Po Cesti Andreja Bitenca do Celovške ceste obratujeta liniji 1B in 25, kjer se omogoči prestop na dodatne avtobuse ki vozijo do Gosposvetske ceste.

Iz smeri Nove Jarše: Linhartova cesta, Topniška cesta, Masarykova cesta, Trg OF in enako v obratni smeri.

 

 • Linija 9:

V smeri Barje P+R: Masarykova cesta, Trg OF, Resljeva cesta, Kopitarjeva ulica, Predor pod gradom, Karlovška cesta, Janežičeva cesta, Opekarska cesta, Pot na Rakovo jelšo, Barjanska cesta, P+R Barje.

V smeri Štepanjsko naselje:  

Barjanska cesta, Zoisova cesta, Karlovška cesta, Predor pod gradom, Kopitarjeva ulica, Resljeva cesta, Trg OF, Masarykova cesta, redna trasa.

 

 • Liniji 12 in 12D: Trg OF, Masarykova cesta, Vilharjeva cesta, Železna cesta, Linhartova cesta, Topniška ulica, Masarykova cesta, Trg OF, Masarykova cesta, Šmartinska cesta, redna trasa.

 

 • Linija 13:

V smeri Center Stožice P+R: Poljanska cesta, Kopitarjeva ulica, Resljeva cesta, Trg OF, Masarykova cesta, Topniška ulica, Linhartova cesta, Vojkova cesta, redna trasa.

V smeri Sostro: Vojkova cesta, Linhartova cesta, Topniška ulica, Masarykova cesta, Trg OF, Resljeva cesta, Kopitarjeva ulica, Poljanska cesta, redna trasa.

 

 • Linija 14:

Iz smeri Savlje – ne vozi

Iz smeri Bokalce: Cesta na Bokalce, Cesta na Vrhovce, Pot Rdečega križa, Tržaška cesta, Tbilisijska ulica, Cesta v Mestni log, Barjanska cesta, Zoisova cesta, Karlovška cesta, Predor pod gradom, Kopitarjeva ulica, Resljeva cesta, Trg OF.

V smeri Bokalce: Trg OF, Masarykova cesta, Resljeva cesta, Kopitarjeva ulica, Predor pod gradom, Karlovška cesta, Janežičeva cesta, Opekarska cesta, Kopačeva cesta, Cesta v Mestni log, Tbilisijska ulica, Tržaška cesta, Pot rdečega križa, Cesta na Vrhovce, Cesta na Bokalce.

 

 • Linija 18L: ne vozi.

 

 • Liniji 19I in 19:

Iz smeri Tomačevo: Linhartova cesta, Topniška ulica Masarykova cesta, Trg OF, Resljeva cesta, Kopitarjeva ulica, Predor pod gradom, Karlovška cesta, redna trasa.

Iz smeri Iška vas - Barje: Karlovška cesta, Predor pod gradom, Kopitarjeva ulica, Resljeva cesta, Trg OF, Masarykova cesta, Topniška ulica, Linhartova cesta, redna trasa.

 

 • Linija 20Z:

Iz smeri Nove Stožice: Vojkova cesta, Linhartova cesta, Topniška ulica, Masarykova cesta, Trg OF, Resljeva cesta, Kopitarjeva ulica, Poljanska cesta, redna trasa.

Iz smeri Zalog: Poljanska cesta, Kopitarjeva ulica, Resljeva cesta, Trg OF, Masarykova cesta, Topniška ulica, Linhartova cesta, Vojkova cesta, redna trasa.

 

 • Linija 25:

Iz smeri Medvode: Celovška, Cesta Andreja Bitenca, Pržan (obračališče) in nazaj po isti trasi v Medvode.

Dodatno postajališče je na Cesti Andreja Bitenca v smeri Pržan.

Iz smeri Zadobrova: vozi skrajšano do Trg OF.

 • Linija 27K: vozi skrajšano do Trg OF.

 

V času prireditve bodo na trasi: Gosposvetska, Celovška cesta, Korenčanova ulica, Vodnikova cesta, Celovška cesta, Tivolska cesta (dodatno postajališče), Vošnjakova ulica in enako v obratni smeri vozili dodatni (izredni) avtobusi.

Na Vodnikovi cesti, pri cerkvi v Dravljah in pred križiščem z Celovško cesto, bo postavljeno dodatno postajališče.

Avtobusi bodo ustavljali na dodatnih postajališčih kot je opisano pri obvoznih trasah posameznih linij in na vseh rednih postajališčih obvoznih tras.

ISO 14001:2015 potrjuje vzpostavite in vzdrževanje sistema vodenja s področja ravnanja z okoljem OHSAS 18001 je britanski standard za varnost in zdravje pri delu in sistem za upravljanje varnosti. Njegov namen je, da bi vse organizacije, ki jih uvedejo uveljavljale varnost in zdravje pri delu. Splošno je OHSAS 18001 najbolj priznani svetovni standard za varnost in zdravje pri delu in sistem za upravljanja varnosti. ISO 9001:2015 potrjuje vzpostavitev in vzdrževanje sistema vodenja kakovosti

S prijavo na e- novice soglašate, da Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Osebne podatke o posamezniku/ici bo Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.