Dodatne informacije za potnike

Tehnični pregledi in homologacije

Za odobritev je pri pregledu vozila potrebno predložiti certifikat za platišča s prilogo, v kateri so navedene tudi dimenzije pnevmatik, ki jih je dovoljeno namestiti. Iz certifikata mora biti razvidno, da so platišča odobrena za vaš tip oz. izvedenko vozila. Pri vgradnji je potrebno upoštevati tudi dodatne zahteve, ki so opredeljene v certifikatu, npr. namestitev obrob blatnikov, ...

Za vzmeti je pri pregledu vozila potrebno predložiti ustrezen certifikat, iz katerega mora biti razvidno, da so vzmeti odobrene za določen tip oz. izvedenko vozila. Vgradnja vzmeti mora biti izvedena na pooblaščenem servisu, ki mora izdati poročilo o vgradnji z navedenimi identifikacijskimi podatki vozila, oznakami vgrajenih vzmeti, datumom vgradnje in izjavo, da je vgradnja opravljena v skladu z zahtevami in navodili proizvajalca. Po vgradnji mora biti na vozilu opravljena tudi kontrola in nastavitev geometrije podvozja, zapisnik z navedenimi identifikacijskimi podatki vozila in datumom izvedbe pa je potrebno predložiti v postopku poleg poročila o vgradnji.

Vgradnja plinske naprave v vozilo mora biti izvedena s strani usposobljenega izvajalca, plinska naprava pa mora biti obvezno homologirana po ECE predpisih. Za postopek posamične odobritve predelanega vozila zaradi vgradnje plinske naprave mora lastnik vozila vložiti vlogo. V postopku mora biti v skladu s Pravilnikom o ugotavljanju skladnosti vozil (Ur.l. RS št. 105/09, 9/10) predložena homologacijska dokumentacija plinske naprave (certifikati o homologaciji posameznih elementov). Vsi vgrajeni elementi morajo biti seveda tudi označeni s predpisanimi homologacijskimi oznakami.

Poleg tega mora izvajalec predelave o vgradnji naprave izdelati podrobno tehnično poročilo, ki se mora glasiti na konkretno vozilo (znamka, tip in identifikacijska številka vozila-VIN) in v katerem mora biti navedena znamka, tip in homologacijska oznaka plinske naprave oz. znamke, tipi, tovarniške številke in homologacijske oznake vseh bistvenih sestavnih delov (uparjalnika, reduktorja tlaka, rezervoarja za plin,.). Poročilo mora na koncu vsebovati izjavo, da je vgradnja izvedena s strani pooblaščenega in strokovno usposobljenega izvajalca za montažo tovrstnih plinskih naprav in da so bili pri montaži uporabljeni zgolj originalni deli z ustreznimi tehničnimi karakteristikami, kot jih predpisuje proizvajalec plinske naprave ter da je bila vgradnja izvedena v celoti v skladu z navodili proizvajalca plinske naprave. Poročilu mora biti priložena tudi shema vgradnje plinske naprave.

Po izvedeni montaži plinske naprave mora biti na vozilu opravljena kontrola plinotesnosti v skladu z navodili proizvajalca, potrdilo o tem pa je potrebno predložiti tudi v postopku posamične odobritve.

Sprednje vetrobransko steklo (z nalepljenimi folijami) mora prepuščati minimalno 75% svetlobe, sprednja bočna stekla pred B stebričkom pa 70% svetlobe. Za zadnja bočna in zadnje steklo omejitev glede minimalne prepustnosti svetlobe ni, vendar pa mora biti vozilo v primeru, če je zadnje steklo zatemnjeno tako, da prepušča manj kot 30 % svetlobe, opremljeno z zunanjima vzvratnima ogledaloma na obeh straneh. Praktično so originalna stekla na vozilih večinoma tonirana, zaradi česar imajo tudi manjšo prepustnost svetlobe in sicer vetrobransko steklo 75% (torej toliko kot je predpisano) sprednja bočna stekla pa 70-75%. To pomeni, da dejansko vetrobranskega stekla in sprednjih bočnih stekel (pred B-stebričkom) ni mogoče še dodatno zatemniti s folijo, saj se v tem primeru prepustnost svetlobe zmanjša pod minimalno predpisano vrednost.

Naknadna sprememba svetlobnega vira žarometov (vgradnja xenon kita) pomeni poseg v homologirane dele vozila, zaradi česar homologacija žarometov postane neveljavna. Dovoljena je zgolj vgradnja tipsko odobrenega sistema žarometov z virom svetlobe, ki deluje po principu praznjenja v plinu (Xenon), pri čemer morata biti homologirana tako žaromet kot tudi svetlobni vir. Poleg tega morajo vozila, ki so opremljena z žarometi z virom svetlobe, ki deluje po principu praznjenja v plinu (Xenon), izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • vozila morajo biti opremljena s sistemom za samodejno nastavitev višine svetlobnega snopa;
  • vozila morajo biti opremljena z napravo za čiščenje žarometov;
  • vozila morajo biti opremljena s sistemom, ki zagotavlja stalno vključenost kratkega svetlobnega snopa tudi pri uporabi dolgih žarometov.

Samo zamenjava svetlobnega vira žarometa torej ni dovoljena in je ni mogoče odobriti.

ISO 14001:2015 potrjuje vzpostavite in vzdrževanje sistema vodenja s področja ravnanja z okoljem OHSAS 18001 je britanski standard za varnost in zdravje pri delu in sistem za upravljanje varnosti. Njegov namen je, da bi vse organizacije, ki jih uvedejo uveljavljale varnost in zdravje pri delu. Splošno je OHSAS 18001 najbolj priznani svetovni standard za varnost in zdravje pri delu in sistem za upravljanja varnosti. ISO 9001:2015 potrjuje vzpostavitev in vzdrževanje sistema vodenja kakovosti

S prijavo na e- novice soglašate, da Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Osebne podatke o posamezniku/ici bo Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.