Dodatne informacije za potnike

Zakonodaja

Zakoni

 • Zakon o motornih vozilih (ZMV), Uradni list RS, št. 106/2010

 • Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP), Uradni list RS, št. 80/1999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 119/2005, 105/2006 - ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 8/2010, 82/2013

 • Zakon o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu (ZLDUVCP), Uradni list RS, št. 57/2008

 • Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), Uradni list RS, št. 117/2006, 52/2007, 33/2009, 85/2009, 85/2010, 18/2011, 78/2011, 38/2012, 40/2012 - ZUJF, 83/2012, 14/2013, 46/2013 - ZIPRS 1314 - A, 101/2013 - ZIPRS 1415

 • Zakon o davku na motorna vozila (ZDMV), Uradni list RS, št. 52/1999, 2/2004 - ZPNNVSM, 42/2004, 47/2006, 114/2006 - ZUE, 9/2010, 40/2012 - ZUJF

 • Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP), Uradni list RS, št. 70/1994, 29/1996, 67/2002, 13/2005, 30/2006, 114/2006 - ZUE, 52/2007, 40/2012 - ZUJF

Pravilniki

 • Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil, Uradni list RS, št. 66/2005, 48/2006, 66/2007, 106/2010, 48/2011, 4/2013, 20/2014

 • Pravilnik o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil, Uradni list RS, št. 44/2013, 97/2013

 • Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, Uradni list RS, št. 141/2006, 52/2007, 120/2007, 21/2008, 123/2008, 105/2009, 27/2010, 104/2010, 110/2010, 82/2011, 108/2011, 106/2011, 102/2012

 • Pravilnik o ugotavljanju skladnosti vozil, Uradni list RS, št. 105/2009, 9/2010, 106/2010

 • Pravilnik o delih in opremi vozil, Uradni list RS, št. 44/2013

 • Pravilnik o določitvi cen tiskovin, obrazcev, tablic in določenih storitev v postopkih s področja varnosti cestnega prometa, Uradni list RS, št. 72/2011, 1/2012, 71/2013, 16/2014

Uredbe

 • Uredba o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu, Uradni list RS, št. 59/2013

 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil, Uradni list RS, št. 87/2005, 118/2005

S prijavo na e- novice soglašate, da Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Osebne podatke o posamezniku/ici bo Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.