Dodatne informacije za potnike

Navodila za uporabo kartice Urbana

Kje lahko kupite kartico Urbana

Kartico Urbana lahko kupite na urbanomatih, ki se nahajajo večinoma v neposredni bližini avtobusnih postajališč, v Potniškem centru LPP na Slovenski cesti 56, v kioskih in trafikah, na izbranih bencinskih servisih in poštah, v nekaterih trgovskih centrih Mercatorja in Spara, na Avtobusni postaji v Ljubljani na Trgu OF 4, v Turistično informacijskem centru na  Adamič-Lundrovem nabrežju 2 in drugih prodajnih mestih Urbane, ki so označeni z znakom Urbane (rdeč krogec z napisom Urbana).

Storitve, ki jih nudimo v Potniškem centru LPP, so prodaja kartic Urbana, izdelava terminskih kartic Urbana, prodaja vozovnic, podajanje informacij o voznih redih …

Delovni čas Potniškega centra LPP na Slovenski cesti 56 je v ponedeljek, torek, četrtek in petek med 8.00 in 15.30, ter ob sredah med 8. in 17. uro.

Delovni čas Avtobusne postaje v Ljubljani za izdajo vozovnic za prevoz z LPP avtobusi je od 6. do 20. ure. Odprto imajo ob sobotah, nedeljah in praznikih. Storitve, ki jih nudijo, so prodaja kartic Urbana, izdelava terminskih kartic Urbana, prodaja vozovnic, podajanje informacij o voznih redih …

Načini plačila prevoza

Načini plačila prevoza na mestnih avtobusih LPP-ja so s kartico Urbana, na kateri je naloženo dobroimetje in/ali terminska vozovnica (plačilo z gotovino pri vozniku ni možno), z aplikacijo Urbana na pametnem telefonun, na katero lahko naložite dobroimetje, mesečno osnovnošolsko vozovnico, mesečno in letno prenosno ter splošno vozovnico in s telefonom s storitvijo VALÚ Moneta (v telefon vtipkate številko 1899 in ga takoj prislonite na validator). Na medkrajevnih avtobusih  poleg zgoraj navedenih možnosti plačila lahko  prevoz plačate tudi z  gotovino pri vozniku.

Nalaganje dobroimetja na kartico Urbana

Na kartico Urbana lahko naložite dobroimetje na vseh prodajnih mestih Urbane. Dobroimetje je možno naložiti največ do vrednosti 50,00 EUR.

Spletna prodaja

LPP že od leta 2018 omogoča spletne nakupe in spremljanje stanja dobroimetja za imetnike kartic Urbana. Spletni nakup omogoča prihranek časa, predvsem pa je dobrodošel za uporabnike, ki v bližini svojega bivališča nimajo prodajnega mesta za Urbano.  Na spletni strani boste  ustvarili uporabniški račun in  dodali kartice Urbana, ki jih želite polniti. Lahko je to samo vaša kartica Urbana ali pa tudi kartice družinskih članov. Pogoj za dodajanje kartic je aktivacijska koda, ki jo za vsako posamezno kartico pridobite na urbanomatih. Po opravljeni polnitvi oziroma nakupu se vam bo kupljeno dobroimetje ali terminska vozovnica (mesečna, letna …) prenesla  na validatorju avtobusa  ali na urbanomatu (na urbanomatu izberite prevzem).

Postopek plačila prevoza s kartico Urbana na avtobusu

Ob vstopu na avtobus približajte svojo kartico Urbana na enega od dveh validatorjev. Prvi validator se nahaja pri vozniku, drugi pa malo naprej od voznika, in sicer na oprijemalnem drogu v neposredni bližini prvih vstopnih vrat. Če je validacija s kartico Urbana uspešna, na čitalcu zasveti kljukica v zeleni barvi. Če imate na kartici dobroimetje, bo po uspešni validaciji sistem z vaše kartice zmanjšal dobroimetje v višini cene prevoza v eno smer. Ob validaciji terminske kartice bo sistem najprej preveril, ali je na kartici naložena veljavna mesečna vozovnica. Če je, bo sistem upošteval ta način plačila in s kartice ne bo trgal dobroimetja. Če na kartici Urbana nimate dobroimetja ali veljavne terminske vozovnice, ali, če sistem zazna kakšno nepravilnost, se namesto zelene kljukice pojavi rdeči križec. Bodite pozorni, da je na kartici vedeno dovolj dobroimetja, oziroma imate veljavno terminsko vozovnico, saj v nasprotnem primeru niste upravičeni do prevoza. Če je vzrok nedelovanja kartice drugje, npr. počena kartica, nedelujoč čip, se oglasite v Potniškem centru LPP-ja na Slovenski c. 56 v Ljubljani, kjer bomo preverili delovanje kartice in jo po potrebi zamenjali.

Zvočni in svetlobni signali validatorja

  • ZELENA KLJUKICA - Uspešna validacija je potrjena z zvočnim signalom in zeleno kljukico levo zgoraj. Oba signala se aktivirata tudi ob validaciji pri prestopu.
  • RDEČ KRIŽEC - Na neveljavno kartico opozorita rdeč križec desno zgoraj in zvočni signal.

Brezplačno prestopanje znotraj 90 minut

Pri plačilu prevoza s kartico Urbana lahko znotraj 90 minut od prve validacije brezplačno prestopate na druge avtobuse. Tudi pri prestopu morate kartico Urbana prisloniti na validator (sistem vam pri prestopu ne bo trgal denarja s kartice, temveč samo zaznal vaš prestop. Na zaslonu validatorja se bo izpisal napis ŽE VALIDIRANA). Brezplačno prestopanje ni dovoljeno iz mestnih na medkrajevne linije ali obratno.

Plačilo prevoza za več oseb

S kartico Urbana lahko plačate prevoz za več oseb. Najprej vozniku avtobusa poveste, za koliko oseb želite plačati prevoz in pri tem sebe ne štejete, saj bo sistem avtomatično eno karto že računal. Če želite plačati prevoz samo za eno dodatno osebo, vozniku poveste, da boste prevoz plačali za eno osebo. Ko bo voznik vnesel dodatno enega potnika, šele takrat prislonite kartico Urbana na validator. Sistem bo privzeto trgal plačilo prevoza, torej za vas, ter istočasno še za osebo, ki je z vami. Pri prestopanju na druge avtobuse kartico Urbana prislonite na validator in se s spremljevalcem pomaknete naprej po vozilu. Spremljevalec sam brez vas ne more nadaljevati potovanja, saj imate karto zanj vi.

Kako pridobite splošno terminsko kartico Urbana (mesečna vozovnica …)

Za pridobitev terminske kartice Urbana, na katero se nalaga mesečna ali letna vozovnica, se je potrebno oglasiti v Potniškem centru LPP-ja na Slovenski cesti 56 v Ljubljani ali na Avtobusni postaji v Ljubljani na Trgu OF 4. S seboj imejte osebni dokument. Terminsko kartico Urbana vam lahko izdamo za prevoz v mestnem ali integriranem prometu (conski sistem) ali medkrajevnem prometu. Mesečna vozovnica na kartici Urbana velja od 1. dne v tekočem mesecu do vključno 5. dne v naslednjem mesecu. Dijaške in študentske subvencionirane IJPP vozovnice veljajo do vključno 1. delovnega dne v naslednjem mesecu. 

Kako podaljšati ali na novo pridobiti subvencionirano dijaško ali študentsko terminsko kartico Urbana ali IJPP

Izpolnite obrazec z nazivom Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice (vloga se nahaja na dnu teh navodil). Žig in podpis izobraževalne ustanove na obrazcu nista potrebna. Status za dijake in študente lahko podaljšate tudi na portalu e-Uprave. Za podaljšanje ali izdajo nove kartice se oglasite v Potniškem centru LPP-ja na Slovenski cesti 56 v Ljubljani. S seboj imejte tudi osebni dokument.

Kontrola plačila prevoza na avtobusu

Kontrolo plačila prevoza izvaja kontrolna služba. Na zahtevo kontrolorja ali inšpektorja Inšpektorata Mestne uprave Mestne občine Ljubljana morate izročiti kartico Urbana v pregled. Če sta na kartici Urbana zapisana ime in priimek, morate na zahtevo kontrolne službe pokazati tudi vaš dokument s sliko, saj imensko kartico Urbana lahko uporablja samo lastnik kartice. Potniku, ki nima veljavne vozovnice ali kartico ni validiral ob vstopu v vozilo, kontrolor kartico lahko odvzame in mu pri tem izroči potrdilo o odvzemu. V tem primeru mora potnik na zahtevo kontrolorja ali inšpektorja Inšpektorata Mestne uprave Mestne občine Ljubljana vozilo tudi zapustiti. 
Osebi do 15. leta starosti, ki s seboj nima dokumenta s sliko, se imenske kartice Urbana ne odvzame, temveč se ji izreče ustni opomin.
Ustni opomin se izreče le enkrat, pod pogojem, da je na imenski kartici Urbana naložena veljavna vozovnica.

Brezplačen prevoz 

V mestnem in medkrajevnem prometu je za otroke do šestega leta starosti prevoz brezplačen. V medkrajevnem prometu navedeno ne velja za organizirane skupine otrok (pri organiziranem prevozu otrok, ko gre za večjo skupino otrok, je prevoz plačljiv ne glede na starost otroka). 
Vozovnica Slovenija za upokojence | Ljubljanski potniški promet (lpp.si)

Conski sistem

LPP ima conski sistem prevoza, ki zajema prevoze na mestnih in integriranih linijah. Integrirane linije so 3G, 30, 40, 42, 43, 44, 51, 52, 53, 56, 60, 61, 71, 72, 73, 82, 83, 84, 85 ….  Cena prevoza se določa po tem, v katerem območju se vozimo oziroma v katera območja prestopamo. V shemi območij so conska območja obarvana in označena s številkami od 1 do 3 (shema območij se nahaja na dnu teh navodil).

Za prevoz po Ljubljani se šteje, da se vozite znotraj območja 1. Če se peljete iz Ljubljane v območje 2 ali 3 in želite plačilo prevoza opraviti iz dobroimetja, ki ga imate na kartici Urbana, morate ob začetku potovanja pri vstopu na avtobus, ki pelje v območje 2 ali 3, na validatorju na avtobusu izbrati območje 2 ali 3 in šele nato prisloniti kartico na validator. Če imate na kartici Urbana terminsko vozovnico, na validatorju ne izbirate območja, ker je že na terminski vozovnici zapisano območje. Ko potujete iz 1. območja v 2. ali 3. območje in prestopate med linijami, morate območje, v katerega potujete, izbrati že na prvem avtobusu, ob prestopu ne izbirate območja ponovno.

Zapuščate Ljubljano oziroma se vračate v druge kraje v Sloveniji, na kartici Urbana pa imate še neizkoriščeno dobroimetje

Neporabljeno dobroimetje, ki vam ostane na kartici Urbana, ni možno stornirati. Dobroimetje lahko ponovno uporabite za prevoz ob naslednjem obisku Ljubljane oziroma krajev, kjer vozi LPP. Do naslednje uporabe kartice ne sme preteči več kot pet let, saj vam po tem obdobju dobroimetje na kartici zapade.

Izguba kartice Urbana

Če ste izgubili imensko kartico Urbana, pokličite v potniški center LPP-ja na Slovensko c. 56 v Ljubljani na telefonsko št. 01 4305 177, da preverite, če se je kartica našla. Za izdelavo duplikata kartice se ravno tako oglasite v Potniškem centru.

Aplikacija Urbana na pametnem telefonu

Na Google Play (za operacijski sistem Android) ali na App Store (za operacijski sitem IOS) si naložite na pametni telefon aplikacijo Urbana, ki nadomešča fizično kartico Urbana. V iskalnik spletne trgovine vpišite ključno besedo »Urbana«. 

Na mobilno aplikacijo Urbana lahko naložite dobroimetje, mesečno osnovnošolsko vozovnico, mesečno in letno prenosno vozovnico ter mesečno in letno splošno vozovnico za prevoz v conskem sistemu LPP. Na mobilno aplikacijo Urbana ni možno naložiti terminskih IJPP vozovnic. Za uporabo mobilne aplikacije mora biti vklopljen Bluetooth v sledečih primerih:

  • plačilo prevoza na avtobusih,
  • odpiranje zapornice na parkiriščih JP LPT d.o.o
  • pri uporabi turistične kartice Urbana.

 

Turistična kartica

Turistično kartico Urbana lahko med drugim uporabite tudi za prevoz z avtobusi v conskem sistemu LPP-ja (območja 1, 2 in 3) ter na medkrajevni liniji Letališče Brnik – Ljubljana. Več o turistični kartici Urbana.

 

Datoteke
PDF icon Shema območij LPP [pdf | 2,7 MB]
PDF icon Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice [pdf | 160,6 KB]
PDF icon shema_dnevnih_linij_lpp_november_2022.pdf [pdf | 3,9 MB]
ISO 14001:2015 potrjuje vzpostavite in vzdrževanje sistema vodenja s področja ravnanja z okoljem OHSAS 18001 je britanski standard za varnost in zdravje pri delu in sistem za upravljanje varnosti. Njegov namen je, da bi vse organizacije, ki jih uvedejo uveljavljale varnost in zdravje pri delu. Splošno je OHSAS 18001 najbolj priznani svetovni standard za varnost in zdravje pri delu in sistem za upravljanja varnosti. ISO 9001:2015 potrjuje vzpostavitev in vzdrževanje sistema vodenja kakovosti

S prijavo na e- novice soglašate, da Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Osebne podatke o posamezniku/ici bo Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.