Dodatne informacije za potnike

Evidentiranje sprememb na vozilu

Nekatere spremembe na vozilu, ki jih opravi pooblaščeni servis proizvajalca vozila, ne spadajo med predelave, za katere je predpisan postopek posamične odobritve, pač pa se opravi zgolj evidentiranje teh sprememb. Kot določa 2. točka 35. člena Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil, gre za vgradnjo spodaj naštetih sestavnih delov, ki so bili predhodno homologirani oziroma odobreni za tip (varianto oziroma izvedenko) vozila, na katerega se vgrajujejo:

  • pnevmatik,
  • platišč,
  • izpušnih sistemov,
  • vlečnih naprav za vozila kategorije M1 in N1 in
  • spojlerjev.

Da je posamezen del homologiran oziroma odobren za tip (varianto oziroma izvedenko) vozila, mora biti razvidno iz homologacijskega certifikata in homologacijske oznake na delu (za izpušne sisteme, vlečne naprave) oz. iz certifikata o odobritvi dela po nacionalnih predpisih (npr. TÜV certifikat za spojlerje). Za pnevmatike in platišča to velja, če so njihove mere in oznake navedene v potrdilu o skladnosti vozila ali v navodilu za uporabo, ki ga je izdal proizvajalec vozila. Evidentiranje v tem primeru torej pride v poštev le, če s strani proizvajalca odobrena platišča in pnevmatike še niso vpisana v izjavo o ustreznosti ali potrdilo o skladnosti.

Pooblaščeni servis proizvajalca vozila, ki opravi vgradnjo enega od naštetih delov, mora za vsako vgradnjo izdati potrdilo, na katerem morajo biti podatki, potrebni za identifikacijo vozila, podatki o vrsti spremembe in o oznaki vgrajenih delov ter njihovi homologaciji oziroma odobritvi (znamka, tip in številka homologacije) in potrdilu priložiti tudi certifikate o homologaciji oz. odobritvi teh delov.

Pooblaščeni zastopniki posameznih znamk vozil morajo pristojnemu homologacijskemu organu (DRSC, Sektor za vozila) posredovati seznam pooblaščenih servisov, ki lahko izvajajo vgradnjo zgoraj naštetih delov, hkrati pa morajo servisom posredovati tudi potrebna navodila in zagotoviti spoštovanje določb pravilnika in drugih predpisov.

ISO 14001:2015 potrjuje vzpostavite in vzdrževanje sistema vodenja s področja ravnanja z okoljem Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu dopolnjuje in smiselno podaja zahteve, ki so opredeljene v zakonodaji o varnosti in zdravju pri delu. Poudarja preventivno delovanje in opredeljuje številne dejavnosti, ki omogočajo splošen vpogled v zdravje in varnost pri delu, saj si skozi izpolnjevanje zahtev organizacija prizadeva za učinkovito in uspešno izboljšanje varnosti in zdravja svojih zaposlenih. ISO 9001:2015 potrjuje vzpostavitev in vzdrževanje sistema vodenja kakovosti

S prijavo na e- novice soglašate, da Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Osebne podatke o posamezniku/ici bo Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.