Dodatne informacije za potnike

Postopek za izdajo nadomestne deklaracijske tablice

Za nadomestno deklaracijsko tablico mora vložnik vložiti zahtevek za izdajo (obrazec: vloga za izvedbo postopka) na sprejemu. Vloga se glasi na lastnika vozila, ki mora vlogo tudi podpisati in overiti z žigom, če gre za pravno osebo.

Nadomestna deklaracijska tablica se izda po ugotovitvi ustreznosti predloženih dokumentov in opravljenem identifikacijskem pregledu vozila.

Vlogi za izdelavo nadomestne deklaracijske tablice za tovorno ali priklopno vozilo je potrebno priložiti:

  • kopijo prometnega dovoljenja;
  • kopijo izjave o ustreznosti oz. potrdila o skladnosti; v primeru da dokument ni bil izdan, mora vozilo opraviti identifikacijski pregled, zapisnik o opravljenem pregledu pa se priloži k vlogi;

Vlogi za izdelavo nadomestne deklaracijske tablice za lahki priklopnik lastne izdelave je potrebno priložiti:

  • kopijo potrdila o opravljenem strokovnem pregledu lahkega priklopnika;
  • originalni zapisnik o opravljenem tehničnem pregledu (z navedenimi tehničnimi podatki priklopnika), kjer je iz zapisa pomajkljivosti razvidno, da lahki priklopnik ni opremljen s predpisano deklaracijsko tablico;

oziroma za serijsko izdelan lahki priklopnik, izdelan pred letom 1993:

  • originalni zapisnik o opravljenem tehničnem pregledu (z navedenimi tehničnimi podatki priklopnika), kjer je iz zapisa pomajkljivosti razvidno, da lahki priklopnik ni opremljen s predpisano deklaracijsko tablico.

S prijavo na e- novice soglašate, da Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Osebne podatke o posamezniku/ici bo Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.