Zdomci, diplomati, tujci

Zdomci, diplomati, tujci

Za vozila, ki jih uvozijo zdomci, diplomati, tujci, ki pridobijo dovoljenje za bivanje v Republiki Sloveniji in v nekaterih drugih primerih ne veljajo omejitve, predpisane s Pravilnikom o napravah in opremi vozil v cestnem prometu, če so izpolnjeni določeni pogoji, kot jih opredeljuje Pravilnik o ugotavljanju skladnosti vozil.

Vložnik vloži zahtevek za identifikacijo vozila (obrazec: vloga za izvedbo postopka) na sprejemnem okencu.

Vloga se mora glasiti na lastnika vozila, vloži pa jo lahko v njegovem imenu tudi pooblaščena oseba s pisnim pooblastilom, ki se identificira z osebnim dokumentom. Vloga mora biti podpisana in v primeru pravne osebe overjena tudi z žigom. Pregled se opravi po vložitvi vloge in plačilu storitve v okviru uradnih ur.

Vlogi je potrebno priložiti:

  • izvirnik ali kopijo veljavnega registracijskega dokumenta oziroma prometnega dovoljenja
  • dokazilo o lastništvu - račun o nakupu vozila oz. overjeno kupoprodajno pogodbo
  • potrdilo o plačilu oz. oprostitvi davka na motorna vozila (v skladu z zahtevami Zakona o davku na motorna vozila)‏
  • za diplomate dokument o diplomatskem statusu
  • za državljane Republike Slovenije, ki se vračajo za stalno z začasnega dela ali bivanja v tujini potrdilo o odjavi bivališča v tujini in potrdilo o prijavi bivališča v Republiki Sloveniji ter potrdilo tujega organa oz. diplomatskega predstavništva, da so bili v tujini brez presledka najmanj eno leto,
  • za tujce dovoljenje za začasno ali stalno bivanje v Republiki Sloveniji
  • pooblastilo lastnika, če vložnik ni lastnik vozila

Oprostitev za zdomce in tujce, ki dobijo dovoljenje za začasno ali stalno bivanje v Republiki Sloveniji, se lahko uveljavi v enem letu od stalne vrnitve oziroma pridobitve dovoljenja za začasno ali stalno bivanje za vozilo, ki je bilo predhodno v lasti in uporabi prosilca najmanj 6 mesecev (vozilo mora biti v tujini registrirano na ime prosilca najmanj 6 mesecev pred datumom odjave bivališča).

Datoteke
Datoteka vloga_za_izvedbo_postopka_obr._op-0-04_1_izdaja_01_0_4.docx [docx | 120,8 KB]
ISO 14001:2015 potrjuje vzpostavite in vzdrževanje sistema vodenja s področja ravnanja z okoljem OHSAS 18001 je britanski standard za varnost in zdravje pri delu in sistem za upravljanje varnosti. Njegov namen je, da bi vse organizacije, ki jih uvedejo uveljavljale varnost in zdravje pri delu. Splošno je OHSAS 18001 najbolj priznani svetovni standard za varnost in zdravje pri delu in sistem za upravljanja varnosti. ISO 9001:2015 potrjuje vzpostavitev in vzdrževanje sistema vodenja kakovosti

S prijavo na e- novice soglašate, da Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Osebne podatke o posamezniku/ici bo Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.