Dodatne informacije za potnike

Starodobna vozila

Status starodobnika se podeli vozilu, ki je starejše od 30 let, ohranjeno in tehnično vzdrževano tako, da je skladno z originalno konstrukcijsko sestavo in obliko in ima zaradi tega zgodovinski in tehnični pomen. Za uvoz vozila, ki izpolnjuje pogoje za status starodobnika, ne veljajo omejitve, predpisane s Pravilnikom o napravah in opremi vozil v cestnem prometu.

Vložnik vloži zahtevek za identifikacijo vozila in priznanje statusa starodobnika (obrazec: vloga za izvedbo postopka) na sprejemnem okencu.

Vloga se mora glasiti na lastnika vozila, vloži pa jo lahko v njegovem imenu tudi pooblaščena oseba s pisnim pooblastilom, ki se identificira z osebnim dokumentom. Vloga mora biti podpisana in v primeru pravne osebe overjena tudi z žigom. Pregled se opravi po vložitvi vloge in plačilu storitve v okviru uradnih ur.

Vlogi je potrebno priložiti:

  • izvirnik ali overjeno kopijo veljavnega registracijskega dokumenta oziroma prometnega dovoljenja
  • dokumente, iz katerih so razvidni proizvajalec, leto izdelave vozila in tehnični podatki o vozilu (če ti podatki niso razvidni iz tujega prometnega dovoljenja);
  • račun o nakupu vozila oz. overjeno kupoprodajno pogodbo
  • poročilo o izpolnjevanju zahtev za starodobno vozilo, ki ga izda nacionalna organizacija za starodobnike, ki je članica Mednarodne zveze starodobnih vozil (FIVA), s pravico izdaje dokumentov o razvrstitvi vozil po pravilih te mednarodne organizacije. Poročilo mora, poleg mnenja, vsebovati tudi popoln zapisnik o pregledu in oceni vozila ter fotografijo vozila.;
  • pooblastilo lastnika, če vložnik ni lastnik vozila

Vložnik (lastnik) mora podpisati izjavo, da se vozilo ne bo uporabljalo za vsakodnevne prevoze, ampak predvsem na prireditvah, posebej organiziranih za starodobna vozila.

V primeru uvoženega vozila iz druge države, si mora vložnik na izpostavi DURS pridobiti še potrdilo o plačilu oz. oprostitvi davka na motorna vozila (v skladu z zahtevami Zakona o davku na motorna vozila).

ISO 14001:2015 potrjuje vzpostavite in vzdrževanje sistema vodenja s področja ravnanja z okoljem Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu dopolnjuje in smiselno podaja zahteve, ki so opredeljene v zakonodaji o varnosti in zdravju pri delu. Poudarja preventivno delovanje in opredeljuje številne dejavnosti, ki omogočajo splošen vpogled v zdravje in varnost pri delu, saj si skozi izpolnjevanje zahtev organizacija prizadeva za učinkovito in uspešno izboljšanje varnosti in zdravja svojih zaposlenih. ISO 9001:2015 potrjuje vzpostavitev in vzdrževanje sistema vodenja kakovosti

S prijavo na e- novice soglašate, da Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Osebne podatke o posamezniku/ici bo Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.